PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/18774/karantenne_priestory_v_presove_a_v_kosiciach_pre_rodiny_bez_domova.html

Karanténne priestory v Prešove a v Košiciach pre rodiny bez domova

Aktuálna situácia pandémie si vyžaduje minimalizáciu sociálnych kontaktov a z každej strany sa na nás valí výzva „zostať doma“. Zostať doma považujeme za účinnú prevenciu, avšak najmä za predpokladu, že domov máte. Bývanie je pritom pre ľudí bez domova paradoxne najúčinnejšou ochranou pred nakazením.

Nadácia DEDO sa už niekoľko rokov stará o rodiny, ktoré sa ocitli v bytovej či komplexnej núdzi. „Vďaka prístupu Housing First sa snažíme vytvoriť systém na ukončovanie bezdomovectva, pilotne na východnom Slovensku. V situácii, v ktorej sa naša krajina a celý svet nachádza, však postupne hľadáme systematické riešenia a bezpečie pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré je potrebné chrániť pred šírením vírusu. V spolupráci s partnermi sme vytvorili potravinovú banku, ktorá zaistí potravinovú bezpečnosť v čase, keď rodiny v našej starostlivosti prichádzajú o prácu či možnosť pravidelnej brigády.“ Hovorí hovorí správkyňa Nadácie DEDO, Katarína Trembuláková.

„V rámci našich interných opatrení sme uviedli sme do prevádzky 3 karanténne priestory, ktoré budú slúžiť pre prípad karantény, ale aj ako priestor pre liečbu v prípade nakazenia. Tiež bude možné priestory poskytnúť rodinám, ktoré vzhľadom na zdravotný stav detí, prípadne rodičov, ktorí nemôžu byť v krízových centrách vzhľadom na celkový počet ľudí, ktorí sa v nich momentálne nachádza. Práve dnes sme do prvého priestoru umiestnili rodinu, ktorá vzhľadom na komplikovaný zdravotný stav dieťaťa, patrí medzi najohrozenejšie skupiny“, dodáva.

Bolo potrebné zabezpečenie vybavenia tak, aby sa z priestorov stali plne vybavené a funkčné domácnosti. Aktuálne prebieha zbierka na materiálne a finančné zabezpečenie zraniteľných rodín, aby Nadácia DEDO mohla pomôcť pri zmierňovaní negatívnych dopadov krízy, ktorej rozsah a trvanie nevie momentálne nikto z nás špecifikovať.

Spomínané karanténne priestory sú pripravené na pokrytie potrieb centier Dorka a klientov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v rôznych formách starostlivosti organizácií Nadácie DEDO.

„Je nesmierne dôležité, aby existovala kapacita karanténnych bytov dostupná pre všetkých jednotlivcov a rodiny bez domova aj na úrovní miest a obcí“. Uviedla Katarína Trembuláková na záver.

 
2.4.2020 | Autor: Jana Krajkovičová | Spoločnosť | čítané: 427 krát