Štvrtok, 24. jún 2021
Meniny má Ján | zajtra Tadeáš, Olívia

Na Prešovskej univerzite pribudli traja noví profesori

Zoznam profesorov na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove obohatili traja novovymenovaní profesori. Ide o dvoch profesorov z Filozofickej fakulty (FF) a jednu profesorku pôsobiacu na Fakulte humanitných a prírodných vied (FHPV).

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vymenovala dňa 29. apríla 27 nových profesorov vysokých škôl predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied. Prešovskú univerzitu reprezentovali prof. Milan Ferenčík z Inštitút anglistiky a amerikanistiky FF PU, prof. Slávka Kopčáková, riaditeľka Inštitút estetiky a umeleckej kultúry FF PU a riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie FHPV PU prof. Lenka Pasternáková.

„Pobyt v Prezidentskom paláci bol pre mňa veľmi príjemný zážitok, jedinečnú príležitosť nakrátko pobudnúť v reprezentačných priestoroch hlavy štátu som si užíval v atmosfére uvoľneného očakávania nevšednej udalosti. Až pri samotnom slávnostnom akte odovzdávania vymenovania mi však došlo, o čo vlastne ide, pričom som si spomenul na tých, ktorým vďačím za možnosť výnimočného stretnutia s pani prezidentkou, “ prezradil prof. Ferenčík, ktorý si prevzal menovací dekrét v odbore cudzie jazyky a kultúry.

Slávnostný akt vymenovania profesorov a profesoriek v prezidentskom paláci ocenila aj prof. Kopčáková. „Štvrtok 29. apríla bol pre mňa dlho očakávaným dňom a veľmi som sa naňho tešila. V ten deň vyšlo nad Bratislavou konečne aj teplé a prívetivé slnko. Atmosféra bola veľmi vznešená a príjemná. Oceňujúce slová pani prezidentky boli úprimným ocenením nás, vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí bdieme nad uchovávaním, odovzdávaním a transformáciou kultúrnych tradícií v najširšom zmysle slova, “ uviedla Kopčáková, novovymenovaná profesorka v odbore estetika, ktorá podľa jej slov verí v dôležitosť a nenahraditeľnosť estetického vnímania – v umení ale aj v každodennom živote.

Z rúk prezidentky si menovací dekrét v odbore odborová didaktika prevzala aj prof. Lenka Pasternáková. „Deň spojený s menovaním za profesorov a profesorky pochopiteľne patril medzi moje najkrajšie. Tento pocit zažili všetky študentky a študenti a ich najbližší v deň svojej promócie. Veľmi si vážim všetky možnosti, ktoré mi boli dopriate a vďaka nim som mohla tento pocit zažiť aj ja 29. 04. 2021. Uvedomujem si nesmiernu zodpovednosť, ktorá teraz predo mnou je. Súvisí nielen s akreditačným procesom, ktorého sme súčasťou, ale aj s ďalším pôsobením v pregraduálnej príprave našich študentiek a študentov. S úctou ďakujem všetkým, ktorí mi dôverovali, ktorí ma podporovali, a tak ako celé moje akademické pôsobenie, aj teraz mám na zreteli: nesklamať... , “ úprimne zdôraznila prof. Pasternáková.

Úlohou nových profesorov je podľa slov prezidentky vychovávať absolventov, ktorí dokážu vytvárať intelektuálne, kultúrne a duchovné hodnoty a dokážu pôsobiť na ľudí tak, aby boli schopní prijímať hodnotové rozhodnutia na vysokej intelektuálnej a kultúrnej úrovni.

PROFIL NOVOVYMENOVANÝCH PROFESOROV

prof. PhDr. MILAN FERENČÍK, PhD. vo svojej vedeckovýskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti dlhodobo pôsobí v oblasti funkčno-systémovej lingvistiky a v slovenskom anglistickom prostredí rozvíja výskumné tradície a prístupy anglofónnej štylistiky, (kritickej) analýzy diskurzu, pragmalingvistiky a sociolingvistiky. Vychádzajúc zo zdvorilostnej teórie a teórie identity sa v oblasti pragmalingvistiky v ostatnom čase venoval výskumnému problému vyjednávania obsahu pojmu slušnosť v internetových diskusných fórach, ktorý bol v nedávnej dobe v centre domáceho spoločensko-politického diskurzu. V oblasti sociolingvistiky sa aktuálne zameriava na skúmanie fungovania angličtiny ako lingua franca v mnohojazyčnom prostredí kontaktných zón turizmu, pričom sa sústreďuje na rôznosť jej manifestácií vo vzťahu k jej funkciám ako aj na problematiku jazykových a pragmatických noriem jej používania. Osobitne ho zaujíma to, ako sa realizuje interpersonálna funkcia jazyka v regulatívnom diskurze ako osobitnej vrstvy jazykovej krajiny verejného priestoru, a to na pozadí procesov geokultúrnej globalizácie.

