PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20181/ziaci_zo_zs_mirka_nespora_v_presove_sa_tesia_z_krajsej_skoly.html

Žiaci zo ZŠ Mirka Nešpora v Prešove sa tešia z krajšej školy

Rekonštrukcia Základnej školy Mirka Nešpora v Prešove je ukončená. Budova je energeticky úspornejšia a deti sa môžu učiť v bezpečnejších a krajších priestoroch.

Základná škola Mirka Nešpora v Prešove prešla veľkou rekonštrukciou, ktorá bola financovaná zo zdrojov Európskej únie, z Operačného programu kvalita životného prostredia.
Rekonštrukciou sa zlepšili tepelnotechnické vlastnosti budovy, obvodové steny a strecha boli zateplené, pôvodné drevené okná nahradili plastové s izolačným trojsklom a vymenené bolo aj osvetlenie a vzduchotechnika.

Realizáciou opatrení na zníženie spotreby palív a energie v budove sa podarí dosiahnuť úsporu nákladov na prevádzku celého objektu.

Súčasťou rekonštrukcie bola aj obnova prístreškov nad vstupmi do budovy. V priestore šatní pri telocvični pribudol nový východ z budovy a okolo objektu bol zhotovený nový odkvapový chodník z betónovej vibrolisovanej dlažby široký 0,5 metra.

Stavbu realizovala spoločnosť PB bau, s.r.o. Celkové náklady, na základe zmluvy o dielo, predstavovali sumu 1 138 000,00 eur, z toho výška nenávratného finančného príspevku bola vo výške 983 690,75 eur. Čiastka financovaná z vlastných zdrojov mesta Prešov predstavuje 154 309,25 eur.

 
7.3.2023 | Autor: Mesto Prešov | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 1055 krát