Streda, 20. január 2021
Meniny má Dalibor | zajtra Vincent

Týždeň vedy a techniky v online priestore

V období od 9. do 15. novembra 2020 prebieha na Slovensku už 17. ročník Týždňa vedy a techniky (TVaT). Na danom podujatí niekoľko rokov aktívne participuje aj Prešovská univerzita v Prešove (PU) prostredníctvom rôznorodých aktivít, ktoré sa tento rok realizujú predovšetkým v online priestore.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti a informovať verejnosť o poznatkoch z tejto oblasti popularizačným spôsobom. Nemenej dôležitým poslaním tohto podujatia je vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. Pri tejto príležitosti si Prešovská univerzita a jej príslušné fakulty pripravili bohatý program, ktorý z dôvodu epidemiologickej situácie pozostáva predovšetkým z aktivít prezentovaných online formou.

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied v spolupráci s Univerzitnou knižnicou PU si v rámci TVaT pripravili e-výstavy cestopisných fotografií s názvom Metropoly Európy (e-vystava) a E-praktikum: ako sme s kamerou cestovali alebo regionálna geografia Slovenska vo videách a fotografiách (e-vystava). V dňoch 9. – 15. 11. 2020 bude v čase od 9:00 – 15:00 hod. prebiehať aj cestopisno-poznávacia prezentácia z vedecko-výskumnej cesty do Ghany z pohľadu hydrobiológa s názvom Subsaharskou Afrikou za vodným mikrosvetom.

Viacero online prednášok v rámci podujatia realizuje i Fakulta manažmentu. Spomenúť možno prednášky s názvom Prečo sú digitálne zručnosti dôležité pre tvoju budúcnosť či Neuromarketing a spotrebiteľské neurovedy. Dňa 12. 11. 2020 sa v čase od 13:00 – 13:30 hod. uskutoční online prednáška Environmentalistika, súčasnosť a vesmírne technológie, v rámci ktorej sa záujemcovia budú môcť pozrieť do sveta environmentalistiky, úspešných startupov v tejto oblasti a novodobého zberu dát pomocou družicových technológií, ktoré v najbližších 15 rokoch predpokladane vytvoria 50 000 nových pracovných miest.

Bohatý sprievodný program ponúka aj Pedagogická fakulta. Z online prednášok možno dať do pozornosti Rozvoj samostatnosti a sebaregulácie žiaka počas domácej prípravy, ale tiež prednášku spojenú s diskusiou na témy Čo sú neuromýty? alebo SMARTS a metakognícia. Počas TVaT realizuje fakulta aj 8. ročník celoslovenského kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, ktorý bude prebiehať online formou prostredníctvom testovania v LMS Moodle. Úlohy v testoch logickej olympiády sú zamerané na preverovanie znalostí a zručností v logickom myslení, priestorovom a matematickom úsudku či verbálnom myslení. Do 13. 11. 2020 fakulta taktiež každý deň od 09:00 hod. realizuje online inšpiratívne edukačné tutoriály pre rodičov, vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa základných škôl, poskytujúce návod na jednoduché a zábavné experimentovanie s deťmi mladšieho školského veku s cieľom podnietiť ich záujem o vedu a techniku tým najprirodzenejším spôsobom.

Inštitút etiky a bioteiky Filozofickej fakulty sa do TVaT zapojil prostredníctvom súťaže s názvom Akú hodnotu má zdravie? , ktorá je určená pre študentov stredných škôl Prešovského a Košického kraja. Šiesty ročník esejistickej súťaže, prebiehajúcej do 30.11.2020, bude tento rok tematicky zacielený na bioetickú a sociálno-etickú reflexiu hodnoty zdravia v kontexte aktuálneho spoločenského diania (situácia COVID-19), ale aj širších etických otázok a problémov. Ďalším sprievodným podujatím je aj filozofický festival UNESCO Philosophy Day/Night, ktorý sa v online priestore uskutoční 19. 11. 2020 – 20. 11. 2020.

Gréckokatolícka teologická fakulta realizuje zase sériu viacerých online medzinárodných vedeckých konferencií na témy Gréckokatolícka cirkev vo svetle výročí VI. ; Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach či e-konferencia In Pluribus Unitas IX. Jednota v mnohosti. Dňa 12. 11. 2020 bude pod taktovkou Pravoslávnej bohosloveckej fakulty prebiehať aj online medzinárodná vedecká konferencia o kresťanstve, ktorá má poukázať na širokospektrálny vplyv kresťanského myslenia v rôznych kultúrach.

Virtuálny deň otvorených dverí zameraný na prezentáciu študijných odborov si v rámci Týždňa vedy a techniky pripravila Fakulta zdravotníckych odborov. Záujemcovia sa ho budú môcť zúčastniť v rámci platformy Microsoft Teams Live Events https://bit.ly/3ktwvnH .

Väčšina z vyššie spomenutých podujatí je online dostupná na webovej stránke Týždňa vedy a techniky: https://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240&first_visit=t

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Foto: archív FHPV PU

Mohlo by Vás zaujímať
V Logickej olympiáde budú súťažiť takmer dve tisícky nadaných detí
Začína sa celoslovenská súťaž určená nadaným žiakom základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.