Sobota, 06. jún 2020
Meniny má Norbert | zajtra Róbert

Jarné upratovanie v Prešove od 1. apríla 2020 pokračuje

Technické služby mesta Prešov, a.s. od 01.04.2020 obnovujú jarné upratovanie na území mesta Prešov, ktoré bolo pozastavené dňom 16.03.2020.

Technické služby mesta Prešov informujú o pokračovaní realizácie zberu objemného odpadu z domácností prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v zmysle Zákona č. 79/2015 o odpadoch v znení neskorších predpisov a zároveň kampaňového sezónneho zberu biologicky rozložiteľného odpadu v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Pristavenie VOK bude zabezpečené v zmysle odsúhlaseného nového upraveného Harmonogramu pristavenia VOK v meste Prešov – JARNÉ UPRATOVANIE 2020, ktorý nájdete nižšie. V novom harmonograme sú upravené termíny začiatku 2. , 3. a 4. cyklu jarného upratovania. 1. cyklus jarného upratovania bol zabezpečený v pôvodnom termíne od 11.03.2020.

Nové termíny cyklov jarného upratovania v Prešove:
2. cyklus od 01.04.2020
3. cyklus od 15.04.2020
4. cyklus od 22.04.2020
V prípade dodatočných požiadaviek poslancov mesta a obyvateľov bude doplnkový 5. cyklus jarného upratovania realizovaný v termíne od 29.04.2020.

Pre jarné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 105 ks veľkoobjemových kontajnerov.

Veľkoobjemové kontajnery budú pristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 7 dní. V prípade informácií môžu občania kontaktovať dispečera TSmP, a.s. na tel. číslach 051 / 773 29 20, 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku 0800 500 012.

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov JE možné vkladať:
- objemný odpad z domácností a verejných priestranstiev (nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu, ... )

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov NIE JE možné vkladať:

- biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti, opadané ovocie, zvyšky zeleniny, ... ), tento odpad je možné položiť vedľa kontajnera alebo bezplatne odovzdať na zberné dvory Bajkalská 33 a Jesenná 3

Do rozmiestnených veľkoobjemových kontajnerov sa tiež nesmie vkladať:
- nebezpečný odpad (akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, ...)
- elektroodpad (chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, ...)
- textil, knihy - len na zberný dvor Bajkalská 33
Takýto odpad môžu občania bezplatne odovzdať a uložiť na zberných dvoroch na uliciach Bajkalská 33 a Jesenná 3 v dňoch pondelok – sobota, počas prevádzkových hodín, t. j. v čase od 8.00 hod. - 18.00 hod.

Na zberné dvory je potrebné taktiež odovzdať drobný stavebný odpad.

Harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov

JARNÉ UPRATOVANIE 2020

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 11.03.2020 do 28.04.2020

I. cyklus od 11.3.2020
Lokalita Šidlovec a Dúbrava
K Okruhliaku – Pod dubom 1 ks
Šidlovská 19 1 ks
Jahodová 37 1 ks
Orgovánová 38 - na okraj cesty ku lesu 1 ks
Jánošíkova, za mostíkom 1 ks
Ružová 2 1 ks
Pod Skalkou 1 ks
Dúbravská 30, pri kaplnke 1 ks
Dúbravská, konečná MHD 1 ks
Severná 2 – parkovisko 1 ks

Spolu pristavených VOK 10 ks

Lokalita Rúrky
Na Rúrkach, obratisko MHD 1 ks
Na Rúrkach 16 1 ks

Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Vydumanec-Cemjata
Vydumanec, prvá zastávka MHD 1 ks
Cemjata – Jelenia 1 ks

Spolu pristavených VOK 2 ks

Lokalita Sídlisko II
Matúša Trenčianskeho 20 1 ks
M. Čulena 48 1 ks
Odborárska – pred ZŠ 1 ks
Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov 1 ks
Kollárova, konečná MHD 1 ks
Horárska 1 1 ks
Čsl. armády 9 – 15, do dvora 1 ks
Októbrová – ZŠ Čsl. armády (tráva) 1 ks
Turistická k objektu trafostanice 1 ks
Fučíkova 9 – tráva trojuholník 1 ks
Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome 1 ks
Pod Kamennou baňou 23 – oproti 1 ks

Spolu pristavených VOK 12 ks
Celkom pristavených VOK za I. cyklus 26 ks

II. cyklus od 1.4.2020
Lokalita Mesto
Sídlisko duklianskych hrdinov 10 1 ks
17. novembra 94 – 100 vnútroblok 1 ks
17. novembra 162 – 164 1 ks
Sedliackeho povstania, parkovisko 1 ks
križovatka Železničiarska – Záborského 1 ks
križovatka T. Ševčenka – Štefánikova 1 ks
T. Ševčenka 22-24 1 ks
Zápotockého 3 – 5 1 ks
Kúpeľná 7 – 9 1 ks
Pavlovičovo námestie 42, parkovisko 1 ks
Pavlovičovo námestie 29 – za BD 1 ks
Štúrova 19 – 21, vnútroblok 1 ks
križovatka Janouškova – Mudroňova 1 ks
Janouškova 7 – 17 1 ks
Wolkerova 13 1 ks
Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok 1 ks
Sabinovská – Kotrádova, roh ulice 1 ks
križovatka Jesenského – Bezručova 1 ks
Bezručova 8 1 ks
Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku 1 ks
Grešova 16 – Vajanského 2 – do podchodu 1 ks
Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov) 1 ks
križovatka Krížna - Západná 1 ks
Vodárenská 20 1 ks
križovatka Burianova – Moyzesova 1 ks
Šafárikova 21 – Rumanova 11 1 ks
Moyzesova, parkovisko za vežou 1 ks

