PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20130/policajna_akcia_v_obvode_zeleznicnych_drah.html

Policajná akcia v obvode železničných dráh

Počínajúc dnešným dňom t.j. 07.11.2022 až do 14.11.2022 aj na území Prešovského kraja prebieha policajná akcia v obvode železničných dráh pod názvom , ,Modrá 24“

Akcia je zameraná na preventívne pôsobenie v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s bezpečnosťou a plynulosťou dopravy i premávky na železničných priecestiach. Akcia je zameraná taktiež na predchádzanie krádežiam majetku cestujúcich, či poškodzovaniu železničnej infraštruktúry i na odhaľovanie nelegálnej migrácie.

Do samotného výkonu sú zaradení nielen policajti železničnej polície, ale aj kolegovia poriadkovej a dopravnej polície. Policajné hliadky budú v priestoroch železničných staníc a v ich blízkom okolí.

 
7.11.2022 | Autor: mjr. Ing. Jana Ligdayová | Polícia a záchranné zložky | čítané: 736 krát