PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18644/studenti_pedagogickej_fakulty_pomahali_sportovcom_s_intelektualnym_znevyhodnenim.html

Študenti Pedagogickej fakulty pomáhali športovcom s intelektuálnym znevýhodnením

Vyše 30 dobrovoľníkov z Pedagogickej fakulty (PF) Prešovskej univerzity v Prešove (PU) pomáhalo občianskemu združeniu Špeciálne olympiády Slovensko pri organizácii Zimných národných hier. Tých sa zúčastnilo viac ako 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením.

Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci, ktoré v závere minulého roka uzavreli Pedagogická fakulta PU a Špeciálne olympiády Slovensko vyústilo do praktickej spolupráce. Tá sa naplno prejavila druhý februárový víkend počas organizovania Zimných národných hier na ktorých vypomáhali aj študenti z Katedry špeciálnej pedagogiky PF PU.

„Podpísaniu memoranda predchádzala prezentácia činnosti tejto organizácie študentom špeciálnej pedagogiky, pripravujúcim sa na profesiu špeciálneho pedagóga, v ktorého starostlivosti budú aj deti, žiaci a dospelé osoby s intelektuálnym znevýhodnením. Prezentácia vzbudila u našich študentov veľký záujem a podnietila v nich chuť zapojiť sa ako dobrovoľník, “ priblížila dôvody nadviazania spolupráce dekanka Pedagogickej fakulty Iveta Scholtzová.

Práve dobrovoľníctvo hrá pri realizácii rôznorodých činností Špeciálnych olympiád dôležitú úlohu, nakoľko organizuje množstvo športových súťaží mládeže a dospelých s mentálnym postihnutím, akým boli aj Zimné národné hry. „Prvého ročníka Zimných národných hier sa zúčastnilo vyše 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Maďarska. Tí súťažili v piatich športoch - v behu na lyžiach, v behu na snežniciach, v zjazdovom lyžovaní, krasokorčuľovaní a rýchlokorčuľovaní, “ vysvetlila Eva Gažová, národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko.

Počas súťaží a sprievodného programu organizátorom pomáhalo 30 študentov z Katedry špeciálnej pedagogiky. „Skúsenosť s dobrovoľníctvom na Zimných národných hrách pre mňa znamenala veľmi veľa. Ako budúci špeciálny pedagóg som sa opäť presvedčila o tom, že sa nachádzam na správnom mieste a že títo ľudia sú tí, ktorým sa chcem venovať počas svojho života, “ opísala svoju skúsenosť Denisa Behúnová, študentka špeciálnej pedagogiky. Jej slová doplnila aj spolužiačka Alexandra Baková: „Bolo to pre mňa veľmi prínosné a zaujímavé podujatie. Dalo mi veľa nových skúseností, zážitkov a pekných spomienok. Pomáhať, podporovať, povzbudzovať a na záver vidieť, počuť, cítiť tie emócie, radosť, slzy radosti športovcov je to najkrajšie, dojímavé, na čo nechcem nikdy zabudnúť.“

Spoluprácu s organizáciou Špeciálne olympiády Slovensko ocenila aj Lucia Mikurčíková, vyučujúca z Katedry špeciálnej pedagogiky PF PU. „Veríme, že uvedená spolupráca prinesie obidvom stranám očakávané benefity, ktoré nielen obohatia prípravu študentov tým, že im sprostredkujú možnosti získať praktické skúsenosti s výchovou, vzdelávaním a starostlivosťou o deti a žiakov s intelektuálnym znevýhodnením, ale podporia aj rozvoj vzdelávania týchto športovcov. V neposlednom rade to taktiež prispeje k nastaveniu tréningového procesu a lepšiemu porozumeniu športovcom Špeciálnych olympiád Slovensko v zmysle ich sloganu Svet vnímame inak, ale túžbu víťaziť máme rovnakú, “ uzavrela.

Špeciálne olympiády Slovensko
Špeciálne olympiády sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou šport a vzdelávanie, prostredníctvom ktorých sa každý deň na celom svete snaží posilniť postavenie ľudí s mentálnymi postihnutím. Celosvetová organizácia vznikla v roku 1968 a tento rok oslávi už 50. výročie založenia. Na Slovensku oslavujú Špeciálne olympiády tento rok 25. výročie založenia. Na celom svete v 170 krajinách športuje viac ako 5 miliónov osôb s mentálnym postihnutím. S podporou viac ako 1 milióna trénerov, učiteľov a dobrovoľníkov sa pripravuje viac ako 108 000 súťaží ročne v 32 druhoch olympijských športov.

 
12.2.2020 | Autor: Anna Polačková | Kultúra a voľný čas | čítané: 906 krát