Nedeľa, 24. január 2021
Meniny má Timotej | zajtra Gejza

Prešovskí žiaci môžu počas augusta navštevovať letné školy

Z 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov organizuje Letnú školu počas prázdnin polovica. Približne 250 prešovských žiakov sa v letných školách bude učiť hravou a tvorivou formou.

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. V letných školách môžu deti zmysluplne využiť čas letných prázdnin, a to prostredníctvom výchovno - vzdelávacích aktivít, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám žiakov.

Cieľom letných škôl je pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré mohli vzniknúť alebo sa prehĺbiť v dôsledku prerušeného vyučovania v školách, rovnako však poskytujú aj možnosť adaptácie žiakov na začiatku nového školského roka 2020/2021 nielen po vzdelávacej, ale aj po socializačnej a výchovnej stránke.

Na základe výzvy MŠVVaŠ SR zo dňa 11.06.2020 sa do rozvojového projektu zameraného na organizáciu Letnej školy zapojilo 6 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov: ZŠ Matice slovenskej 13, ZŠ Mirka Nešpora 2, ZŠ Prostějovská 38, ZŠ Bajkalská 29, ZŠ Lesnícka 1 a ZŠ Važecká 11.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov organizuje Letnú školu v dvoch cykloch:

1. cyklus od 17. – 21.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod.
2. cyklus od 17.8. – 21.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 14:00 hod.
V prvom cykle budú letnú školu navštevovať 2 skupiny žiakov, ktoré budú tvoriť okrem intaktných žiakov aj žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na príprave a realizácii aktivít sa bude podieľať aj OZ Eperko Prešov, a to v oblasti psychologického poradenstva, špeciálno – pedagogickej a logopedickej intervencie.

Aktivity budú prebiehať prostredníctvom dramatickej výchovy a divadelnej práce s deťmi. U žiakov sa formou didaktických hier, čitateľskej a matematickej dielne a divadelného laboratória bude rozvíjať čitateľská a matematická gramotnosť. Výstupom bude „minirozprávka“ a „megakniha regionálnych rozprávok“.

V druhom cykle bude vytvorená jedna skupina žiakov, ktorú budú tvoriť okrem intaktných žiakov aj žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti, autizmom a žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Na príprave a realizácii aktivít sa bude podieľať OZ Eperko Prešov, a to v oblasti psychologického poradenstva, špeciálno-pedagogickej a logopedickej intervencie a CŠPP Tročany v oblasti kariérneho poradenstva. Skupina bude pracovať na projekte „Cestovka MATICA“. Cieľom aktivít bude rozvoj komunikačných zručností v slovenskom a anglickom jazyku, podpora pozitívneho prostredia a empatického prístupu voči kultúrnej rôznorodosti a iným kultúrnym tradíciám prostredníctvom výtvarného umenia. Výstupom bude krátke video v anglickom jazyku na tému: Pozoruhodnosti centra mesta Prešov.

Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov organizuje Letnú školu v termíne od 24.8. do 28.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod.

Činnosť Letnej školy bude prebiehať prostredníctvom aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú realizované formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa. Ich náročnosť bude prispôsobená veku a potrebám žiakov. V priebehu jedného dňa sa budú striedať aktivity zo všetkých vzdelávacích oblastí, ráno a popoludnie bude venované najmä jazykovým, matematickým, pohybovým a umeleckým aktivitám. Miestom realizácie aktivít bude interiér a exteriér školy, ZOO Košice, Lanové centrum Prešov, Hasičská stanica Prešov a Ekopark Prešov.

ZŠ Prostějovská 38, Prešov bude organizovať Letnú školu v termíne od 10.8. do 14.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod. v spolupráci ŠKD a KC. Aktivity Letnej školy budú prebiehať v duchu rozprávky „Šmolkovia a ich tajomstvá“. Činnosť Letnej školy bude prebiehať prostredníctvom aktivít jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú prebiehať formou zážitkového učenia a didaktických hier. V priebehu jedného dňa sa budú striedať aktivity zo všetkých vzdelávacích oblastí, popoludnie bude venované hlavne pohybovým a umeleckým aktivitám.

Základná škola Bajkalská 29, Prešov organizuje Letnú školu v termíne od 17. do 21.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod. Činnosť letnej školy bude prebiehať prostredníctvom aktivít z jednotlivých vzdelávacích oblastí, ktoré budú realizované formou zážitkového učenia a didaktických hier. Zároveň budú žiaci spoznávať blízke aj vzdialenejšie okolie, navštívia Šarišský hrad, historické centrum Bardejova či Zbojnícky hrad.

Základná škola Lesnícka 1, Prešov organizuje Letnú školu v termíne od 17. do 21.8.2020 a od 24. do 28.8.2020 s časovým harmonogramom v oboch týždňoch od 8:00 do 12:00 hod. Túto letnú školu organizujú v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove, Štátnymi lesmi SR, Štátnou ochranou prírody – regionálne centrum, ZUŠ Kapušany pri ZŠ a MŠ Kapušany. Žiaci budú počas Letnej školy prehlbovať a upevňovať vedomosti a zručnosti nadobudnuté pred prerušením vyučovania v školách a zároveň sa bude u nich podporovať ich opätovná adaptácia na školské prostredie. Aktivity Letnej školy sa budú realizovať aj metódami arteterapie, muzikoterapie, metódami rozvíjania čiastkových funkcií, hudobnými činnosťami a športovými aktivitami.

Základná škola, Važecká 11, Prešov organizuje Letnú školu v termíne od 17. do 21.8.2020 s časovým harmonogramom od 8:00 do 16:00 hod. Vzdelávanie bude prebiehať formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia. Deti navštívia Slovenské opálové bane, Slovenské technické múzeum v Solivare v Prešove a Kolmanovu záhradu v Prešove. Aktivity budú prispôsobené veku a schopnostiam žiakov v jednotlivých skupinách.

Mohlo by Vás zaujímať
V Logickej olympiáde budú súťažiť takmer dve tisícky nadaných detí
Začína sa celoslovenská súťaž určená nadaným žiakom základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska.
Prešovská univerzita testuje svojich zamestnancov za pomoci vlastných zdravotníkov
Prešovská univerzita v Prešove (PU), ako jeden z najväčších zamestnávateľov v Prešovskom samosprávnom kraji, otestuje v priebehu troch dní svojich zamestnancov na prítomnosť infekčného ochorenia COVID-19. Odberové miesto zriadila v spolupráci s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou J. A. Reimana Prešov v priestoroch univerzity na Ul. 17. novembra 15.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.