PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/19129/mesto_presov_zaplatilo_firme_matijka_s-r-o-_za_vykonane_zachranne_prace.html

Mesto Prešov zaplatilo firme Matijka s.r.o. za vykonané záchranné práce

Mesto Prešov pristúpilo k úhrade oprávnených nákladov spojených so záchrannými prácami vykonanými po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Faktúry od spoločnosti Matijka s.r.o. radnica preplatila do výšky uznanej v znaleckom posudku z Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

Mesto Prešov malo až doteraz k dispozícii iba jednu faktúru za vykonané záchranné práce od firmy Matijka s.r.o. Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline však pri vypracovaní znaleckého posudku vychádzal z dvoch rôznych faktúr od tejto firmy. Na základe záverov znaleckého posudku, preto mesto Prešov vyzvalo firmu Matijka s.r.o. , aby nám predložila druhú faktúru. Predmetná faktúra bola na mestský úrad doručená dňa 9.9.2020. Mesto Prešov následne pristúpilo k čiastkovej úhrade oboch faktúr vystavených spoločnosťou Matijka s.r.o. , do výšky, ktorú uznáva znalecký posudok. Viac informácií o posudku sa dočítate tu:

https://www.presov.sk/oznamy/mesto-presov-uhradi-opravnene-naklady-na-zachranne-prace-na-mukacevskej-ulici.html

Okresný úrad Prešov si pre potreby verifikácie faktúr za záchranné práce vykonané v súvislosti s tragickou udalosťou na Mukačevskej ulici vyžiadal od mesta Prešov kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa záchranných prác. Okresný úrad nás zároveň požiadal, aby sme vyžiadané podklady nepredkladali čiastkovo ale komplexne, vrátane celej fakturácie za záchranné práce. Nakoľko firma Matijka s.r.o. predložila radnici druhú faktúru až 9.9.2020, mesto až doteraz nemohlo skompletizovať dokumentáciu vyžiadanú Okresným úradom Prešov.

 
10.9.2020 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 238 krát