PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18596/o_prevencii_uzivania_drog_v_spolocnosti_je_potrebne_diskutovat.html

O prevencii užívania drog v spoločnosti je potrebné diskutovať

Nezisková organizácia Trojlístok opäť usporiadala odbornú diskusiu, na ktorej sa hovorilo o tom, že reálne výsledky prevencie užívania psychoaktívnych látok a návykových činností je možné dosiahnuť.
Trojlístok - Šoltésová

Projekt Neziskovej organizácie Trojlístok, Zdraví občania – zdravé rodiny – zdravé komunity II. , podporený z rozpočtu Mesta Prešov, vyvrcholil odbornou diskusiou za okrúhlym stolom.

Zámerom projektu bolo posilniť povedomie verejnosti o duševnom zdraví s dôrazom na problematiku predchádzania závislostiam ako bariéram zdravého a plnohodnotného života.

Odborníčky a odborníci diskutovali o nových trendoch v prevencii užívania psychoaktívnych látok a návykových činností, analyzovali aktuálnu prax a prezentovali príklady dobrej praxe. Medzi diskutujúcimi boli odborníci z oblasti zdravotníctva, psychológie i školstva. Pozvanie na diskusiu prijal aj viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba.

Prevencia v oblasti užívania drog a škodlivých návykových činností – perspektívy a limity, ako znel názov diskusie, bola predstavená ako jedna z kľúčových tém modernej spoločnosti v oblasti duševného zdravia. Komplexnosť faktorov a závažnosť dôsledkov tohto rizikového správania a narastajúce trendy u nás aj v zahraničí upozorňujú, že ide o aktuálnu tému.

Môže sa zdať, že problematike je venovaná dostatočná spoločenská pozornosť. Avšak, podľa štatistických zistení chýbajú spoľahlivé a overené poznatky o účinnosti preventívnych aktivít realizovaných v pomerne hojnom počte v našich podmienkach. Stále sú tiež rozsiahlo využívané málo účinné prístupy, tradičné spôsoby (ako napríklad mediálne kampane, jednorazové podujatia a prednášky na báze informovania, varovných výziev, moralizovania, fascinácie, s cieľom viesť „vojnu proti drogám“), ktoré nemajú potenciál reálnych zmien v správaní cieľovej skupiny.

K výsledkom podujatia patria aj závery, ktoré budú slúžiť ako odporúčania v súvislosti s realizáciou prevencie tak, aby bola maximalizovaná jej účinnosť. Sú formulované v oblastiach trendy, zásady a limity účinnej prevencie. Kľúčovými východiskami sú najmä voliť komplexné stratégie (v rámci zdravého životného štýlu, nielen so zameraním na drogy) a využívať ich rôzne kombinácie; zohľadňovať špecifiká konkrétnej cieľovej skupiny, ale i celého prostredia; zameriavať sa viac na správanie a menej na informácie; uprednostniť dlhodobé pred jednorazovými aktivitami a realizovať komplexné hodnotenie účinnosti.

Činnosť organizácie Trojlístok je zameraná práve na prevenciu, predliečebné poradenstvo a následnú starostlivosť o ľudí, ktorých život je komplikovaný psychoaktívnymi látkami a návykovými činnosťami. V reakcii na uvedené organizácia pripravila podujatie, ktorým nielen poukázala na aktuálny stav v prevencii, ale hlavne otvorila priestor pre spoločné hľadanie dostupných zdrojov, inšpirácií a možností v regionálnych podmienkach.

 
21.1.2020 | Autor: Denisa Šoltésová | Spoločnosť | čítané: 366 krát