Piatok, 27. november 2020
Meniny má Milan | zajtra Henrieta

Knižnica v Prešove vedie k čítaniu už 95 rokov

Jedna z najstarších kultúrnych inštitúcii oslávi, v stredu 28. októbra 2020, obdivuhodné jubileum. Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava je nielen domovom kníh, ale desaťročia pôsobí aj ako centrum kultúry a vzdelávania. Spája komunitu. Ľuďom ponúka miesto, kde sa môžu cítiť príjemne, a práve preto sa zdržiavajú v priestoroch knižnice i vo svojom voľnom čase. Organizácia, vďaka ktorej majú všetci, bez rozdielu, otvorený prístup ku knihám, oslavuje 95. výročie od svojho vzniku.

Medzi vláknami času
Knižnica v Prešove poskytuje služby, nepretržite, od svojho založenia 28. októbra 1925. Základom pre vznik prvej prešovskej verejnej knižnice bolo takmer štyristo zväzkov pôvodne patriacich samovzdelávaciemu spolku Kolo. Časť jeho fondu sa našla, päťdesiat rokov po zániku spolku, pod schodmi dvorany v Kolégiu a ujal sa ich miestny odbor Matice slovenskej. Zväzky objavili Jozef Koreň a Belo Klein-Tesnoskalský, ktorý bol v roku 1925 poverený vedením novej verejnej knižnice. Na počiatku svojej éry disponovala titulmi z troch kategórii. Čitatelia mohli v jej regáloch nájsť zábavné a náučné spisy, ale i časopisy. V začiatkoch sa o fond staral jeden knihovník a jeden zriadenec. Tesnoskalského vo funkcii vystriedal prvý profesionálny knihovník v Prešove - Jozef Repčák. Počet záujemcov rástol oveľa rýchlejšie, ako množstvo zamestnancov. Spočiatku sa knihy požičiavali podľa rozpisu a abecedy. Dnes už majú knižnice bežne elektronické čitateľské preukazy, no v minulosti im postačila legitimácia platná na výpožičku 32 titulov. Po presiahnutí limitu čitateľ musel opäť zaplatiť poplatok 2 koruny české.

Očami knihovníka
Počas konferencie pri príležitosti osláv stého výročia zákona o knižniciach bola ocenená aj bývala zamestnankyňa, Valéria Magáčová: „V Knižnici P. O. Hviezdoslava som odpracovala takmer 40 rokov, ale nehodnotím to ako prácu, lebo knihy boli mojím koníčkom, knižnica mojím druhým domovom.“ Počas profesionálneho života si postupne vyskúšala rozličné náplne práce od služieb, až po vedúce odborné pozície. Vyzdvihla tiež prácu neustále ústretového a pracovitého personálu. „Ako knihovníčka som mala najradšej, keď k nám prišli celé rodiny a každý člen odchádzal v ruke s titulom, ktorý ho zaujal, “ približuje Valéria Magáčová. Dôležitým momentom pre celú knižnicu bol prechod na automatizovaný knižnično-informačný systém, ten jej fungovanie zefektívnil. Dnes už dôchodkyňa s úsmevom dodáva: „A ešte jedno, takmer fantazijné želanie... Aby moja, vaša a naša krajská knižnica, jej centrálne oddelenia boli raz spolu, v nádhernom dome s letnou čitárňou obklopenou kvetmi, hudbou, pohodlnými kresielkami, kde si už teraz rezervujem miesto.“

