PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18628/slanska_bude_zelenou_oddychovou_zonou.html

Slanská bude zelenou oddychovou zónou

Mesto Prešov chystá verejné obstarávanie pre projekt revitalizácie verejného priestranstva na Slanskej ulici v mestskej časti Nižná Šebastová. Pribudne zeleň, lavičky i nové osvetlenie.

„Postupne napĺňame cieľ budovania oddychových zón, v ktorých sa bude spájať oddych pre Prešovčanov s funkčným využitím územia, pričom sa prihliada najmä na ekológiu a udržateľnosť, “ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová v súvislosti s plánovanou realizáciou projektu.

Revitalizácia verejného priestranstva bude zahŕňať výsadbu novej zelene, teda stromov, kríkov, trvaliek a okrasných tráv, taktiež inštaláciu verejného osvetlenia, rekonštrukciu lávok, výstavbu spevnených plôch, osadenie tzv. „osviežovacích prvkov“ a umiestnenie prvkov drobnej architektúry.

Prioritou mesta Prešov je zvýšiť bezpečnosť v danej lokalite, posilniť ekologickú stabilitu, zvýšiť biodiverzitu a zavádzať postupy udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami.

Na realizáciu projektu získalo mesto Prešov finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkový rozpočet projektu je vo výške viac ako 354-tisíc eur, z toho viac ako 336-tisíc eur je poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku. Mesto sa na realizácii projektu bude podieľať 5%-ným spolufinancovaním, z vlastných zdrojov teda zaplatí približne 18-tisíc eur.

S revitalizáciou verejného priestranstva na Slanskej ulici sa plánuje začať v lete tohto roka.

Dobrou správou pre Prešovčanov je aj to, že v tomto roku sa začne aj s revitalizáciou dvoch vnútroblokov, a to vnútrobloku na ul. 17. novembra (práce na revitalizácii by mali byť začaté hneď, ako to budú dovoľovať poveternostné podmienky) a vnútrobloku Hviezdoslavova - Štefánikova (predpoklad začatia prác je ihneď po kontrole procesu verejného obstarávania na zhotoviteľa prác).

 
6.2.2020 | Pridal: Redakcia PIS | Kultúra a voľný čas | čítané: 474 krát