Streda, 12. máj 2021
Meniny má Pankrác | zajtra Servác

Prešovskí žiaci sa v jarných školách učili hrou

Tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov pripravili pre svojich žiakov jarné školy. Žiaci sa v nich učili hravou formou.

Základné školy v Prešove sa rozhodli využiť možnosť MŠVVaŠ SR zorganizovať Jarnú školu 2021 a poskytnúť tak žiakom príležitosť upevniť si vedomosti, zručnosti a spôsobilosti nadobudnuté počas dištančného vzdelávania. Držali sa pri tom hesla J. A. Komenského: "schola ludus", teda škola hrou.

Pedagógovia a vychovávatelia zo ZŠ Važeckej si pre žiakov pripravili "važecké dobrodružstvá" s rôznorodými vedomostno - zábavnými a kooperatívnymi aktivitami.

Učitelia na I. stupni využili bohatú paletu metód, napríklad rôzne didaktické a interaktívne hry, žiakmi vlastnoručne vyrobené stolové hry, vedomostné duely a súťaže. Najmenších účastníkov jarnej školy potešili aj tvorivé dielne či športové a pohybovo-eskimácke aktivity v exteriéri, ako napr. stavanie iglu, súťažné disciplíny v skoku do diaľky alebo v hode snehovou guľou.

Program vzdelávacích aktivít na II. stupni bol zas zostavený tak, aby vzbudil u žiakov zvedavosť, túžbu po poznaní a aby podporoval učenie sa v súvislostiach. Pozornosť bola venovaná najmä overovaniu teoretických vedomostí v praxi prostredníctvom pokusov a experimentov v rámci prírodovedných predmetov. Metódou CLIL nadobudli žiaci zaujímavé poznatky o rôznych krajinách sveta a diskutovali o významnom míľniku, pristátí Perseverance na planéte Mars. Atraktívne boli aj únikové miestnosti, tzv. escape rooms, ktoré vyžadovali aplikovanie nadobudnutých poznatkov z anglického jazyka. Vyučovanie žiakov 9. ročníka bolo prioritne zamerané na Testovanie 9 a prijímacie pohovory. Pobyt na čerstvom vzduchu si žiaci spríjemnili hraním bedmintonu.

V súčasnej pandemickej situácii si žiaci formou stolovej hry "Poplach! Vírus v Nižných Domasedoch!" pripomenuli a objasnili dôležitosť sociálneho odstupu a dodržiavania protiepidemických opatrení.

„Ďakujeme externej pani učiteľke, pánovi učiteľovi a takisto praktikantom z Prešovskej univerzity v Prešove za spoluprácu v rámci realizovania Jarnej školy. Ďakujeme aj našim pani učiteľkám, pánom učiteľom, pani vychovávateľkám a hlavne žiačkám a žiakom za úspešný týždeň nabitý hravým bádaním, pozitívnymi emóciami a zábavou, " uviedla Mgr. Lenka Kobulská.

Jarná škola na ZŠ Šmeralova v Prešove bola určená pre žiakov 1. – 4. ročníka a pre deviatakov. Kým mali ostatní žiaci jarné prázdniny, 47 žiakov prvého stupňa nezaháľalo a prišlo do jarnej školy. V nej si zopakovali, čo sa počas dištančnej výuky naučili.

Žiaci na I. stupni si zopakovali učivo zábavnými hrami a rôznymi aktivitami. Deviataci sa do jarnej školy prihlásili s cieľom prípravy na Testovanie T-9 a na prijímacie pohovory na stredné školy. Prihlásilo sa 19 žiakov deviateho ročníka, a to najmä pre upevňovanie vedomostí a tiež aj chýbajúcu socializáciu a osobný kontakt počas dištančného vzdelávania.

Žiaci pracovali v skupinách po 5 žiakov a venovali sa matematike a slovenskému jazyku. Na hodinách tak vznikol priestor na uplatnenie individuálneho prístupu. Zo slovenského jazyka sa riešili variabilné čiastkové úlohy podľa priania prítomných žiakov (učitelia vysvetľovali najmä učivo, ktoré žiakom spôsobovalo ťažkosti). Neskôr sa učiteľky spolu so žiakmi zaoberali komplexným riešením úloh so zameraním na literatúru, sloh, všetky roviny gramatiky, nevynímajúc čítanie s porozumením, ktoré obsiahlo všetky spomínané zložky jazyka. Jeden deň bol venovaný riešeniu úloh z testov na prijímacích pohovoroch na SŠ v Prešove z rokov 2017 a 2018. Okrem nadobudnutých a upevnených vedomostí si v posledný deň žiaci odnášali pracovné listy s úlohami na precvičovanie učiva.

