PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/1980/nasli_zvysky_hradieb.html

Našli zvyšky hradieb

Prešovčania, ktorí sa prechádzajú po Hlavnej ulici, chodia po dlažbe z lomu v okolí mesta Trento v severnom Taliansku. V súčasnosti sa táto plocha pokrytá kvalitnou porfírovou dlažbou rozšíri o 3300 m2.

Rekonštrukciu by mali dokončiť do konca septembra. Ide o investíciu vo výške približne 25 miliónov korún, ktorú realizuje radnica z vlastných zdrojov. V poradí šiesta etapa rekonštrukcie historického jadra mesta tvorí plochu od súsošia Immakulaty po hlavnú križovatku pri Dome kultúry. Stavebné práce sa dotkli aj úzkych uličiek, ktoré tu majú svoje vyústenie – Jarkovej, Ku Kumštu a Kováčskej. Ide o najstaršie osídlenie mesta, preto všetky práce pozorne sledujú pracovníci Krajského pamiatkového úradu. Pri rekonštrukcii inžinierskych sieti odkryli pozostatky múru severnej brány mestských hradieb. Archeologický výskum robí prešovské Krajské múzeum, ktoré spracúva výsledky z terénu do odbornej nálezovej správy. Po uložení dlažby a dokončení ostatných cestných prvkov vysadia do pripravených mís novú zeleň a staré stromy nahradia mladými. Súčasťou rekonštrukcie budú aj oddychové zóny s lavičkami, nízkym osvetlením a informačnou mapou mesta. Pribudnú tu aj reklamné valce. Stavebné práce si vyžiadali úplné uzavretie časti Jarkovej ulice a čiastočné obmedzenie premávky na Hlavnej ulici.
(mm)

 
8.9.2006 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 1585 krát