Nestráca dych
„Pri zostavovaní knižného fondu sa snažíme myslieť na našich čitateľov, aby si u nás nachádzali svojich obľúbených autorov, tituly a informácie, “ vysvetľuje riaditeľka Iveta Hurná. Knižnicu pravidelne navštevujú nielen dospelí a seniori, ale už aj maličké bábätká, ktorým rodičia čítajú od útleho detstva. Okrem tradičných projektov a podujatí si tento rok kolektív pripravil rôzne aktivity spojené s jubileom. Tatiana Hudačková z Projektového a marketingového oddelenia približuje: „obdarovali sme nielen naše pobočky a ich knihovníkov, ale do našich osláv sme zapojili celú čitateľskú obec.“ Napriek okolnostiam sa krajskej knižnici podarilo zorganizovať obľúbený festival Prešov číta rád. V súvislosti s knižnou výzvou bolo ocenených doposiaľ jedenásť čitateľov. „Keďže oslavujeme 95. výročie vzniku našej inštitúcie, pre širokú verejnosť sme pripravili 95. knižničných radostí. Už od januára bol postupne predstavený nový názov, logo a web knižnice. Pripravovali sme sa tiež na prechod do nového knižnično–informačného systému Dawinci, v ktorom pracujeme už od septembra. Pre verejnosť sú pripravené dve výstavy. Jedna je inštalovaná v budove Prešovského samosprávneho kraja. Druhú si budú môcť záujemcovia pozrieť po znovuotvorení knižnice, v priestoroch Centra regionálnych dokumentov, “ dopĺňa Tatiana Hudačková.
Za zmienku stoja aj vtipné a originálne útržky z dobovej tlače uverejňované na stránke knižnice a vychádzajú pod názvom Dobové čriepky. „Verejnosť sa vďaka týmto textom môže dozvedieť viac o živote našich predkov. Čerešničkou na torte textov je írečitá šariština“, predstavuje jednu z knižničných radostí autorka Andrea Sivaničová z Centra regionálnych dokumentov, pripravujúca takisto rubriku 95. knižničných drobností. Ich cieľom je bližšie priblížiť dôležité momenty dejín organizácie: „História našej organizácie má veľa zaujímavých momentov, počnúc okolnosťami za akých vznikla, miestami, kde sídlila, osobnosťami, ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj či službami a podujatiami, aké poskytovala.“
Riaditeľka knižnice zdôraznila, že pre šíriace sa ochorenie museli veľa plánovaných aktivít presunúť, alebo úplne zrušiť. „Stále verím, že sa nám koncom roka podarí zorganizovať aspoň festival Zvedavé čítanie, určený celým rodinám. Teší nás záujem rodičov odchádzajúcich od nás s vedomím, že čítať svojím deťom je veľmi dôležité. Aj preto by sme ich neradi sklamali jeho zrušením.“

Na prahu budúcnosti
Budúcnosť krajskej knižnice nadobúda v posledných mesiacoch jasnejšie kontúry. „Pred nami je päť rokov do storočnice a ja som presvedčená, že dovtedy bude mať Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove jednu centrálnu budovu, “ približuje svoju predstavu Iveta Hurná. Podľa jej slov sú v súčasnosti jednotlivé oddelenia centrálnej knižnice na troch rôznych miestach naprieč historickým centrom Prešova. „Spolu s kolektívom zamestnancov a čitateľov veríme, že pripravený projekt rekonštrukcie priestorov budov na Slovenskej ulici sa stane realitou. V Prešove tak vznikne moderná komunitná knižnica 21. storočia, sústreďujúca všetky oddelenia a činnosti pod jednu strechu, “ dodáva s nádejou riaditeľka.

Čitatelia na prvom mieste
Kolektív knižnice má v jednom jasno, pre fungovanie a rozvoj organizácie je dôležitá najmä spokojnosť komunity, ktorú združujú knihy a vrúcny vzťah k čítaniu. „Milé a úprimné slová pochvaly od čitateľov nás vždy potešia. K zlepšovaniu služieb nás motivujú ich pripomienky a konštruktívna kritika, “ zdôrazňuje Iveta Hurná a s úsmevom dodáva: „je fascinujúce, že náš najstarší čitateľ, zároveň gratulant, má dokonca o 5 rokov viac, ako naša inštitúcia.“ Práve Ján Slávik si Knižnicu P. O. Hviezdoslava veľmi ctí a váži jej zamestnancov. Knihovníčky z oddelenia Čitárne mu dokonca k storočnici pripravili milú oslavu. „Ešte mám v čerstvej pamäti ako sme spolu oslavovali moju storočnicu. Som rád, že teraz môžem priať k peknému jubileu knižnici. Je dôležitou súčasťou našej spoločnosti a som vďačný, že ju v Prešove máme.“

Anketa

SLÁVIK JÁN
Senior
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove je inštitúciou, ktorá pokorne slúži celej verejnosti už 95 rokov. Do knižnice chodím každý deň. Je to prvé miesto, kde po raňajkách smerujú moje kroky. Ako dôchodca mám veľa voľného času a jeho časť trávim čítaním dennej tlače v Čitárni. Počas prvej vlny koronakrízy, bola knižnica zatvorená a mne tieto návštevy veľmi chýbali. Musím vyzdvihnúť aj príjemnú obsluhu knižnice, ktorá je naozaj úslužná a ústretová. Dámy z Čitárne ma milo prekvapili a potešili oslavou k storočnici. Bola na úrovni a dovolím si povedať, že som si niečo podobné ani nezaslúžil. Úprimne, padlo mi to veľmi dobre.

