Štvrtok, 06. august 2020
Meniny má Jozefína | zajtra Štefánia

Bez novely legislatívy o vodách je ohrozená EÚ v ambíciách nulového znečisťovania

Mestá a regióny členských štátov Európskej únie uznávajú pozitívny vplyv rámcovej smernice o vode a vyjadrujú poľutovanie nad rozhodnutím Európskej komisie ju neobnoviť. Poslanci odsudzujú nedostatočné financovanie, nedostatok vykonaných opatrení v niektorých členských štátoch a nedostatočnú integráciu environmentálnych cieľov do sektorových politík.

Európsky výbor regiónov má prijať stanovisko na tému Kontrola vhodnej rámcovej smernice o vodohospodárskej legislatíve. V kontexte pretrvávajúceho globálneho otepľovania, COVID-19, požaduje Piotr Całbecki, prezident regiónu Kujawsko-Pomorskie, zmenu paradigmy, ktorá kladie cirkuláciu a udržateľnosť do centra politík vodohospodárskej legislatívy. O jeho stanovisku sa diskutovalo počas plenárneho zasadnutia o európskej ekologickej dohode.

„Potrebujeme zmenu paradigmy, ktorá kladie cirkuláciu do centra vodohospodárstva. Je dôležité nadviazať stálu spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi tvorcami politík a vedcami, aby sa mohli robiť najlepšie politické rozhodnutia založené na inovatívnych prístupoch vrátane ekologickej hydrológie a riešení založených na prírode. Veľmi ma mrzí, že sa Európska komisia rozhodla neaktualizovať rámcovú smernicu o vode. Som však presvedčený, že európsky ekologický dohovor poskytne nové príležitosti na zlepšenie kvality vody, aby sa ambície nulového znečistenia stali skutočnosťou, “ uviedol Piotr Całbecki.

Výbor regiónov víta včasné vykonanie kontroly spôsobilosti podľa rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach. Obe sú vhodné na daný účel a vedú k vyššej úrovni ochrany vodných útvarov a manažmentu povodňových rizík. Nie všetky ciele sa však v plnej miere dosiahli z dôvodu nedostatočného financovania, pomalého vykonávania a nedostatočnej integrácie environmentálnych cieľov do sektorových politík.

Výbor regiónov navrhuje, aby sa urýchlene zaviedli inovačné nástroje na dosiahnutie dobrého ekologického stavu európskych povodí, ako sú ekologické hydrologické prírodné riešenia. Týmto spôsobom sa môže zvýšiť účinnosť hydro-technickej infraštruktúry.

Poslanci požadujú väčšiu súdržnosť a koordináciu vo všetkých vzájomne prepojených právnych predpisoch EÚ o vode. So zvyšujúcimi sa vplyvmi na zmenu podnebia by sa rámcové rozhodnutie malo integrovať do rámcovej smernice o vode, aby sa posilnilo doplňovanie podzemnej vody, a stabilizácia vodných hladín v jazerách a mokradiach.

Členovia sa obávajú, že niekoľko krajín nevykonáva Rámcovú smernicu o vode v dostatočnom rozsahu. V súvislosti so zelenou dohodou a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja by sa Rámcová smernica o vode mala aktualizovať, avšak Európska komisia ju neotvorila. Aj keď sa úroveň chemického znečistenia vôd EÚ zlepšila, je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na riešenie rozdielov v jednotlivých štátoch pri uvádzaní prioritných látok a limitných hodnôt znečisťujúcich látok a lepšie definovať zdravotné a environmentálne riziká kombinovaných účinkov znečisťujúcich zmesí.

Výbor regiónov víta zákaz používania tiaclopridového pesticídu, požaduje zákaz glyfosátu a presadzuje spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá podporuje koniec pesticídov. Znečistenie sa musí riešiť pri zdroji, členovia sa odvolávajú a zaväzujú sa, aby sa v plnej miere uplatňovala zásada „znečisťovateľ platí“.

Výbor regiónov vyzýva Európsku komisiu, aby zvýšila dodržiavanie právnych záväzkov týkajúcich sa znečisťovania vody vrátane nových látok, ako sú mikroplasty a farmaceutiká. Súčasné čistiarne odpadových vôd nie sú úplne schopné odstraňovať mikroznečisťovatele.

Členovia tiež zdôrazňujú, že kvalita zdrojov pitnej vody je naďalej ohrozená. Členovia sú znepokojení skutočnosťou, že viac ako polovica všetkých európskych vodných útvarov v súčasnosti podlieha výnimkám, čo znemožňuje dosiahnutie cieľov Rámcovej smernice o vode do roku 2027.

V súvislosti s dokumentom COVID-19 Výbor regiónov žiada zlepšenie sterilizácie odpadových vôd s cieľom odstrániť akékoľvek epidemiologické ohrozenie kvality vody.

Výbor regiónov pripomína, že malé a stredné čistiarne odpadových vôd majú trvalý problém s efektívnosťou, a preto odporúča používať ekologické hydrologické prírodné riešenia.

Výbor regiónov taktiež vyzýva Európsku komisiu, aby mestám a regiónom poskytla ďalšiu finančnú podporu na vývoj inovatívnych riešení v oblasti vodného hospodárstva a nabáda na účasť na iniciatíve Erasmus.

Mohlo by Vás zaujímať
Zomrela bývalá herečka DAD Anna Simková.
V utorok 28. júla vo veku 89 rokov navždy opustila dosky, čo znamenajú svet, bývalá členka činohry Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove Anna Simková.
Do čela finančnej správy sa dnes postavila Daniela Klučková
Minister financií Eduard Heger dnes vymenoval za prezidentku finančnej správy Danielu Klučkovú po tom, čo z tejto funkcie odvolal Lenku Wittenbergerovú.
Odklad oznamovacej povinnosti DAC6
Finančná správa upozorňuje na odklad povinnosti, ktorá vyplýva z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní.
Po zrušení stravných lístkov, môžeme prísť o tieto výhody
Po pandemickej korona kríze prichádza pre podnikateľov v gastronómii ďalšia veľká skúška – parlament má nakročené k zrušeniu stravných lístkov. Tie sa majú nahradiť finančným príspevkom na stravovanie zahrnutým v mzde.
Pivovar Šariš po korone vracia život do regiónu: Zdvojnásobil finančnú čiastku v grantovom programe
Prinášať kvalitu a pivný zážitok celému Slovensku a stáť pri regióne, v ktorom je doma. To je poslanie Plzeňského Prazdroja Slovensko, ktorý vyhlásil ďalší ročník grantového programu Šariš ľuďom. Pivovar Šariš je súčasťou prešovského regiónu už vyše polstoročia a aj v týchto neľahkých časoch chce prispieť nielen k jeho rozvoju, ale aj opätovnému naštartovaniu. Preto zvýšil podporu miestnym komunitám v rámci kraja o 100% na 32-tisíc eur.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.