Streda, 08. apríl 2020
Meniny má Albert | zajtra Milena

Voľby do NRSR 2020: Manuál pre voličov

Voliči v meste Prešov si môžu uplatniť svoje volebné právo vo voľbách do NR SR v sobotu 29. 2. 2020 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

V meste Prešov je pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 2. 2020 utvorených 66 volebných okrskov, pričom pre každý utvorený volebný okrsok je určená samostatná volebná miestnosť (spolu 66). Oproti predchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu 2019 je to o 14 volebných okrskov menej, keďže mesto Prešov pristúpilo k efektívnejšiemu a racionálnejšiemu usporiadaniu jednotlivých ulíc do volebných okrskov už pre nadchádzajúce voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Preto je dôležité, aby si každý volič skontroloval podľa už skôr doručeného Oznámenia a čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do ktorého volebného okrsku patrí podľa adresy svojho trvalého pobytu a ktorá je jeho volebná miestnosť.

Volič si v osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Modernejšie spracovanie zápisníc
Okrsková volebná komisia môže vyhotoviť zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku aj v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie Integrovaného volebného informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky a po jej podpísaní ju odoslať elektronickou formou Okresnej volebnej komisii v Prešove. Mesto Prešov pre nadchádzajúce voľby do Národnej rady Slovenskej republiky zabezpečilo pre každú okrskovú volebnú komisiu potrebné technické vybavenie k elektronickému vyhotoveniu zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. Hlavnými výhodami je zrýchlenie spracovania a možnosť skoršieho ukončenia činnosti v okrskovej volebnej komisii, a to, že nebude potrebné dvakrát ručne vypisovať obsiahle papierové formuláre okrskovej zápisnice s prílohami, ktorých je v týchto voľbách až 25. Dôležitou výhodou je aj to, že elektronický formulár má zabudované automatické kontroly, t. z. , že hlási logické a súčtové chyby, ktoré sú odhalené skôr, ako po fyzickom doručení už podpísanej zápisnice do sídla Okresnej volebnej komisie v Prešove.

Vydanie hlasovacieho preukazu
Všetky informácie týkajúce sa vydania hlasovacieho preukazu nájdu voliči na tomto odkaze: https://www.presov.sk/hlasovaci-preukaz-pre-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-clanok/mid/313033/.html#m_313033

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky
Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky len volič, ktorý o to požiadal (osobne, telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom inej osoby) mesto Prešov – Mestský úrad v Prešove, Jarková ul. č. 26, a v deň konania volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu, viď. : https://www.presov.sk/oznamenie-mesta-presov-o-case-a-mieste-konania-volieb-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-clanok/mid/417149/.html#m_417149 Volič môže hlasovať len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. To znamená, že s prenosnou volebnou schránkou sa môžu členovia okrskovej volebnej komisie pohybovať len vrámci územného obvodu svojho volebného okrsku. Telefonicky môže volič požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky na tel. č. :051/3100512 alebo 051/3100513 a elektronicky na e-mailovej adrese: volby@presov.sk aj v deň konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 29. februára 2020.

Mohlo by Vás zaujímať
Stanovisko vedenia Prešovskej univerzity v Prešove k aktuálnej epidemiologickej situácii výskytu koronavírusu COVID 19
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu COVID 19, vedenie Prešovskej univerzity v Prešove (PU) na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 prijalo nasledovné opatrenia:
Ochranné štíty vyrobené na pôde Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove putujú do domácej fakultnej nemocnice
Úsilie a intenzívna práca zamestnancov Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove začína v posledných dňoch prinášať viac a viac výsledkov v podobe hotových ochranných pomôcok určených na boj proti COVID-19 pre zdravotnícke, sociálne a iné zariadenia.
Dôležité kontakty pre Prešovčanov
Viaceré inštitúcie, organizácie, firmy a predajne v Prešove sú v týchto dňoch pre verejnosť zatvorené. Výnimkou nie je ani mestský úrad, kde je pre verejnosť v obmedzenom režime dostupná iba podateľňa. Jedinou možnosťou komunikácie je v mnohých prípadoch iba telefón alebo e-mail, a preto sme pre Vás pripravili niekoľko dôležitých kontaktných čísel, na ktoré sa môžete obrátiť.
Mesto Prešov plne pokrylo dopyt seniorov po ochranných rúškach
Prešovskí seniori doteraz dostali spolu 3000 ochranných rúšok, ktoré pre nich zabezpečilo mesto Prešov. Išlo predovšetkým o rúška, ktoré vo vlastnej réžii ušili pracovníčky denných centier, stacionárov a zariadení pre seniorov. Odbor služieb pre občanov má objednaných ďalších 4000 rúšok, ktoré podľa potreby distribuuje priamo do schránok seniorov.
Primátorka mesta Prešov sa lieči v nemocnici, testy u nej koronavírus vylúčili
(PREŠOV, 19. marec 2020) Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová je od 16. marca 2020 hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, kde sa lieči zo zápalu pľúc. Lekári jej nasadili infúznu antibiotickú liečbu a jej zdravotný stav sa rýchlo zlepšuje. Zdravotníci primátorke odobrali vzorky, ktoré následne odoslali na testovanie. Aktuálne výsledky z 19. marca 2020 sú negatívne, čím sa potvrdilo, že prešovská primátorka nemá koronavírus COVID-19.
Mimoriadna situácia: Potrebujete pomoc alebo chcete pomôcť?
Mesto Prešov podáva v mimoriadnej situácii pomocnú ruku seniorom vo forme pomoci s nákupom potravín či liekov, ale aj rozvozom obedov. Hľadajú sa aj dobrovoľníci.
Na ul. Antona Prídavka Prešovčania zaparkujú komfortnejšie
Parkovisko na ul. Antona Prídavka v Prešove je upravené tak, aby tu mohli vodiči zaparkovať pohodlnejšie a jednoduchšie. Zvýšil sa tak komfort pre občanov a lokalita je na pohľad krajšia a upravenejšia.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.