NATÁLIA GMITROVÁ
Študentka
Do knižnice chodím naozaj rada. Väčšinou, aby som si mohla v jej tichu a pokoji oddýchnuť, načerpať novú energiu. Vďaka čítaniu objavujem medzery v tom čo už viem ale aj inšpiráciu, čo by som sa ešte mala naučiť. Je pre mňa útekom z reality. V jej regáloch hľadám trochu drámy, inokedy sa nájdem v romantike, objavujem krásu revolúcie, dokážem sa vžiť do postáv, spoznávam nové krajiny, miesta a ľudí. Na prežitie príbehov zo všetkých kníh, čo som doteraz prečítala, alebo sa na to chystám, by mi nestačilo ani tisíc životov. Za to, že môžem mať všetko v jednom, ďakujem práve Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava. Neviem, kam by som si chodila „čistiť“ hlavu a kde by som našla toľko čerstvých príbehov, ak by nebolo našej dobrej knižnice. Bonusom je, že pre čitateľov majú wifi zdarma .

DANIEL HEVIER
spisovateľ
Svoje detstvo som strávil na stromoch a v knižniciach. Ale keďže knihy sú zlisovaným stromom a strom je vlastne taká kniha (má listy, v ktorých listuje vietor), tak je to rovnako. Knižnica bola pre mňa labyrintom, v ktorom som objavoval nové a nové poklady. Dnes už do knižníc nechodím požičiavať si knihy, pretože doma mám vlastnú knižnicu, v ktorej je 9.999 zväzkov. Ale chodím do knižníc po celom Slovensku. A tá vaša, prešovská, patrí medzi moje najsrdečnejšie. Bol som u vás už niekoľkokrát a ak Pán Boh a korona dovolí, ešte sa hádam stretneme. A keby nie, ja vás tam už čakám. V podobe mojich kníh. A keby ste nemali chuť na Heviera, nájdite si Futovú, Jobusa, Feldeka, Džerengovú alebo hociktorého z mojich kolegov či kolegýň.

Belo Klein-Tesnoskalský
Budúcnosť knižnice
Budúcnosť knižnice
Detské oddelenie sídlilo pôvodne aj v Kolégiu
JÁN SLÁVIK
NATÁLIA GMITROVÁ
Noc s Andersenom je často plná rôznych chutí
Prečítané leto sa v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava teší veľkej obľúbe najmä u mladých rodín
HEVIER Daniel
Minulý rok prijal pozvanie na festivale Zvedavé čítanie aj veľmi obľúbený poľský autor kníh pre najmenších Wojciech Widłak
Prečítané leto je celoslovenský projekt na podporu čítania v rodinách
Program Zvedavého čítania je vždy plný zážitkov pre celé rodiny, napríklad aj tých hudobných
Mohlo by Vás zaujímať
Fotografická súťaž Choď a foť zažila rekordný ročník
Víťazi ôsmeho ročníka fotografickej súťaže Choď a foť sú známi. Spomedzi 820 snímok zachytených v Prešovskom kraji vybrala porota prvé tri miesta v šiestich kategóriách. Aj v tomto roku bola udelená cena Grand prix a cena predsedu poroty. Fotografická súťaž z dielne Krajskej organizácie cestovného ruchu naberá každým rokom na popularite.
Podporte hudobné Kluby 77 a Collosseum a získajte skvelé odmeny!
Aktuálna situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 spôsobila zánik viacerých hudobných klubov ako Nájomná Jednotka 210 v Nitre alebo Rock Café v Bratislave.
DOMAFEST: Chiki Liki Tu-a odštartuje šnúru nadupaných online koncertov
Spomínate si na časy, keď ste naposledy boli na vašom obľúbenom interpretovi niekde na festivale?
Bez muziky bieda
Mladá prešovská skupina BASAWELL prichádza v týchto dňoch so svojím debutovým albumom “Bez muziky bieda”.
KOCR Severovýchod Slovenska vyhlásila 7. ročník ankety
Odvetvie cestovného ruchu zažíva v dôsledku pandémie najťažšie obdobie za posledné roky. Pociťuje to aj Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ktorá napriek neľahkej dobe vyhlásila 7. ročník ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2020.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Reality: Predám
Reality: Predám
2-izb. byty v novostavbe

Ponúkame na predaj 2-izb. byty s terasou a malou záhradkou, alebo balkónom v rozostavanom bytovom dome na Novej Dúbrave neďaleko centra Prešova. Byty s modernou dispozíciou majú 53/60m2 s južnou orientáciou.

0949772893 | | cena: 116.958,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.