Utorok, 18. jún 2024
Meniny má Vratislav | zajtra Alfréd

Študenti Fakulty zdravotníckych odborov nastúpili na výpomoc zdravotníckym zariadeniam

V pondelok 19. októbra nastúpilo do zdravotníckych zariadení takmer 250 študentov z Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove (PU). Ich úlohou bude pomáhať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, organizácii, či plnení povinností vyplývajúcich z epidemickej situácie, na ktoré majú odborné vedomosti a zručnosti.

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie zažívajú zdravotnícke zariadenia enormný nápor, čo sa prejavuje aj na nedostatku zdravotníckeho personálu. Do nemocníc tak boli povolaní žiaci stredných zdravotníckych škôl a študenti vysokých škôl v zmysle Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky k realizácii praktického vyučovania žiakov stredných zdravotníckych škôl a praktickej výučby študentov vysokých škôl, uskutočňujúcich odbornú prípravu na výkon zdravotníckeho povolania počas trvania epidémie COVID-19 s účinnosťou od 15.10.2020.

„Od 19. 10. 2020 nastúpilo do Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešov takmer 50 študentov 3. ročníka, budúcich sestier z odboru ošetrovateľstvo a bezmála 30 študentov 2. a 3. ročníka zdravotníckych záchranárov z odboru urgentná zdravotná starostlivosť, “ približuje Štefánia Andraščíková, dekanka FZO. Zároveň dopĺňa, že ďalší študenti nastupujú do iných zazmluvnených zdravotníckych zariadení vo východoslovenskom regióne, hlavne do nemocníc siete Svet zdravia, skoro vo všetkých mestách a okresoch. Ide o študentov z vyššie spomenutých odborov, ako aj rádiologických technikov, pôrodné asistentky, fyzioterapeutov, či študentov odboru laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

„Z našej fakulty je celkovo vyslaných takmer 250 študentov, mnohí z nich ale dobrovoľne vykonávali klinickú prax na základe dohody so zdravotníckym zariadením, a teda vypomáhali lekárom a zdravotníkom v ambulantnej, ale i nemocničnej sfére aj pred účinnosťou Usmernenia hlavného hygienika, “ dopĺňa Štefánia Andraščíková

Na základe potrieb a požiadaviek zdravotníckych zariadení budú študenti zaradzovaní do nepretržitej prevádzky jednotlivých kliník a oddelení v zdravotníckom zariadení, na triáž či mobilné odberové miesta. „Logistika zaradzovania študentov na odborné pracoviská, ich poučenie o ochrane a bezpečnosti pri práci, jej zabezpečenie v núdzovom stave a v krízovej situácii je plne v kompetencii zdravotníckych zariadení, “ vysvetľuje dekanka, ktorá sa dnes osobne v nemocnici zúčastnila školenia študentov, nevyhnutného na ich nástup na klinické cvičenia. FZO zároveň každému študentovi dala podpísať čestné prehlásenie, že si je vedomý danej situácie, a že nastupuje na plnenie klinických cvičení na základe Usmernenia hlavného hygienika.

Uvedenou činnosťou zároveň študenti vykonávajú klinickú prax na pracoviskách v počte hodín tak, ako to majú predpísané v študijnom programe. Každý študent dostane pracovný výkaz, v ktorom si bude zaznamenávať počet absolvovaných služieb a hodín preto, aby im mohla byť táto prax započítaná do hodnotenia predmetu Klinické cvičenia. Týmto si študenti zároveň plnia podmienky pre ukončenie semestra, ročníka, ako aj samotného štúdia, aby tak následne mohli pristúpiť k štátnej skúške a získať odbornú spôsobilosť na výkon povolania.

„Študenti v plnej miere akceptujú tento stav, uvedomujú si závažnosť celej situácie, ale sú pripravení v plnom nasadení pomáhať v zdravotníckych zariadeniach a plniť si aj za týchto neľahkých okolností svoje študijné povinnosti, “ uzatvára dekanka Fakulty zdravotníckych zariadení. Zároveň pripomína, že fakulta vynakladá maximálne úsilie na to, aby mohla byť spoločne s jej študentmi, ktorí sa rozhodli pre poslanie zdravotníka, prospešná a nápomocná pri ochrane zdravia ľudí, ktorí to nevyhnutne potrebujú.

Tým študentom, ktorí mali problém s dochádzaním na výkon služieb, promptne poskytla univerzita ubytovanie v jej študentských domovoch.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK