Štvrtok, 17. jún 2021
Meniny má Adolf | zajtra Vratislav

Na Prešovskej univerzite vznikne Didaktický park symbolizujúci regióny Slovenska a Poľska

V západnej časti areálu Prešovskej univerzity v Prešove (PU) prebiehajú práce na výstavbe Didaktického parku. Ten bude určený ako doplnkový prvok výučby nielen pre študentov, ale aj návštevníkov univerzitného areálu. Park je koncipovaný ako list stromu, pričom jednotlivé chodníky – žily listu – vymedzujú vybrané regióny slovensko-poľského pohraničia.

Popri finalizácii úprav námestia medzi Vysokoškolským areálom a študentskými domovmi PU sa Prešovská univerzita pustila aj do realizácie Didaktického parku, nachádzajúcom sa v blízkosti zadného vchodu do budovy Rektorátu. Cieľom úprav je architektonická úprava priestoru s využitím vegetačných prvkov.

List symbolizujúci regióny cezhraničnej spolupráce

Didaktický park je navrhnutý tak, aby symbolizoval list a jednotlivé chodníky v parku vymedzia na ploche vytypované regióny slovensko-poľského pohraničia. Ide o región Spiš, Šariš, Zemplín, Vojvodstvo Podkarpatské a Malopoľské. Koncept prvkov v území sa odvíja aj od podrobnejšieho lokálneho členenia na cezhraničné mikroregióny – Pieniny, Dolinu Popradu, Nízke Beskydy a Poloniny.

„V projekte sa prezentuje cezhraničné územie vo forme modelovaného priestoru s prvkami jednotlivých regiónov. Pre navodenie atmosféry sú použité typické rastlinné spoločenstvá stromov, krov a bylín s doplnením ukážky typických hornín, prvkov regionálnej architektúry a ako pripomienka fauny budú použité búdky pre vtáky a hmyz, “ vysvetľuje Darina Gajdarová, technička investičnej výstavby na PU. Keďže ide o prezentovanie slovensko-poľského prihraničného územia, tieto krajiny budú v priestore zadefinované aj výsadbou symbolických stromov. Pre Slovensko bude použitá výsadba súkorunia líp, pre Poľsko zase súkorunie dubov.

V parku sa vytvoria mlatové chodníčky, ktoré budú napájané na jestvujúce chodníky v areáli univerzity. Návrh je riešený centrálne s predstavou kompaktnej parkovo-upravenej plochy zadefinovanej ako didaktický park pre vysokú školu. Slúžiť bude taktiež ako verejný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Súčasťou areálu budú aj tri miesta s tromi typmi lavičiek, ktoré svojim rozsahom vytvoria malý amfiteáter určený na didaktickú činnosť. Na ilumináciu amfiteátrov bude použité solárne osvetlenie, ako ukážka možného využitia nezávislého zdroja energie.

Pozitívny vplyv na životné prostredie

Novými sadovníckymi formami a zároveň rešpektovaním existujúcich najhodnotnejších drevín dôjde k zosúladeniu pôvodných podmienok a terajších požiadaviek na prítomnosť zelene. „Vzhľadom na charakter stavby dôjde k zlepšeniu ekologickej a estetickej hodnoty riešeného priestoru, a tým aj skvalitneniu životného prostredia“ vyzdvihuje prorektor PU Peter Adamišin. Úpravy budú mať kladný vplyv na životné prostredie, zatraktívnia priestor a plochy zelene budú súčasťou systému ekologickej stability sídelného útvaru. Realizáciou parku zároveň nedôjde ku zmene režimu povrchových a podzemných vôd.

Práce na Didaktickom parku začali v polovici septembra, pričom dielo by malo byť ukončené do konca roka 2020. Výstavba parku je financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu, so spoluúčasťou žiadateľa, teda Prešovskej univerzity.

Mohlo by Vás zaujímať
Nový pracovný zošit v angličtine pochádza z Prešova
V meste Prešov vytvorili nový pracovný zošit v angličtine. Hlavnou témou pracovného zošita je mesto Prešov a jeho kultúrne, historické či geografické zaujímavosti. Informuje o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.