PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/19759/leto_plne_pribehov_a_citania.html

Leto plné príbehov a čítania

Prešov – Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove si pre čitateľov a verejnosť pripravila v júli a auguste osviežujúci program. Nebudú chýbať tradičné tvorivé dielne a pridať sa môžete aj k odborníkom na voňavé liečivé bylinky. Okrem iného sa knižnica opäť zapája do obľúbeného projektu Prečítané leto.
Krajská knižnica sa už po tretíkrát zapája do projektu Prečítané leto.jpg
Krajská knižnica sa už po tretíkrát zapája do projektu Prečítané leto.jpg

Po mesiacoch obmedzení a online aktivít knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sprístupňuje svoje podujatia širokej verejnosti. „Viac ako rok sme sa nemohli stretávať osobne. Zrušili sme väčšinu podujatí a prerušili fungovanie klubov pôsobiacich v rámci knižnice. Bolo to náročné, no poučné obdobie a tešíme sa, že nateraz skončilo. Keďže sa počas leta opatrenia uvoľňujú, rozhodli sme sa naše podujatia robiť za účasti čitateľov, “ vysvetlila Iveta Hurná, riaditeľka krajskej knižnice v Prešove. Zdôraznila, že od júna evidovali enormný záujem o rôzne typy podujatí: „Počas posledného mesiaca sme na našich oddeleniach a pobočkách privítali triedy od materských až po stredné školy. Ich záujem využiť posledné školské dni aj na návštevu knižnice nás potešil, “ dodáva riaditeľka.

Moderné technológie v službách knižnice
O prezenčné podujatia prejavili záujem nielen školy, ale aj jednotlivci, ktorí si môžu počas letných prázdnin vyskúšať aj inovatívny cezhraničný projekt Knižnice v čase a priestore. Vznikol v spolupráci s Krośnienskou Bibliotekou Publicznou a je určený študentom a milovníkom histórie. Záujemcovia môžu prostredníctvom novej aplikácie interaktívne a zábavne spoznávať osobnosti Prešova a Krosna. „Cieľom knižníc je ponúknuť svojim čitateľom nielen kvalitnú literatúru, ale aj moderné technológie a inšpiratívny priestor pre získanie digitálnych zručností. Súčasťou projektu je preto originálna aplikácia, v priebehu prednášky používame tablety a interaktívny stôl. Využívanie nových technológii v knižnici je atraktívne aj pre študentov stredných škôl, ktorých je neraz ťažké zaujať, “ priblížila projekt jeho zodpovedná vedúca Andrea Sivaničová. Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove projekt spustila vďaka finančnej podpore programu cezhraničnej spolupráce Interreg -V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Overený program pre všetkých
Regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou v lete prináša čitateľom a verejnosti pestrý program. „Keďže za posledný rok boli podujatia výlučne v online podobe, rozhodli sme sa v júli a auguste zamerať na tradičný, už osvedčený program, ktorý poteší malých aj veľkých. Náš program nie je možno inovatívny, ale prioritne chceme zacieliť na osobné stretnutia s čitateľmi, “ informovala Tatiana Hudačková z Projektového a marketingového oddelenia. Headlinerom letného programu pre rodiny s deťmi je podľa jej slov opäť Prečítané leto: „Naša knižnica na projekte participuje s OZ Čítajme si spolu už tretíkrát. Podujatie je zamerané na podporu čítania v rodinách.“ Obľúbenú aktivitu knižnica organizuje na pobočkách Sídlisko 3, Sekčov, Šváby a v Detskej knižnici Slniečko. Tatiana Hudačková dodala: „Každý týždeň je stanovená nosná téma, na ktorú si knihovníčky pripravia tvorivé aktivity pre rodiny s deťmi tak, aby si spoločne strávený čas v knižnici užili.“ Vyhľadávaným podujatím pre rodičov a batoľatá je naďalej Štvornožky ku knihám, ktoré knižnica organizuje aj počas letných mesiacov. „Vďaka Fondu na podporu umenia sme Štvornožky ku knihám doplnili o webináre určené rodičom. Počas týchto online stretnutí sa odborníci z oblasti práce s deťmi, čítania a kníh podelia s rodičmi o svoje odborné rady, skúsenosti i reálne výsledky a výstupy, “ informovala riaditeľka Iveta Hurná. Záznam z workshopu je neskôr dostupný verejnosti na webovej stránke knižnice.
Okrem iného sa od júla do programu krajskej knižnice vrátia aj vyhľadávaný Klub bylinkárov a tiež podujatie pre kreatívne duše – Tvorivé dielne (...nielen pre dospelých). „Aby verejnosť nemusela za tvorivými dielňami cestovať až do mesta, pripravili sme si pre čitateľov letnú novinku. Workshop budeme robiť vo vybrané piatky nielen v Centrálnej požičovni, ale i na sídliskových pobočkách Sekčov a Sídlisko 3 vždy o 14:30 hod. , “ doplnila zamestnankyňa marketingového oddelenia. Bližšie informácie o programe nájdete na stránke, ale aj na jednotlivých oddeleniach a pobočkách Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.

 
8.7.2021 | Autor: Michaela Demková | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 772 krát