Streda, 08. apríl 2020
Meniny má Albert | zajtra Milena

Záhradu umenia a Kmeťovo stromoradie v Prešove čaká revitalizácia

Záhrada umenia je skrytý prírodný poklad v samotnom srdci Prešova. Dlhé roky zívala prázdnotou, no postupne sa do nej vracia život. Mesto Prešov pripravuje jej kompletnú obnovu a revitalizáciu.

Revitalizácia Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia
Revitalizácia Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia

Mesto Prešov aktuálne pripravuje kompletnú obnovu a revitalizáciu zelenej plochy v Záhrade umenia a na Kmeťovom stromoradí s celkovou rozlohou 1,3 hektára. V spolupráci s architektonickým ateliérom Zerozero je cieľom radnice vytvoriť na tomto mieste krásnu, zelenú a multifunkčnú oddychovú zónu, ktorá bude slúžiť nielen na relax, ale aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí. Revitalizácia počíta s výsadbou 55 pagaštanov konských, ktoré budú 2 – 3x väčšie ako súčasné jedince a budú chránené proti mechanickému poškodeniu. Súčasťou projektu je aj plocha mestského opevnenia, ktorá je pamiatkovou rezerváciou. Cieľom mesta je obnoviť sadovnícke úpravy pochádzajúce z 19. storočia s maximálnym ohľadom na pôvodnú kompozíciu zelene.

Medzi hradobný a parkánový múr v Záhrade umenia sa v šírke 1,5 metra vysadí pestrofarebný lem z trvaliek, nízkych kríkov a okrasných tráv v dvoch výškových úrovniach. Zostatok plochy vyplní mačinový trávnik. Okrem toho sa pri Gymnáziu Konštantínova 2 a v uzávere Záhrady umenia vysadí bariéra z popínavých drevín. Výsadba je navrhnutá tak, aby v jednotlivých kompozíciách podporila rytmus, kontrast a hru svetla a tieňa. Vysadzovať sa budú bežné dreviny doplnené o botanicky, dekoratívne či farebne zaujímavé exempláre. Trávnik bude založený z predpestovaných trávnych kobercov mačín s výnimkou trávnika s lúčnymi kvetinami, pričom sa plne rešpektuje jeho súčasná rozloha.

Odstránime poškodené a choré dreviny
Mesto Prešov má k dispozícii dendrologický posudok a podrobnú inventarizáciu drevín z roku 2019, ktorá bola zrealizovaná s cieľom posúdiť zdravotno-biologický stav a kompozičnú vhodnosť jednotlivých drevín. Podľa výsledkov inventarizácie vykazuje až 71 drevín poškodenie, prípadne ohrozuje národnú kultúrnu pamiatku - hradobný múr.

Revitalizácia Záhrady umenia a stromoradia preto zahŕňa aj návrh výrubu 71 drevín, ktoré ohrozujú desiatky zdravých stromov a v prípade nepriaznivého počasia a silného vetra môžu predstavovať priame nebezpečenstvo pre ľudí. Konkrétne ide o malé náletové dreviny zakorenené v mestskom hradobnom múre, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Ďalej ide o takzvané výmladky vyrastajúce z pňov stromov. Ďalšou skupinou sú mladé pagaštany, ktoré sú v súčasnosti polámané alebo mechanicky poškodené a infikované hnilobou, v dôsledku čoho už nie je možné, aby v budúcnosti vyrástli do rozmerov dospelých stromov. V návrhu sa tiež počíta s výrubom niekoľkých mladších líp, ktoré sú napadnuté inváznym parazitom – ploštičkou lipovou a 4 pagaštanov konských z pôvodnej výsadby s dutinami v kmeňoch, ktoré spôsobujú celkové oslabenie a vysychanie stromov. Spolu by tak išlo o výrub 23 stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm. V ostatných prípadoch ide väčšinou o dreviny s nulovou alebo veľmi nízkou spoločenskou hodnotou, teda nie o dospelé, zdravé stromy. Namiesto nich sa vysadí 55 kusov nových 5 metrových zdravých pagaštanov s obvodom 20 – 25 cm a jedna nová lipa.

V Záhrade umenia a na stromoradí sa nachádza 186 stromov a kríkov
V súčasnosti na stromoradí rastie 160 drevín, z ktorých je 84 líp, 54 pagaštanov, 5 javorov a ďalšie menšie dreviny a kroviny. Vekovo sú tu zastúpené prvky pôvodnej aleje z polovice 19. storočia, výsadby z medzivojnového obdobia, nálety z čias socializmu, ako aj výsadby z roku 2008. Prevahu na stromoradí majú stále staršie stromy. Tieto sú väčšinou poškodené hlbokou redukciou alebo až dekapitáciou a trpia dutinami a následnými hnilobami. Staršie stromy majú často vytvorené sekundárne koruny. Naopak, mladé stromy pochádzajúce z výsadieb roku 2008, sú buď zlomené, alebo mechanicky poškodené. Na mladších lipách je viditeľný škodca zo severnej Afriky - ploštička lipová. Tento cicavý hmyz sa v jesenných mesiacoch sťahuje do hniezd primárne z južnej strany pod konármi a spôsobuje poškodzovanie listov.

V Záhrade umenia sa nachádzajú zvyšky mestského opevnenia na juhovýchodnej strane mesta, ktoré tvoria najucelenejšie zachovaný prvok fortifikácie. Počas 19. storočia sa v zníženom teréne nachádzal park. Až v prvej polovici 20. storočia sa tu postupne vytvárali solitérne stavby. Tie boli v druhej polovici 20. storočia asanované. Priekopa je teraz voľná ako otvorená galéria. V ďalšom pokračovaní je areál priekopy neudržiavaný. V súčasnosti rastie v hlavnej časti záhrady 26 drevín. Väčšinou ide o náletové dreviny, vrátane 10 javorov. Okrem toho sa tam nachádzajú lipy, brezy, brečtan a ďalšie náletové kroviny.

