Utorok, 22. september 2020
Meniny má Móric | zajtra Zdenka

Informácia pre obyvateľov Mukačevskej ulice: OSLOBODENIE OD DANE

Obyvatelia Mukačevskej ulice, ktorým bol alebo bude vyplatený finančný príspevok za účelom odstránenia alebo zmiernenia následkov mimoriadnej udalosti, sú v prípade takýchto prijatých platieb oslobedení od daňovej povinnosti. Informáciu potvrdilo Finančné riaditeľstvo SR.

Podľa § 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o dani z príjmov) zdaniteľným príjmom fyzickej osoby je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy.

Podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov sú od dane oslobodené plnenia poskytované fyzickej osobe na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, ktorou sa rozumie aj havária.

To znamená, že ak fyzickej osobe poskytne fyzická osoba alebo právnická osoba plnenie (peňažné alebo nepeňažné) na odstránenie alebo zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti (havárie), ktorá mala vplyv na jej život, zdravie alebo majetok (§ 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov), takýto príjem je oslobodený od dane z príjmov a fyzickej osobe nevzniká žiadna daňová povinnosť z tohto druhu príjmu. Uvedené platí aj v prípade, ak fyzická osoba dosiahne takýto príjem od jej zamestnávateľa alebo obchodných partnerov.

Od dane z príjmov sú oslobodené aj prijaté náhrady škôd a plnenia z poistenia majetku, okrem platieb prijatých ako náhrada za škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom. Ak teda fyzická osoba dosiahne aj príjem od poisťovne z poistenia majetku, takýto príjem je tiež oslobodený od dane podľa § 9 ods. 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, ak predmetný majetok nebol obchodným majetkom fyzickej osoby.

Mohlo by Vás zaujímať
V Prešove sa začína jesenné upratovanie
Od 17. septembra 2020 sa v Prešove bude upratovať vo veľkom. Pozrite si už teraz harmonogram pristavenia VOK-ov a pripravte sa na jarné upratovanie.
FOTO: DAMA Fest
Ako každý rok, tak aj tento sa uskutočnil Festival SZUŠ DAMA, kde žiaci aj učitelia predstavili to, čo sa naučili.
Mesto Prešov podpísalo zmluvu s dodávateľom parkovacieho softvéru
Mesto Prešov podpísalo zmluvu s firmou OCP s.r.o. , na realizáciu informačného systému automatizovanej regulácie parkovania. Cieľom je vytvorenie centrálneho systému evidencie vozidiel, ktorý od januára 2021 umožní kontrolu platieb za parkovné.
Vyhlásenie mesta Prešov k úhrade záväzkov voči spoločnosti Matijka, s.r.o
Mesto Prešov vyplatilo spoločnosti Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici sumu len do výšky stanovenej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Zvyšnú vyfakturovanú čiastku radnica naďalej považuje za nedôvodnú.
V Prešove sme si pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania
Pri pamätníkoch v Južnom parku a na Konštantínovej ulici sme si pripomenuli pamiatku obetí SNP. Ani po 76 rokoch tak nezabúdame na tých, ktorí padli v boji za našu slobodu.
Mesto Prešov sa v septembri zapojí do súťaže Do práce na bicykli
Mesto Prešov sa aj tento rok zapojí do národnej kampane Do práce na bicykli. Celoslovenská súťaž potrvá od 1. do 30. septembra 2020.
Mesto Prešov zaplatilo firme Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce
Mesto Prešov pristúpilo k úhrade oprávnených nákladov spojených so záchrannými prácami vykonanými po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Faktúry od spoločnosti Matijka s.r.o. radnica preplatila do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.