Prof. PaedDr. SLÁVKA KOPČÁKOVÁ, PhD. v roku 2001 získala vedeckú hodnosť PhD. v odbore Teória a dejiny hudby v doktorandskom štúdiu na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 2013 obhájila vedecko-pedagogickú hodnosť docent v odbore Estetika. Vo svojom vedeckom výskume sa sústreďuje skúmanie vzťahov medzi dejinami, teóriou a estetikou hudby, na výskum dejín slovenskej estetiky, na staršie dejiny regionálnej hudobnej kultúry a na metodologické otázky recepcie hudby. Od r. 2007 pôsobí na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Od roku 2015 je riaditeľkou inštitútu, od roku 2018 je podpredsedníčkou Spoločnosti pre estetiku na Slovensku (SPES). V roku 2017 absolvovala výskumný pobyt v Rakúskej akadémii vied (Österreichischen Akademie der Wissenschaften) vo Viedni. Je autorkou 6 vedeckých monografií, cca 100 pôvodných vedeckých prác vydaných doma a v zahraničí, z toho 8 evidovaných vo svetových databázach (CCC, WoS a i.). V roku 2019 reprezentovala Slovensko na Svetovom kongrese estetiky v Srbsku, je členkou 8 redakčných rád doma a v zahraničí. Má za sebou bohaté umelecko-pedagogické skúsenosti v umeleckom školstve a v profesionálnom interpretačnom umení (Orchester spevohry DJZ), jej záľubou je hudobná publicistika.

Prof. PaedDr. LENKA PASTERNÁKOVÁ, PhD. , MBA je absolventkou Prešovskej univerzity v Prešove. Na Fakulte humanitných a prírodných vied vyštudovala Učiteľstvo akademických predmetov št. odbor: slovenský jazyk a literatúra – pedagogika. Na svojej alma máter v roku 2008 získala akademický titul PhD. V roku 2013 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Pedagogickej fakulte obhájila habilitačnú prácu a bol jej udelený vedecko-pedagogický titul docentka v študijnom odbore 1. 1. 4. Pedagogika. Vo svojej výskumnej oblasti sa venuje problematike didaktiky a odborovej didaktiky, teórii výchovy a školskému manažmentu. Za svoju publikačnú činnosť bola v rokoch 2018, 2019 a 2020 ocenená Cenou rektora a v roku 2019 jej bola udelená Bronzová medaila za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja uvedená rektorom PU v Prešove. Už od začiatku svojho pôsobenia na PU v Prešove prešla viacerými akademickými funkciami (prodekanka, vedúca katedry, riaditeľka). Dnes je riaditeľkou Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie – pracoviska, ktoré na celouniverzitnej úrovni zabezpečuje prípravu študentov učiteľských študijných programov.

S dekrétom_prof. Kopčáková, prof.Ferenčík

S dekrétom_prof. Kopčáková, prof.Ferenčík
S dekrétom prof. Pasternáková

S dekrétom prof. Pasternáková
Mohlo by Vás zaujímať
Nový pracovný zošit v angličtine pochádza z Prešova
V meste Prešov vytvorili nový pracovný zošit v angličtine. Hlavnou témou pracovného zošita je mesto Prešov a jeho kultúrne, historické či geografické zaujímavosti. Informuje o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Šariš.
PROFESOR HORÁK ZÍSKAL MIMORIADNU CENU KRIŠTÁĽOVÉHO KRÍDLA
Profesor Karol Horák, ktorý je dlhé roky neodmysliteľne spätý s Prešovskou univerzitou v Prešove (PU), sa stal laureátom mimoriadnej ceny 24. ročníka Krištáľového krídla za rok 2020. Ocenenie si prevzal na galavečere 20. júna 2021 v priestoroch historického Šimák Zámku Pezinok.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK

Ďakujeme, že navštevujete portál pis.sk, naozaj si to vážime.

Používate rozšírenie na blokovanie prídavných modulov (adBlock, AdBlock Plus, Ghostery ... )?

Táto stránka je financovaná výlučne zo súkromných zdrojov a jedným z jej hlavných príjmov tvoria príjmy za zobrazovanie reklamy.
Žiaden z článkov nie je spoplatnený, všetky funkcionality poskytujeme zadarmo.

Pridajte si túto stránku medzi výnimky, aby sa Vám obsah zobrazoval správne a tento portál mohol aj naďalej fungovať.