PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20092/od_7-_septembra_sa_v_presove_zacina_jesenne_upratovanie.html

Od 7. septembra sa v Prešove začína jesenné upratovanie

Jesenné upratovanie v Prešove potrvá od 7. septembra do 28. septembra 2022. Prešovčania môžu do 126 veľkoobjemových kontajnerov vkladať objemný odpad z domácností.

Počas jesenného upratovania v meste Prešov bude pristavených celkom 126 ks veľkoobjemových kontajnerov (ďalej len „VOK“).

VOK-y  budú pristavované do doby naplnenia, resp. max. na dobu 48 hodín.

V prípade naplnenia VOK-u alebo poskytnutia informácií, kontaktujte dispečera TSmP, a.s., p. Bajusa na tel. číslach 051 / 773 29 20 alebo 0918 877 791 alebo bezplatnú infolinku 0800 500 012.

Do rozmiestnených VOK-ov  je možné VKLADAŤ :

Vedľa VOK- u je možné uložiť konáre.

Do rozmiestnených VOK-ov  N E V K L A D A Ť :

Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSmP, a.s. na uliciach -  Bajkalská 33 a Jesenná 3, okrem textilu a kníh, ktoré je možné odovzdať len na zbernom dvore na Bajkalskej 33.

---

Harmonogram

pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK)  v meste Prešov

JESENNÉ UPRATOVANIE 2022

    ZBER  OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 07.09.2022 do 28.09.2022

 

I. cyklus    07.09.2022 - 08.09.2022  (ukončenie piatok ráno 09.09.2022)    

Lokalita Šidlovec a Dúbrava                      

           

Lokalita Rúrky                                            

                                               

Lokalita Vydumanec-Cemjata                  

           

Lokalita Sídlisko II                                     

 

Celkom pristavených 14 ks VOK-ov

 

II. cyklus                 08.09.2022 -  09.09.2022  (ukončenie sobota ráno 10.09.2022)    

       

Lokalita Sídlisko II                                     

 

Lokalita Mesto                                            

 

Celkom pristavených  11 ks VOK-ov

 

III. cyklus                12.09.2022  - 13.09.2022  (ukončenie streda ráno 14.03.2022)    

 

Lokalita Mesto         

           

Celkom pristavených 14 ks VOK-ov                     

 

IV. cyklus                14.09.2022  - 15.09.2022  (ukončenie piatok  ráno 16.09.2022)    

 

Lokalita Mesto

 

Celkom pristavených 14 ks VOK -ov                     

 

V. cyklus    19.09.2022  -  20.09.2022  (ukončenie streda ráno 21.09.2022)    

            

Lokalita Nižná Šebastová                          

 

Lokalita Sídlisko Šváby                             

 

Spolu pristavených 16 ks  VOK-ov                       

 

VI. cyklus              20.09.2022  -  21.09.2022   (ukončenie štvrtok ráno 22.09.2022)    

 

Lokalita Sídlisko III  

 

Spolu pristavených 14 ks VOK-ov                        

 

VII. cyklus              21.09.2022 -  22.09.2022  (ukončenie piatok ráno 23.09.2022)    

               

Lokalita Solivar                                                                                         

     

Lokalita Sídlisko Sekčov                            

 

Spolu pristavených 16 ks VOK-ov                        

 

VIII. cyklus           22.09.2022  -  23.09.2022  (ukončenie sobota ráno 24.09.2022)    

 

Lokalita Sídlisko Sekčov                            

 

Lokalita Šalgovík                                        

 

Spolu pristavených 12 ks VOK-ov                        

 

 

IX. cyklus            26.09.2022  -  27.09.2022  (ukončenie streda ráno 28.09.2022)    

         

 

Spolu pristavených 15 ks VOK-ov  


 
30.8.2022 | Autor: Mesto Prešov | Samospráva | čítané: 1377 krát