Okrem toho sa tu nachádza nádherný exemplár Ginkgo biloba, ktorý je botanickým šperkom v systéme zelene mesta. Je to zástupca rastlinného rodu, ktorý biologicky nepatrí ani medzi ihličnaté, ani medzi listnaté dreviny, ale považuje sa za dôkaz ich vývojového prepojenia. Do hradobnej priekopy v Prešove sa zástupca tohto druhu dostal v medzivojnovom období 20. storočia a jeho symetrická koruna s priebežným, v hornej časti rozdvojeným kmeňom, dodnes dominuje centrálnemu priestoru. Iný zástupca tohto rodu a v takom veku sa na území mesta nenachádza.

Opustená Záhrada umenia zažíva v posledných rokoch znovuzrodenie. Galéria v Caraffovej väznici tu pravidelne organizuje výstavu súťaže Rozprávočka moja naj a minulý rok tu Prešovčanom spestril leto aj nový hudobný festival Hudba v meste. Tradičným a žiadaným podujatím v Záhrade umenia je aj letné putovné kino Bažant Kinematograf. V období Veľkej noci sa tu stretávajú tisícky veriacich na živej krížovej ceste.
Predchodcom stromoradia bola stará cesta, ktorou sa hradbami uzavreté stredoveké mesto obchádzalo z východnej strany. Tá dostala vo vtedajšom regulačnom pláne dôležité postavenie. Stala sa promenádnou ulicou, o čom svedčí jej vtedajší názov Sétatér, resp. neskorší Komenského stromoradie. Promenáda spájala Námestie Legionárov (Szent László tér) s Horným Huštákom a umožnila návštevníkom v tieni stromov prejsť z jedného konca námestia na druhý a vyhnúť sa zaprášenej Hlavnej ulici. Do tohto obdobia je datovaná aj výsadba stromovej aleje z pagaštana doplnenej o exempláre líp. Zároveň sa tu v prvej polovici 19. storočia nachádzali tri veľké parky s menšími záhradnými vilkami, na ktoré nadväzovali na južnej strane ďalšie záhrady. Až na prelome 19. a 20. storočia na tejto voľnej ploche začali vznikať školské budovy.

Mohlo by Vás zaujímať
Stanovisko vedenia Prešovskej univerzity v Prešove k aktuálnej epidemiologickej situácii výskytu koronavírusu COVID 19
V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu COVID 19, vedenie Prešovskej univerzity v Prešove (PU) na svojom zasadnutí dňa 09.03.2020 prijalo nasledovné opatrenia:
Ochranné štíty vyrobené na pôde Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove putujú do domácej fakultnej nemocnice
Úsilie a intenzívna práca zamestnancov Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove začína v posledných dňoch prinášať viac a viac výsledkov v podobe hotových ochranných pomôcok určených na boj proti COVID-19 pre zdravotnícke, sociálne a iné zariadenia.
Dôležité kontakty pre Prešovčanov
Viaceré inštitúcie, organizácie, firmy a predajne v Prešove sú v týchto dňoch pre verejnosť zatvorené. Výnimkou nie je ani mestský úrad, kde je pre verejnosť v obmedzenom režime dostupná iba podateľňa. Jedinou možnosťou komunikácie je v mnohých prípadoch iba telefón alebo e-mail, a preto sme pre Vás pripravili niekoľko dôležitých kontaktných čísel, na ktoré sa môžete obrátiť.
Mesto Prešov plne pokrylo dopyt seniorov po ochranných rúškach
Prešovskí seniori doteraz dostali spolu 3000 ochranných rúšok, ktoré pre nich zabezpečilo mesto Prešov. Išlo predovšetkým o rúška, ktoré vo vlastnej réžii ušili pracovníčky denných centier, stacionárov a zariadení pre seniorov. Odbor služieb pre občanov má objednaných ďalších 4000 rúšok, ktoré podľa potreby distribuuje priamo do schránok seniorov.
Primátorka mesta Prešov sa lieči v nemocnici, testy u nej koronavírus vylúčili
(PREŠOV, 19. marec 2020) Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová je od 16. marca 2020 hospitalizovaná vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove, kde sa lieči zo zápalu pľúc. Lekári jej nasadili infúznu antibiotickú liečbu a jej zdravotný stav sa rýchlo zlepšuje. Zdravotníci primátorke odobrali vzorky, ktoré následne odoslali na testovanie. Aktuálne výsledky z 19. marca 2020 sú negatívne, čím sa potvrdilo, že prešovská primátorka nemá koronavírus COVID-19.
Mimoriadna situácia: Potrebujete pomoc alebo chcete pomôcť?
Mesto Prešov podáva v mimoriadnej situácii pomocnú ruku seniorom vo forme pomoci s nákupom potravín či liekov, ale aj rozvozom obedov. Hľadajú sa aj dobrovoľníci.
Na ul. Antona Prídavka Prešovčania zaparkujú komfortnejšie
Parkovisko na ul. Antona Prídavka v Prešove je upravené tak, aby tu mohli vodiči zaparkovať pohodlnejšie a jednoduchšie. Zvýšil sa tak komfort pre občanov a lokalita je na pohľad krajšia a upravenejšia.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK
Pri zobrazovaní stránky používate aktívny script na blokovanie prídavných modulov (adBlocker). Pre správne zobrazenie všetkých sekcií ho deaktivujte.