PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18719/aktualizacia-finalove_kolo_sutaze_talent_zakladnych_skol_regionu_saris_sa_rusi.html

Aktualizácia: Finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš sa ruší

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadanými vyhlásila prostredníctvom projektu Nadané dieťa súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš. Súťaž je určená pre žiakov 5. - 9.ročníka základných škôl. Záštitu nad súťažou talentovaných žiakov prevzala primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová.

9.3.2020
Na základe medializovaných informácií Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, ako aj preventívnych opatrení jednotlivých škôl v súvislosti s potvrdením koronavírusu na území Slovenskej republiky, organizátori súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš rušia zajtrajšie finálové kolo.

Vzhľadom na to, že sa do súťaže tento rok prihlásilo najviac škôl a finálového kola sa malo zúčastniť takmer 80 žiakov z celého regiónu, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove presúva finálové kolo na neurčito. Organizátori budú o náhradnom termíne ešte v tomto školskom roku vopred informovať.

Talent základných škôl regiónu Šariš je súťaž, ktorá si každoročne kladie za cieľ nájsť talentovaných a nadaných žiakov základných škôl. Súťaž patrí medzi projekty iniciatívy Rozumieme nadaným.

Finálového kola súťaže „Šarišanov“ sa zúčastnia traja najlepší riešitelia v školských kolách. Najúspešnejší riešitelia si vo finále, ktoré sa uskutoční 10. marca 2020 v zasadačke MsÚ v Prešove, potrápia mozog pri riešení logických úloh v dvoch súťažných kolách.

Pre všetkých účastníkov finálového kola súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš sú pripravené certifikáty o absolvovaní finále súťaže. Víťazná trojica riešiteľov sa zapíše do Galérie Talentov, ktorých od roku 2015 nájdete na stránke súťaže. Na úspešných súťažiacich čakajú diplomy a rôzne ceny.

Netradičnú súťaž zameranú na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie pre žiakov základných škôl pripravilo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Školy, ktoré zaregistrovali žiakov 5. - 9. ročníka prostredníctvom internetovej stránky Nadanedieta.sk, už zrealizovali školské kolá, ktorých víťazi sa stretnú na finálovom kole súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš.

Školské kolá sa uskutočnili v priebehu februára 2020 v réžii samotných škôl, ktoré po úspešnej registrácii súťažiacich mali k dispozícii testovací súbor rôznych typov úloh. Organizátor súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš doručil testy školského kola elektronickou formou a škola zodpovedala za vytlačenie testov, uskutočnenie samotného testovania a vyhodnotenie na základe pokynov organizátora.

 
9.3.2020 | Autor: Ľuboš Lukáč | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 434 krát