Nedeľa, 23. február 2020
Meniny má Roman, Romana | zajtra Matej

Aj vy môžete rozhodnúť o tom, kto získa verejné ocenenia

Mesto Prešov opäť vyzýva občanov, aby predkladali svoje návrhy na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2019. Svoje návrhy na Cenu mesta Prešov a Opálové zrnko mesta Prešov môžu občania posielať do konca februára.

Cena mesta Prešov

Aj vy môžete rozhodnúť o tom, kto získa verejné ocenenia

V ÝZVA
MESTA PREŠOV
V zmysle článku 6 ods. 1 Štatútu udeľovania ocenení mesta Prešov
mesto Prešov vyzýva občanov na predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení mesta Prešov za rok 2019:
CENA MESTA PREŠOV
OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV

CENA MESTA PREŠOV je verejným ocenením, ktoré udeľuje mesto Prešov fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života.

Udeľuje sa za vynikajúce tvorivé činy najmä v umeleckej, vedeckej, pedagogickej, výchovnej, technickej, publicistickej, hospodárskej, športovej a verejno - prospešnej činnosti, za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí, za výnimočný čin pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pri záchrane ľudských životov, zdravia, majetku občanov a mesta alebo za mimoriadny prínos a prezentáciu mesta Prešov na základe dlhodobej aktívnej, tvorivej a činorodej práce.

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV je verejným ocenením mesta Prešov pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov za mimoriadne aktivity v oblasti výroby, obchodu a služieb. Pri výbere podnikateľských subjektov sa zohľadňuje úroveň dosiahnutých výsledkov v ekonomickej oblasti, zamestnanosti, prílevu investícií, prínosu pre verejné financovanie, inovatívnosti a pod. , ako aj miera prínosu pre rozvoj a prezentáciu mesta prostredníctvom podnikateľskej činnosti.

Opálové zrnko sa nemôže udeliť podnikateľskému subjektu, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, má evidované nedoplatky voči mestu Prešov, zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni SR a miestne príslušnému daňovému úradu. Opálové zrnko sa nemôže udeliť ani podnikateľskému subjektu, ktorého štatutárny orgán alebo jeho člen bol alebo je právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, korupciou, poškodzovaním finančných záujmov európskych spoločenstiev, s legalizáciou príjmu z trestnej činnosti, prípadne porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Návrhy na laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2019 sa podávajú písomne do 28. februára 2020 (vrátane) na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
Referát kultúry a cestovného ruchu
Jarková 26
080 01 Prešov

Návrh na udelenie verejných ocenení mesta Prešov musí obsahovať:
1. osobné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, v prípade kolektívu, inštitúcie, podnikateľského subjektu presný názov a sídlo zriaďovateľa),
2. zdôvodnenie návrhu na udelenie Ceny mesta Prešov, Opálového zrnka mesta Prešov, podrobné zhodnotenie činnosti a dosiahnuté úspechy, za ktoré je navrhované ocenenie,
3. kontaktné údaje navrhovateľa (najmä meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, tel. č. , prípadne e-mailová adresa).
Podrobnejšie informácie o verejných oceneniach mesta Prešov o podmienkach a postupe pri ich udeľovaní nájdete v Štatúte udeľovania ocenení mesta Prešov na http://www.presov.sk/statut-udelovania-oceneni-mesta-presov-0-clanok/mid/313204/.html#m_313204

Pomôžte zviditeľniť tých, ktorých práca a konanie priniesli úspech a dobré meno nášmu mestu!

Opálové zrnko mesta Prešov
Mohlo by Vás zaujímať
AKTUALIZÁCIA: Mesto Prešov vyplatilo poškodeným obyvateľom z Mukačevskej ulice už viac ako pol milióna eur
Mesto Prešov zrealizovalo ďalšie úhrady z oficiálneho darovacieho účtu pre poškodených obyvateľov z Mukačevskej ulice. Zatiaľ bolo prerozdelených 631 500 eur.
Zrútenie bezbariérovej plošiny na Šváboch
Podvečer 23.01.2020 došlo k zrúteniu časti bezbariérovej plošiny so zábradlím v areáli nákupného strediska na Švábskej ulici č. 36
Zažite veselé a chutné Fašiangovanie v Prešove
Mesto Prešov vás počas obdobia zábavy, plesov a karnevalov pozýva na tradičné a obľúbené Fašiangovanie. Voňavé a chutné dobroty, ľudová hudba a pestrý sprievodný program si nenechajte ujsť už 25. februára 2020 na Hlavnej ulici.
Poznáme najúspešnejších športovcov mesta Prešov za rok 2019
V Prešove sme počas galavečera Športovec roka už po 59. krát ocenili najlepších športovcov, ktorí v uplynulom roku reprezentovali a zviditeľňovali naše mesto doma i v zahraničí. Do siene slávy prešovského športu pribudlo desiate meno.
Národný týždeň manželstva v Prešove ponúkne bohatý program
V pondelok 10. februára 2020 sa začína Národný týždeň manželstva. Jubilejný 10. ročník opäť prinesie množstvo zaujímavých podujatí pre manželov aj zľavy vo vybraných prevádzkach.
Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2019
3. ročník čitateľskej ankety
Moderná križovatka na ulici Obrancov mieru zlepší dopravu v Prešove
Dopravná situácia v meste Prešov sa opäť o niečo zlepšila. Po dokončení malého obchvatu (odbočka Škultétyho – ZVL), prišli na rad tri kritické križovatky. Posledná z nich – Levočská a Obrancov mieru – bola dnes slávnostne uvedená do plnej prevádzky za účasti ministra dopravy a výstavby Arpáda Érseka a viceprimátora mesta Prešov Pavla Neupauera.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.