PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20134/na_ulici_arm-_gen-_l-_svobodu_a_na_krizovatke_rusinska_-_kuzmanyho_bude_v_termine_od_21-11-_do_25-11-2022_prebiehat_modernizacia_cestnej_dopravnej_signalizacie-.html

Na ulici Arm. gen. L. Svobodu a na križovatke Rusínska - Kuzmányho bude v termíne od 21.11. do 25.11.2022 prebiehať modernizácia cestnej dopravnej signalizácie.

Mesto Prešov žiada chodcov a vodičov o zvýšenú opatrnosť.

V súvislosti s realizáciou projektu „Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy, “ financovaného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, dôjde v rámci II. etapy realizácie prác k modernizácií a technickej úprave cestnej dopravnej signalizácie na nasledujúcich križovatkách a priechode pre chodcov:

1. priechod pre chodcov Arm. gen. Svobodu – Kaufland,

2. križovatka Arm. gen. Svobodu – Zemplínska,

3. križovatka Kuzmányho – Rusínska – Lesík delostrelcov

Modernizácia potrvá od 21.11. do 25.11.2022 a vyžiada si celkové vypnutie cestnej dopravnej signalizácie nasledovne:

priechod pre chodcov Arm. gen. Svobodu – Kaufland

od pondelka 21. novembra 2022 (od 10:30 hod.) do stredy 23. novembra 2022 (do 17:00 hod.),

križovatka Arm. gen. Svobodu – Zemplínska

od pondelka 21. novembra 2022 (od 10:30 hod.) do stredy 23. novembra 2022 (do 17:00 hod.),

križovatka Kuzmányho – Rusínska – Lesík delostrelcov

od štvrtka 24. novembra 2022 (od 07:00 hod.) do piatka 25. novembra 2022 (do 17:00 hod.)

V uvedených časoch bude cestná premávka na jednotlivých križovatkách a priechode pre chodcov, v prípade potreby, riadená príslušníkmi dopravnej polície.

Okrem toho bude na týchto križovatkách dochádzať ku krátkodobým uzávierkam jednotlivých jazdných pruhov s presmerovaním dopravy do voľných jazdných pruhov (v trvaní približne 20 minút), z dôvodu výmeny svetelných návestidiel cestnej dopravnej signalizácie a inštalácie vozidlových detektorov (magnetometrov) do vozovky cestnej komunikácie.

Žiadame všetkých vodičov a chodcov, aby pri prechádzaní uvedeným priechodom pre chodcov a križovatkami, dodržiavali pravidlá cestnej premávky, pokyny príslušníkov dopravnej polície a venovali zvýšenú pozornosť dopravnému značeniu.

foto: archív MsÚ

 
15.11.2022 | Autor: Mesto Prešov | Doprava | čítané: 5187 krát