Zo ZŠ Lesníckej sa takmer dve desiatky žiakov deviateho ročníka počas jarných prázdnin rozhodlo po niekoľkomesačnej odmlke využiť možnosť opäť zasadnúť do školských lavíc. Žiaci a žiačky sa opäť stretli so svojimi spolužiakmi, utužili vzťahy v školskom kolektíve a opäť si pripomenuli pravidelné pracovné návyky, vrátane vstávania do školy.

Žiaci mali možnosť odkonzultovať s vyučujúcimi problémové úlohy a učivo, ktoré je potrebné pre úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov na stredné školy. Na slovenčine u nich vzbudila najviac záujmu syntaktická stránka jazyka, v rámci ktorej mali množstvo otázok. V matematike si pozornosť vyslúžili slovné úlohy či výpočty obsahov a objemov špecifických útvarov, ako sú ihlany, valce či kužele. Angličtinu tradične sprevádzali otázky z oblasti gramatiky. „ZŠ Lesnícka sa aj napriek náročnému obdobiu snaží podať pomocnú ruku žiakom aj ich rodičom, aby bol prechod na stredné školy čo najbezproblémovejší, " uviedol Mgr. Dominik Verešpej.

Za zhrnutie aktivít z jarných škôl ďakujeme: Mgr. Lenke Kobulskej (ZŠ Važecká), vyučujúcim zo ZŠ Šmeralova a Mgr. Dominikovi Verešpejovi (ZŠ Lesnícka)

Mohlo by Vás zaujímať
Na Prešovskej univerzite pribudli traja noví profesori
Zoznam profesorov na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove obohatili traja novovymenovaní profesori. Ide o dvoch profesorov z Filozofickej fakulty (FF) a jednu profesorku pôsobiacu na Fakulte humanitných a prírodných vied (FHPV).
Chystáte sa prihlásiť dieťa do škôlky? Prešovské materské školy od 3. mája prijímajú žiadosti
Prešovské materské školy od 3. mája 2021 prijímajú žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.
Prešovské škôlky sa tešia na deti aj počas letných prázdnin
Prešovské materské školy budú otvorené aj počas letných prázdnin. Rodičia si môžu už teraz pozrieť harmonogram ich prevádzky.
Prešovskí vysokoškoláci doučujú žiakov základných škôl
Takmer 100 študentov Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa zapojilo do Programu doučovania žiakov základných škôl s ťažkosťami v učení, spôsobenými pandémiou Covid-19. Dobrovoľnícku aktivity vykonávajú na 30 školách predovšetkým v Prešovskom a Košickom kraji.
Mesto Prešov zníži poplatok za pobyt detí v materskej škole
Mesto Prešov upraví výšku príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole. V prípade detí do troch rokov tak budú rodičia od 1.5.2021 platiť menej. Nižší poplatok sa týka aj časti detí starších ako tri roky.
Do prešovských základných škôl nastúpilo viac ako 80% žiakov
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov otvorili 26.4. 2021 svoje brány pre všetkých žiakov prvého a druhého stupňa stupňa. Zatvorené zostali len niektoré triedy na vybraných školách z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID-19.
Pedagogická fakulta PU v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove chce zvýšiť kvalitu edukácie nadaných detí a žiakov
Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Sabinove podpísali 10. mája 2021 Memorandum o vzájomnom porozumení a spolupráci. Jeho cieľom je kooperovať pri navrhovaní a realizovaní spoločných aktivít v rámci projektov a aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Práca: Ponúkam
Práca: Ponúkam
Manažér relaxačného centra

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru manažéra zabehnutého relaxačného centra. Znalosť účtovných postupov výhodou. Možný aj čiastočný úväzok. Životopis spolu so žiadosťou zasielajte len emailom. Nástup možný okamžite.

| cena: 750,-€
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.