Streda, 01. apríl 2020
Meniny má Hugo | zajtra Zita

V Prešove sa čoskoro začína jarné upratovanie

Od 11. marca 2020 sa v Prešove bude upratovať vo veľkom. Pozrite si už teraz harmonogram pristavenia VOK-ov a pripravte sa na jarné upratovanie.

Mesto Prešov zverejňuje harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov v rámci objemného zberu odpadu z domácností, a to v termíne od 11.3.2020 do 7.4.2020.

Pre jarné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 105 ks veľkoobjemových kontajnerov.

Veľkoobjemové kontajnery budú pristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 7 dní.

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov JE možné vkladať objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev (nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, a pod.)

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov NIE JE možné vkladať:
- biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, opadané ovocie, zvyšky zeleniny, atď. ), tento odpad môžu občania položiť vedľa kontajnera alebo bezplatne odovzdať na zberné dvory Bajkalská 33 a Jesenná 3.
- nebezpečný odpad (akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, a pod.)
- elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, atď.)
- textil, knihy- len na zberný dvor Bajkalská 33

Odpad, ktorý nie je možné vkladať do VOK-ov, môžu občania bezplatne odovzdať a uložiť na zberných dvoroch na uliciach Bajkalská 33 a Jesenná 3, a to počas týždňa od pondelka do soboty, počas prevádzkových hodín, t. j. v čase od 8.00 hod. - 18.00 hod.

Na zberné dvory je potrebné taktiež odovzdať drobný stavebný odpad.

Pre viac informácií môžu občania kontaktovať dispečera TSmP, a.s. p. Bajusa na tel. číslach 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku 0800 500 012.

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
od 11.03.2020 do 07.04.2020

I. cyklus od 11.3.2020
Lokalita Šidlovec a Dúbrava
K Okruhliaku – Pod dubom (1 ks)
Šidlovská 19 (1 ks)
Jahodová 37 (1 ks)
Orgovánová 38 - na okraj cesty ku lesu (1 ks)
Jánošíkova, za mostíkom (1 ks)
Ružová 2 (1 ks)
Pod Skalkou (1 ks)
Dúbravská 30, pri kaplnke (1 ks)
Dúbravská, konečná MHD (1 ks)
Severná 2 – parkovisko (1 ks)
Spolu pristavených VOK 10 ks

Lokalita Rúrky
Na Rúrkach, obratisko MHD (1 ks)
Na Rúrkach 16 (1 ks)
Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Vydumanec-Cemjata
Vydumanec, prvá zastávka MHD (1 ks)
Cemjata – Jelenia (1 ks)
Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Sídlisko II
Matúša Trenčianskeho 20 (1 ks)
M. Čulena 48 (1 ks)
Odborárska – pred ZŠ (1 ks)
Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov (1 ks)
Kollárova, konečná MHD (1 ks)
Horárska 1 (1 ks)
Čsl. armády 9 – 15, do dvora (1 ks)
Októbrová – ZŠ Čsl. armády (tráva) (1 ks)
Turistická k objektu trafostanice (1 ks)
Fučíkova 9 – tráva trojuholník (1 ks)
Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome (1 ks)
Pod Kamennou baňou 23 – oproti (1 ks)
Spolu pristavených VOK 12 ks

Celkom pristavených VOK za I. cyklus 26 ks

II. cyklus od 18.3.2020
Lokalita Mesto
Sídlisko duklianskych hrdinov 10 (1 ks)
17. novembra 94 – 100 vnútroblok (1 ks)
17. novembra 162 – 164 (1 ks)
Sedliackeho povstania, parkovisko (1 ks)
križovatka Železničiarska – Záborského (1 ks)
križovatka T. Ševčenka – Štefánikova (1 ks)
T. Ševčenka 22-24 (1 ks)
Zápotockého 3 – 5 (1 ks)
Kúpeľná 7 – 9 (1 ks)
Pavlovičovo námestie 42, parkovisko (1 ks)
Pavlovičovo námestie 29 – za BD (1 ks)
Štúrova 19 – 21, vnútroblok (1 ks)
križovatka Janouškova – Mudroňova (1 ks)
Janouškova 7 – 17 (1 ks)
Wolkerova 13 (1 ks)
Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok (1 ks)
Sabinovská – Kotrádova, roh ulice (1 ks)
križovatka Jesenského – Bezručova (1 ks)
Bezručova 8 (1 ks)
Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku (1 ks)
Grešova 16 – Vajanského 2 – do podchodu (1 ks)
Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov) (1 ks)
križovatka Krížna - Západná (1 ks)
Vodárenská 20 (1 ks)
križovatka Burianova – Moyzesova (1 ks)
Šafárikova 21 – Rumanova 11 (1 ks)
Moyzesova, parkovisko za vežou (1 ks)
Spolu pristavených VOK 27 ks

Celkom pristavených VOK za II. cyklus 27 ks

III. cyklus od 25.03.2020
Lokalita Nižná Šebastová
Slánska 37 - 39 (1 ks)
Slánska 105 – 113 (1 ks)
Slánska 28 (1 ks)
Vodná – Potočná (1 ks)
Rybárska – koniec slepej ulice (1 ks)
Nová 28 (1 ks)
Družstevná 21 (1 ks)
Pažica 3 (1 ks)
Poľná, pri transformátore (1 ks)
Spolu pristavených VOK 9 ks

