Streda, 15. júl 2020
Meniny má Henrich | zajtra Drahomír

Prešovská univerzita zrekonštruovala internáty za takmer 4,5 mil. EUR

Prešovská univerzita v Prešove (PU) má za sebou najrozsiahlejšiu rekonštrukciu dvoch najväčších internátov za posledných viac ako 40 rokov ich existencie. Ich exteriérová a interiérová obnova stála takmer 4,5 mil. eur.

rekonstrukcia stareho internatu
rekonstrukcia stareho internatu

Študentské domovy PU tvorí komplex štyroch internátov s celkovou ubytovacou kapacitou 1918 miest. Tie najvyťaženejšie a najväčšie sa nachádzajú v areáli univerzity na Ul. 17. novembra a práve ich sa dotkla historicky najrozsiahlejšia rekonštrukcia. Jej financovanie bolo realizované s využitím finančných prostriedkov pochádzajúcich z vládnej dotácie (2,349 mil. €), štrukturálnych fondov (980 tis. €), úverových zdrojov (900 tis. €) a vlastných hotovostných zdrojov univerzity (151 tis. €). „Naša univerzita patrí k prvým univerzitám na Slovensku, ktoré v pomerne krátkom čase dokázali spustiť a následne zrealizovať rekonštrukciu študentských domovov s využitím vládnej dotácie. Čo sa týka rozsahu rekonštrukcie internátov, patríme k lídrom. Verím, že to ocenia predovšetkým naši študenti, ktorým sa výrazne zlepšili podmienky bývania, “ uviedol rektor PU Peter Kónya.

Dve etapy rekonštrukcie
Rozsiahly proces obnovy Študentských domov PU prebiehal v dvoch etapách. Prvá etapa sa realizovala v mesiacoch jún až september 2018 a týkala sa prevažne Študentského domova PU na Ul. 17. novembra 11 (tzv. nový internát). „V prvej etape sme obnovili osem poschodí bloku A, celkovo 128 izieb a 8 kuchyniek. Rekonštrukcia bola zameraná na obnovu sociálnych zariadení, inžinierskych sietí a celkové skvalitnenie bývania, “ priblížila Mária Nováková, kvestorka PU. Pod obnovou sa rozumie nové napojenie na vodu v sociálnych bunkách, kanál k stúpačkám a osadenie nových ventilátorov. Previedla sa kompletná výmena zriaďovacích predmetov v kúpeľniach a toaletách. Zároveň bola realizovaná kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie v sociálnych zariadeniach, izbách, ako aj na chodbách, v kuchynke a študovni. Izby a sociálne zariadenia boli nanovo vymaľované, vymenili sa podlahy, ale tiež vstupné dvere za protipožiarne, čím sa zvýšila požiarna bezpečnosť.

Rekonštrukcia sa v rámci prvej etapy čiastočne dotkla aj Študentského domova na Ul. 17 novembra 13, tzv. starého internátu. Obnovilo sa 12 izieb, vymenilo sa interiérové vybavenie, podlahy, sociálne zariadenia, previedla sa elektroinštalácia a realizovalo sa maľovanie.

Druhá, výrazne rozsiahlejšia, etapa rekonštrukcie bola spustená v júni 2019 a prebiehala s miernym omeškaním v dôsledku skrytých vád na desaťročia nerekonštruovanom objekte, do októbra 2019. V rámci druhej etapy bolo na tzv. novom internáte obnovených zvyšných 128 izieb a 8 kuchyniek v bloku B. Po ukončení tejto etapy došlo teda ku kompletnej rekonštrukcii celého internátu. Podobný charakter mala rekonštrukcia aj na tzv. starom internáte. Okrem toho došlo k zrušeniu spoločných spŕch, všetky bunky dostali vlastné sociálne zariadenia a z bývalých spoločných sociálnych zariadení vzniklo po rekonštrukcii 6 dvojlôžkových izieb. Celkovo bolo tak na tzv. starom internáte zrekonštruovaných 263 izieb.

Na tzv. starom internáte zároveň v danom období prebiehal projekt zo štrukturálnych fondov v celkovej výške viac ako 980 tis. eur, ktorý bol zameraný na jeho komplexnú exteriérovú rekonštrukciu s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Išlo o zateplenie budovy, výmenu okien, sanáciu balkónov, repasáciu zábradlí a výmenu klampiarskych prvkov.

„Vzhľadom na to, že sme chceli komplexne zrekonštruovať oba internáty a finančné prostriedky z vládnej dotácie neboli postačujúce na ich celkovú obnovu, rozhodli sme využiť financie z úverových zdrojov, čím sme sa zadlžili na 10 rokov. Samozrejme, do rekonštrukcie sme investovali aj vlastné zdroje, “ ozrejmil rektor, ktorý zároveň doplnil, že zámerom bolo zvýšiť komfort ubytovania študentov.

