Sobota, 24. február 2024
Meniny má Matej | zajtra Frederik, Frederika

Internáty Prešovskej univerzity dostanú nový vzhľad a budú šetrnejšie k životnému prostrediu

Prešovská univerzita (PU) v Prešove začína so zatepľovaním dvoch študentských domovov s cieľom znížiť spotrebu energie pri ich prevádzke až o 50%. Celkové náklady na rekonštrukciu exteriérovej časti oboch internátov predstavujú sumu viac ako 2,6 mil. eur a budú hradené zo štrukturálnych fondov EÚ a vlastných zdrojov univerzity.

Prešovská univerzita spustila pod taktovkou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) realizáciu dvoch veľkých projektov, tzv. „zatepľovačiek“. Ide o projekty zo štrukturálnych fondov Európskej únie s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zníženie energetickej náročnosti tzv. nového internátu

Prvý projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Ul. 17. Novembra 11, tzv. nového internátu, ktorý je s kapacitou ubytovania pre 788 slovenských študentov a pre 85 zahraničných študentov, najväčší zo štyroch ubytovacích objektov univerzity. „Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy, a to zameraním sa na päť hlavných oblastí, respektíve opatrení, ktoré sa týkajú zateplenia obvodového plášťa, zateplenia stropu nad prvým podzemným podlažím a nad posledným podlažím a s tým súvisiacich ďalších stavebných prác. Ďalšou oblasťou je vykurovanie, kde dôjde k zaizolovaniu dostupných rozvodov teplej vody a k hydraulickému vyregulovaniu vykurovacej sústavy. V rámci osvetlenia dôjde k výmene pôvodných osvetľovacích telies za nové LED technológie a posledným opatrením v rámci projektu bude osadenie fotovoltaickej elektrárne s využitím akumulátorov, “ priblížil Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a rozvoj PU, ktorý je zároveň projektovým manažérom oboch projektov. Predpokladaným prínosom zateplenia a všetkých navrhnutých opatrní je zníženie tepelných strát objektu o viac ako 50%, zefektívnenie systému vykurovania a prípravy teplej vody, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a súčasne čiastočná sebestačnosť pri výrobe elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaickej sústavy s akumulátormi.
Celkové výdavky na tento projekt predstavujú objem finančných prostriedkov vo výške takmer 1, 8 mil. eur, pričom 5% finančný podiel univerzity predstavuje sumu takmer 89,5 tis. eur. Stavenisko bolo zhotoviteľovi odovzdané začiatkom marca a ukončenie projektu sa predpokladá v roku 2023.

Zateplenie Študentského domova na Námestí mládeže

Druhý projekt sa týka nielen zmeny vzhľadu, ale aj ďalších technicko-prevádzkových stránok študentského domova na Námestí mládeže s celkovou ubytovacou kapacitou 159 miest.

„Cieľom rekonštrukcie je znížiť spotrebu energie pri prevádzke verejných budov. Projekt podobne ako v prípade tzv. nového internátu rieši implementáciu opatrení týkajúcich sa vykurovania a prípravy teplej vody, stavebných konštrukcií, osvetlenia a elektroinštalácií s využitím novej LED technológie a nakoniec aj opatrení týkajúce sa osadenia fotovoltaických panelov s akumulátormi na strechu študentského domova, “ ozrejmila Darina Gajdárová, zodpovedná za technický dozor v oboch projektoch.

Uskutočnením týchto zmien by malo dôjsť k viac ako 50% zníženiu tepelných strát objektu, čo by sa malo prejaviť aj na znížení nákladov univerzity pri prevádzke energií. Finančné výdavky vynaložené na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 850 tis. eur s 5% finančným podielom univerzity vo výške 42, 5 tis. eur. Vzhľadom na stále prebiehajúcu kontrolu verejných obstarávaní, nebol tento projekt ešte oficiálne zahájený formou odovzdania staveniska víťaznému uchádzačovi. Rovnako ako pri tzv. novom internáte aj pri tomto študentskom domove sa ukončenie prác predpokladá v roku 2023.

Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK