PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18643/spolupracou_k_rieseniu_problemov_v_oblasti_vzdelavania.html

Spoluprácou k riešeniu problémov v oblasti vzdelávania

V poradí štvrté apolitické zasadnutie Stálej konferencie aktérov vo vzdelávaní (SKAV) na Slovensku sa po Bratislave, Trenčíne a Žiline uskutoční dňa 13.2.2020 v čase medzi 13.00 a 16.30 na pôde Prešovskej univerzity v Prešove.

Zúčastnia sa ho kľúčové organizácie a osobnosti z prešovského kraja – zástupcovia rodičov, študentov vysokých a stredných škôl, riaditeľov, učiteľov, odborných zamestnancov a zriaďovateľov škôl, univerzít, vedcov, neziskových organizácií, firiem a podporovateľov kvalitného vzdelávania. Na univerzitnej pôde ich privíta prorektorka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.

„Neexistuje žiaden veľký spoločenský problém, za ktorý by bola zodpovedná len jedna organizácia, preto ho ani jedna organizácia nedokáže vyriešiť“, povedal Mark Kramer, prednášajúci na Harvardskej univerzite, o potrebe vzniku iniciatív a organizácií s tzv. kolektívnym dopadom pri riešení problémov v oblasti vzdelávania. Po pozitívnych skúsenostiach s takýmto typom organizácií v Kanade, Českej republike, či na Islande sa začína takáto iniciatíva v rámci projektu Deti nepočkajú! v oblasti vzdelávania i na Slovensku.

Stretnutie sa začne predstavením 5 príkladov dobrej praxe spolupráce aktérov v prešovskom regióne formou facilitovanej diskusie a následne sa aktéri budú zaoberať konkrétnymi ďalšími krokmi na úrovni regiónu, ktoré by mali v budúcnosti viesť ku tvorbe akčných plánov pre vzdelávanie v prešovskom kraji. Príklady dobrej praxe predstavia prof. Mgr. Zuzana Straková PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá bude hovoriť o asistentskej praxi vo vyučovaní cudzích jazykov, PaedDr. Viera Grohová zo Spojenej školy Letná 3453/34 v Poprade, ktorá sa podelí o skúsenosti z organizácie podujatia „Vstúpte bez zaklopania“, ThDr. Martin Kahanec, PhD. z OZ Tobiáš predstaví spoluprácu medzi oblasťou školstva a oblasťou sociálnej práce, Mgr. Ján Smolka z Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu Slovensko uvedie tento medzinárodný rozvojový program a PhDr. Ondrej Zoričák, MScIBA zo spoločnosti Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. predstaví činnosť Zariadenia lesnej pedagogiky v Mlynici. Bližšie informácie ku projektom dobrej praxe nájdete v prílohe k tejto tlačovej správe.

Sprievodným podujatím bude aj výstava prianí od detí, rodičov a učiteľov na tému „Akú školu by ste dopriali deťom na Slovensku“, ktoré budú neskôr použité ako stavebný materiál pre tvorbu sochy dieťaťa. Tá má byť následne darom pre budúceho ministra školstva a zároveň pripomienkou toho, že v centre našej pozornosti v oblasti vzdelávania by malo stáť dieťa.

 
12.2.2020 | Autor: Katarína Rabiková | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 327 krát