Pondelok, 26. február 2024
Meniny má Viktor | zajtra Alexander

Prešovská univerzita pomáha ukrajinským študentom a zamestnancom

Prešovská univerzita v Prešove (PU) vzhľadom na aktuálnu situáciu pripravila súbor opatrení s cieľom pomôcť zmierniť ťažkú situáciu, v ktorých sa ukrajinskí študenti a zamestnanci univerzity ocitli.

Na PU v tomto akademickom roku študuje 904 ukrajinských študentov, ktorým univerzita vyjadruje maximálnu podporu a súčasne vyhodnocuje ich aktuálne potreby. Tie, vzhľadom na svoje možnosti, aj promptne rieši v prostredníctvom konkrétnych opatrení.

Jedným z prvých krokov je vyčlenenie voľných ubytovacích kapacity svojich študentských domovov na dočasné ubytovanie rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov univerzity. Ponuka bezplatného ubytovania je otvorená aj pre rodinných príslušníkov študentov a zamestnancov ďalších univerzít, i ostatných obyvateľov Ukrajiny. V priebehu posledných dní bolo v študentských domovoch ubytovaných 14 rodinných príslušníkov, prevažne mladších súrodencov ukrajinských študentov, ako aj rodinných príslušníkov ukrajinských lektorov.

Študenti z Ukrajiny, ktorí sa ocitli v obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácii môžu požiadať o jednorazové mimoriadne štipendium, pričom finančné prostriedky vo výške 150 eur budú študentom vyplatené v hotovosti.

Univerzita zároveň dotknutým ukrajinským študentom a zamestnancom ponúka ako podporu psychologickú poradňu. Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu za týmto účelom zriadila na Katedre manažérskej psychológie krízové centrum psychologickej pomoci a Psychologické poradenstvo ponúka aj Inštitút psychológie Filozofickej fakulty prostredníctvom svojho Poradensko-psychoterapeutickej ambulancie.

V gescii Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty sa zároveň študenti v spolupráci s organizáciami tretieho sektora zapájajú do komunitného tlmočenia pri aktivitách spojených s migráciou. Univerzita taktiež finalizuje databázu dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť pri tlmočení alebo s výučbou/doučovaním žiakov školopovinných ukrajinských detí. Aktuálne sa do danej výzvy prihlásilo 50 študentov.

Nezisková organizácia Universitaes Prešov, n.o. , PU zriadila transparentný účet, na ktorý môžu darcovia prispievať svojimi finančnými príspevkami. Vyzbierané zdroje budú slúžiť ako finančná pomoc pre ukrajinských študentov univerzity, ktorí sa ocitli v tejto neľahkej situácii.

Nemenej dôležitým opatrením je aj zohľadnenie zhoršenej možnosti účasti študentov na výučbe. Vedenie univerzity poprosilo pedagogických zamestnancov o vyššiu mieru tolerancie v prípade neúčasti študentov na vyučovaní, či už z dôvodov ich zapojenia do dobrovoľníckej činnosti, alebo z iných osobných dôvodov.

K pomoci ukrajinským študentom, ale aj ostatným obyvateľom Ukrajiny sa pridali i mnohí študenti a zamestnanci univerzity v podobe zapojenia sa do rôznych charitatívnych zbierok alebo dobrovoľníckej činnosti na hraničných priechodoch, kde aktívne vypomáhajú aj seminaristi Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove.

Univerzita taktiež zriadila jednotný kontaktný bod (ukrajina@unipo.sk) pre ukrajinských študentov a zamestnancov, na ktorý môžu adresovať svoje aktuálne požiadavky.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK