PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18639/ako_mozu_mesto_a_komunita_navzajom_spolupracovat.html

Ako môžu mesto a komunita navzájom spolupracovať?

Mesto Prešov pozýva všetkých zástupcov občianskych združení, neziskových a nadačných organizácií na informačné stretnutie k projektu URBACT Civic eState. Bude sa hovoriť najmä o možnostiach spolupráce a participácie na projektoch mesta.

Stretnutie sa uskutoční dňa 18. februára 2020 so začiatkom o 14.00 hod. v Malej radnej sieni historickej radnice na Hlavnej ulici č. 73 v Prešove.

Predmetom stretnutia bude predstavenie projektu URBACT Civic eState a možností participácie komunitných organizácií na niektorých projektoch mesta Prešov v budúcnosti.

Mesto Prešov na toto stretnutie pozýva všetkých štatutárnych zástupcov alebo riadiacich pracovníkov občianskych združení, neziskových, nadačných alebo príspevkových organizácií vykonávajúcich činnosť v oblasti kultúry, vzdelávania alebo komunitného života.

Na stretnutí získajú informácie o aktuálnych možnostiach spolupráce s mestom Prešov v oblasti rozvoja komunitnej spolupráce so samosprávou.

Európsky program URBACT je založený na transférovej spolupráci európskych miest v rôznych oblastiach. Špecifický program Civic eState má za úlohu definovať spoločné problémy využitia opustených alebo nevyužitých mestských nehnuteľností, vzájomné hľadanie riešení a uplatnenie získaných skúseností v miestnej samospráve. Výsledkom tejto spolupráce má byť legislatívny a komunikačný rámec, ktorý upraví čo najjednoduchší proces získania dočasného alebo trvalého užívateľského prístupu k takejto nehnuteľnosti.

 
10.2.2020 | Pridal: Redakcia pis.sk | Mesto Prešov | čítané: 276 krát