Lokalita Sídlisko Šváby
Janáčkova – stred ulice (1 ks)
Royova – Soľná (1 ks)
Urxova - koniec ulice (1 ks)
Švábska 26-36 /parkovisko/ (1 ks)
Švábska 51 (1 ks)
Jiráskova (1 ks)
Švábska 71 – k bočnej stene bytového domu (1 ks)
Spolu pristavených VOK 7 ks

Lokalita Solivar
Soľnobanská, pri kostole (1 ks)
Padlých hrdinov – garáže (1 ks)
Zlatobanská – Banícka (1 ks)
Solivarská, pri kostole (1 ks)
Ľ. Podjavorinskej, roh ulice (1 ks)
križovatka Pod Hrádkom – Suvorovova (1 ks)
Gápľová 48 (1 ks)
križovatka Smetanova – Kysucká (1 ks)
križovatka Smetanova – Palárikova (1 ks)
križovatka Okrajová –Kraskova (1 ks)
Spolu pristavených VOK 10 ks

Celkom pristavených za III. cyklus 26 ks

IV. cyklus od 01.04.2020
Lokalita Sídlisko III
Prostějovská 22 (1 ks)
Prostějovská 103, pod Bikošom (1 ks)
Mirka Nešpora 16 - 20 (1 ks)
Mirka Nešpora 27 (1 ks)
Mirka Nešpora 41, parkovisko (1 ks)
Mukačevská 14 (1 ks)
parkovisko A. Prídavka 28-30 (kúpalisko) (1 ks)
Volgogradská 4 (1 ks)
Volgogradská 68 (1 ks)
Tehelná 5 - VSD (1 ks)
Vlada Clementisa 6 - 10 (1 ks)
Spolu pristavených VOK 11 ks

Lokalita Sídlisko Sekčov
Višňová – Dubová, parkovisko (1 ks)
Bernolákova, garáže (1 ks)
Oravská – Dargovská, parkovisko (1 ks)
Šoltésovej 7- 8 (1 ks)
L. Novomeského 8 -12 (1 ks)
Ďumbierska 16 -18 (1 ks)
Ďumbierska 28 - parkovisko (1 ks)
Vihorlatská 16 – parkovisko vnútroblok (1 ks)
Magurská 21 (1 ks)
Jurkovičova 1 – 2 (1 ks)
A. Matušku 1, vedľa stojiska kontajnerov (1 ks)
P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov (1 ks)
Spolu pristavených VOK 12 ks

Lokalita Šalgovík
Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni) (1 ks)
Sekčovská 54 – parkovisko (1 ks)
Pod Šalgovíkom, križovatka (1 ks)
Spolu pristavených VOK 3 ks

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus 26 ks

Mohlo by Vás zaujímať
Stanovisko vedenia Prešovskej univerzity v Prešove k aktuálnej epidemiologickej situácii výskytu koronavírusu COVID 19
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu COVID 19, vedenie Prešovskej univerzity v Prešove (PU) na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 prijalo nasledovné opatrenia:
Cieľom je príťažlivý a bezpečný lesopark
Technické služby mesta Prešov (TSmP) počas uplynulého roka intenzívne pracovali na budovaní lesoparku, aby využili potenciál prímestskej rekreačnej oblasti pre obyvateľov mesta.
Zomrel bývalý prešovský hádzanár Jozef Durlák
Mesto Prešov dnes so zármutkom prijalo správu o úmrtí bývalého prešovského hádzanára Jozefa Durláka. Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 5.3.2020 o 13.00 hod. v Dome smútku v Prešove.
Dôležité kontakty pre Prešovčanov
Viaceré inštitúcie, organizácie, firmy a predajne v Prešove sú v týchto dňoch pre verejnosť zatvorené. Výnimkou nie je ani mestský úrad, kde je pre verejnosť v obmedzenom režime dostupná iba podateľňa. Jedinou možnosťou komunikácie je v mnohých prípadoch iba telefón alebo e-mail, a preto sme pre Vás pripravili niekoľko dôležitých kontaktných čísel, na ktoré sa môžete obrátiť.
O dotáciu pre šport, kultúru a sociálnu oblasť môžete požiadať do konca marca
Mesto Prešov zverejňuje výzvu na poskytnutie dotácií v oblasti kultúry, športu a v sociálnej oblasti.
Mesto Prešov plne pokrylo dopyt seniorov po ochranných rúškach
Prešovskí seniori doteraz dostali spolu 3000 ochranných rúšok, ktoré pre nich zabezpečilo mesto Prešov. Išlo predovšetkým o rúška, ktoré vo vlastnej réžii ušili pracovníčky denných centier, stacionárov a zariadení pre seniorov. Odbor služieb pre občanov má objednaných ďalších 4000 rúšok, ktoré podľa potreby distribuuje priamo do schránok seniorov.
Naše ženy u nás pracujú aj celý život
V pivnom biznise dokážu nájsť uplatnenie aj ženy! Počas Medzinárodného dňa žien si celý svet pripomína dlhú cestu boja žien za emancipáciu, volebné právo a sociálnu rovnosť. Plzeňský Prazdroj si vysoko cení všetky dámy, ktoré vo firme pracujú. To, že pivo nie je len mužská záležitosť hovorí aj fakt, že ženy tvoria 30% zamestnancov.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.