PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20096/zacina_sa_rekonstrukcia_cesty_nad_podchodom_na_sekcovskej_ulici.html

Začína sa rekonštrukcia cesty nad podchodom na Sekčovskej ulici

Komunikácia na Sekčovskej ulici, v časti nad podchodom, prejde kompletnou rekonštrukciou. Hlavná cesta na tejto ulici bude od 12.9.2022 čiastočne uzavretá a prejazdný bude len jeden jazdný pruh. Zároveň dôjde k dočasnej výluke trolejbusovej dopravy na celej ulici a k úprave trasy linky MHD č. 4. DPMP pre cestujúcich zabezpečí novú kyvadlovú linku č. 4A.

Mesto Prešov začne v najbližších dňoch s rekonštrukciou cesty na Sekčovskej ulici, ktorá sa bude týkať úseku v dĺžke približne 20 metrov, nad podchodom pre peších.

Vykonaná sonda odhalila, že v podchode na Sekčovskej ulici nebola už od čias jeho výstavby zaizolovaná vrchná betónová konštrukcia podchodu, v dôsledku čoho dochádza k zatekaniu.

Rekonštrukcia bude rozdelená do dvoch etáp, aby bola prístupná dostatočná šírka komunikácie pre zabezpečenie premávky cez daný úsek cesty.  Doprava bude vedená striedavo približne v polovici profilu vozovky. Zastávka MHD „Vansovej“ v smere na Šalgovík sa dočasne presunie za priechod pre chodcov.  V tomto úseku sa preruší cyklochodník a nástupná plocha pre cestujúcich sa dočasne spevní. V tejto súvislosti žiadame všetkých vodičov, aby sa riadili osadeným dočasným dopravným značením.

 

Zmeny v režime MHD

Od pondelka 12. septembra 2022 bude z dôvodu rekonštrukcie podchodu na Sekčovskej ulici (pri zastávke MHD Vansovej) upravená premávka  trolejbusovej linky č. 4. Trolejbusy na linke č. 4 budú premávať v trase Sídlisko III  - Clementisova – Trojica – Železničná stanica – Lesnícka – Martina Benku – Jurkovičova – Sibírska a späť. Zriadená bude autobusová kyvadlová linka č. 4A, ktorá bude premávať v trase Pod Šalgovíkom – Laca Novomeského – Martina Benku a späť.  Prestup cestujúcich z linky č. 4 na 4A a naopak bude zabezpečený na zastávke Martina Benku. Úprava sa dotkne aj posledných večerných spojov na linkách č. 8 a č. 10, (viac informácií je k dispozícii v aktualizovanom cestovnom poriadku v prílohe). Z dôvodu dopravnej situácie súvisiacej s obmedzeniami premávky na Sekčovskej ulici môže dochádzať k meškaniam spojov pri prestupoch, a preto žiadame všetkých cestujúcich o trpezlivosť.

 

Rekonštrukčné práce na Sekčovskej ulici

V rámci rekonštrukcie bude zrealizované vybúranie pôvodnej konštrukcie cestnej komunikácie a chodníkov v celej hrúbke až po konštrukciu železobetónovej mostovky. V časti trávnatých plôch nad podchodom budú vybraté násypy v celej hrúbke. Odkrytá mostovka sa následne obrokuje, očistí a povrch sa vyspraví maltou, respektíve betónom. Na takto pripravený povrch sa aplikuje nová hydroizolácia mostovky. Následne na mieste pribudnú nové vrstvy vozovky, chodníka, cyklochodníka a vrstvy zelených pásov, vrátane nových obrubníkov na rozhraní povrchov.

Stavené práce zrealizuje spoločnosť LPTEX, s.r.o.  Celková cena rekonštrukcie je 111 836,26 eur s DPH. Práce potrvajú do konca novembra 2022.

 
12.9.2022 | Autor: Mesto Prešov | Doprava | čítané: 301 krát