Modernizácia a skvalitnenie služieb
Po minuloročnom spustení elektronického systému na podávanie si žiadostí o ubytovanie, keď študent si celý proces podávania žiadostí dokáže vybaviť elektronicky, z pohodlia domova za niekoľko minút a bez zbytočnej papierovej byrokratizácie, v uplynulých týždňoch zaviedla univerzita ďalšie novinky v prospech ubytovaných študentov.

„S príchodom letného semestra 2019/2020 bola spustená oficiálna facebooková stránka študentských domovov. Zriadili sme online služby pre študentov ubytovaných v ŠD – online formulár na riešenie požiadaviek, problémov a podnetov, ktorý by mal nahradiť klasické knihy na vrátniciach objektov, do ktorých sa doposiaľ požiadavky na služby zapisovali. Taktiež sme spustili Live chate, aby študent mohol pohodlne online komunikovať s príslušnou referentkou objektu, v ktorom je ubytovaný, “ priblížila novinky Jana Burgerová, prorektorka pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality PU. Ako dodala, zámerom tejto iniciatívy je zlepšiť komunikáciu a informovanosť študentov o aktuálnych informáciách týkajúcich sa ubytovania prostredníctvom študentmi preferovaných komunikačných kanálov, a inovovať zastaraný proces riešenia drobných opráv či problémov, ktoré sa bezprostredne týkajú kvality ubytovania študentov.

Plán rekonštrukcie zvyšných dvoch internátov
V rámci rozsiahlej rekonštrukcie došlo k obnove 75% z celkovej kapacity všetkých študentských domovov univerzity, t. j.  zrekonštruovaných bolo 1473 z celkového počtu 1918 miest. Univerzita však plánuje pokračovať v rekonštrukcii zvyšných dvoch internátov PU, nakoľko cíti záväzok voči študentom, ktorí bývajú v doposiaľ nezrekonštruovaných izbách v študentských domovoch na Námestí Mládeže a Exnárovej ulici. Okrem toho univerzita podala projekty zamerané na zníženie energetickej náročnosti pre tzv. Nový internát a internát na Nám. Mládeže. „V obidvoch prípadoch ide o projekty zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov, čo je v súlade so schválenou Stratégiou environmentálnej udržateľnosti našej univerzity. Projekty riešia zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmenu otvorových konštrukcií, svietidiel, ako aj rekonštrukciu kotolne, “ uzavrel Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a marketing PU.

Popri tom univerzita kontinuálne predpokladá pokračovať v interiérových rekonštrukciách zvyšných 25% kapacity študentských domovov. V prípade úspešných procesov verejného obstarávania by PU už toto letné obdobie začala s rekonštrukciami v ŠD na Námestí mládeže.

buracie prace

buracie prace
soc. zariadenie pred rekonstrukciou

soc. zariadenie pred rekonstrukciou
stary internat po rekonstrukcii

stary internat po rekonstrukcii
stary internat pred rekonstr.

stary internat pred rekonstr.
kupelna pred rekonstrukciou

kupelna pred rekonstrukciou
po rekonstrukci 2

po rekonstrukci 2
Po rekonstrukcii

Po rekonstrukcii
Po rekonstrukcii2

Po rekonstrukcii2
po rekonstrukcii3

po rekonstrukcii3
Po rekonstrukcii4

Po rekonstrukcii4
stary in. pred rekonstrukciou

stary in. pred rekonstrukciou
Mohlo by Vás zaujímať
Prešovské materské školy budú pre deti otvorené aj počas prázdnin
Mesto Prešov zverejňuje letný harmonogram otvorenia materských škôl. Deti sa počas letných prázdnin môžu hrať a učiť v 17 materských školách.
Prešovské materské a základné školy rozširujú prevádzkový čas
Mesto Prešov v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predlžuje od 15.6.2020 prevádzkový čas vo všetkých materských a základných školách maximálne na 10 hodín denne.
Klub nadaných detí už v tomto školskom roku neotvoria
Klub združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, bystro uvažujúce deti, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi.
O Klub nadaných detí aj v tomto školskom roku obrovský záujem
Klub, aký nemá páru na celom Slovensku. Založili ho zanietení učitelia a združujú sa v ňom nadané deti. Mimoriadne bohatý na program bol aj v tomto školskom roku.
Prešovské základné školy dnes rozdali viac ako 6000 vysvedčení, stovky ďalších si žiaci neprevzali
Aj v Prešove si dnes žiaci odniesli domov svoje vysvedčenia. Vyzdvihnúť si ich však neprišli všetci.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.