Spolu pristavených VOK 27 ks
Celkom pristavených VOK za II. cyklus 27 ks

III. cyklus od 15.04.2020
Lokalita Nižná Šebastová
Slánska 37 - 39 1 ks
Slánska 105 – 113 1 ks
Slánska 28 1 ks
Vodná – Potočná 1 ks
Rybárska – koniec slepej ulice 1 ks
Nová 28 1 ks
Družstevná 21 1 ks
Pažica 3 1 ks
Poľná, pri transformátore 1 ks

Spolu pristavených VOK 9 ks

Lokalita Sídlisko Šváby
Janáčkova – stred ulice 1 ks
Royova – Soľná 1 ks
Urxova - koniec ulice 1 ks
Švábska 26-36 /parkovisko/ 1 ks
Švábska 51 1 ks
Jiráskova 1 ks
Švábska 71 – k bočnej stene bytového domu 1 ks

Spolu pristavených VOK 7 ks

Lokalita Solivar
Soľnobanská, pri kostole 1 ks
Padlých hrdinov – garáže 1 ks
Zlatobanská – Banícka 1 ks
Solivarská, pri kostole 1 ks
Ľ. Podjavorinskej, roh ulice 1 ks
križovatka Pod Hrádkom – Suvorovova 1 ks
Gápľová 48 1 ks
križovatka Smetanova – Kysucká 1 ks
križovatka Smetanova – Palárikova 1 ks
križovatka Okrajová –Kraskova 1 ks
Spolu pristavených VOK 10 ks

Celkom pristavených za III. cyklus 26 ks

IV. cyklus od 22.04.2020
Lokalita Sídlisko III
Prostějovská 22 1 ks
Prostějovská 103, pod Bikošom 1 ks
Mirka Nešpora 16 - 20 1 ks
Mirka Nešpora 27 1 ks
Mirka Nešpora 41, parkovisko 1 ks
Mukačevská 14 1 ks
parkovisko A. Prídavka 28-30 (kúpalisko) 1 ks
Volgogradská 4 1 ks
Volgogradská 68 1 ks
Tehelná 5 - VSD 1 ks
Vlada Clementisa 6 - 10 1 ks
Spolu pristavených VOK 11 ks

Lokalita Sídlisko Sekčov
Višňová – Dubová, parkovisko 1 ks
Bernolákova, garáže 1 ks
Oravská – Dargovská, parkovisko 1 ks
Šoltésovej 7- 8 1 ks
L. Novomeského 8 -12 1 ks
Ďumbierska 16 -18 1 ks
Ďumbierska 28 - parkovisko 1 ks
Vihorlatská 16 – parkovisko vnútroblok 1 ks
Magurská 21 1 ks
Jurkovičova 1 – 2 1 ks
A. Matušku 1, vedľa stojiska kontajnerov 1 ks
P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov 1 ks
Spolu pristavených VOK 12 ks

Lokalita Šalgovík
Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni) 1 ks
Sekčovská 54 – parkovisko 1 ks
Pod Šalgovíkom, križovatka 1 ks
Spolu pristavených VOK 3 ks

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus 26 ks

Mohlo by Vás zaujímať
AKTUALIZÁCIA: Mesto Prešov predlžuje otváracie hodiny v hlavnej pokladnici, predĺžené zostávajú aj stránkové hodiny v Klientskom centre, na Matričnom úrade a v podateľni
Hlavná pokladnica, Klientske centrum, Matričný úrad a podateľňa na Mestskom úrade v Prešove predĺžili stránkové hodiny pre verejnosť. K zmenám mesto pristupuje v súvislosti s postupným uvoľnovaním opatrení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie na Slovensku.
Aktualizácia: Pri sobášoch v obradnej sieni môže byť po novom 20 ľudí
Mesto Prešov zrušilo termíny občianskych slávností do odvolania. Pri sobášoch v obradnej sieni však po novom môže byť do 20 ľudí.
Nový cyklochodník prepojí centrum mesta s cyklotrasou pri Toryse
V meste Prešov pribudol nový cyklochodník Mlynský náhon. Stavba je vo finálnej fáze a v týchto dňoch na nej prebiehajú dokončovacie práce.
Mesto Prešov opätovne sprevádzkuje verejné WC v Južnom parku
Na základe postupného uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 mesto Prešov opätovne uvádza do prevádzky verejné WC v Južnom parku na Hlavnej ulici.
Mesto Prešov obnovuje vnútroblok na Ul. 17. novembra
Mesto Prešov postupne pokračuje s revitalizáciou vnútroblokov. Tentoraz dostane krajšiu podobu vnútroblok na Ulici 17. novembra. Pribudne detské ihrisko aj príjemná oddychová zóna.
Potulky po východe: Kam sa vydať v lete?
Koronavírus zmenil cestovateľské plány nejednému z nás. Letné dovolenky sa presunuli alebo zrušili a cestovanie do zahraničia je pre mnohých stále nedostupné. Aj keď sa tento rok k moru nedostanete, nezúfajte. Skvelú dovolenku si môžete užiť aj doma. Tu je pár našich tipov na zaujímavé miesta u nás na východe.
Na stretnutí primátorov s ministrom dopravy sa hovorilo aj o investíciách v Prešove
V utorok 19.5.2020 sa na Ministerstve dopravy a výstavby SR stretli so šéfom rezortu zástupcovia všetkých krajských miest z K8. Hlavnými témami boli investície v rámci cestnej a železničnej infraštruktúry a taktiež výstavba nájomných bytov.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.