PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20189/zakladna_skola_vazecka_v_presove_bude_budovat_bezpecnu_skolu.html

Základná škola Važecká v Prešove bude budovať bezpečnú školu

Základná škola Važecká v Prešove získala finančné prostriedky vo výške 4500 eur na projekt Budujeme bezpečnú školu. Škola sa zameria na preventívne aktivity v online priestore.

ZŠ Važecká 11 v Prešove v školskom roku 2022/2023 získala dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky vo výške 4500 € na zrealizovanie projektu s názvom Budujeme bezpečnú školu.

Zmyslom projektu je prispieť k zodpovednému, bezpečnému a prosociálnemu správaniu sa žiakov v reálnom živote, ako aj v online priestore, a to realizáciou preventívnych aktivít na predchádzanie šikany a kyberšikany. Jednotlivé aktivity projektu postupne začali realizovať od novembra minulého roka.

Niekoľkokrát žiakov navštívila externá lektorka z digitálnej a eventovej marketingovej agentúry PS: Sunrise, ktorá sa so žiakmi rôznych ročníkov zhovárala o výhodách a hrozbách sociálnych sietí, o spôsoboch zodpovedného používania digitálnych technológií a ich efektívneho využívania formou vzdelávania, spoznávania nových vecí či komunikácie s rodinou a priateľmi.

Vďaka získanej dotácii sa škole podarilo zakúpiť edukačné pomôcky, hry a publikácie určené pre prácu s deťmi rôznych vekových kategórií. Spolupracuje tiež s neziskovou organizáciou Eduma sídliacou v Bratislave, ktorá škole zabezpečila netradičný workshop pre žiakov i učiteľov: úvod do storytellingu, prácu s rôznymi storytellingovými nástrojmi, vrátane Online živej knižnice - využívanie príbehov na rôznych hodinách. Prostredníctvom virtuálnej reality a nasadením špeciálnych okuliarov sa žiaci stali aktérmi živých situácií: napríklad, ako bezdomovci na ulici pocítili žiaci na vlastnej koži reakcie okoloidúcich.

„Do našej školy máme v pláne prizvať aj ďalších odborníkov, ktorí uvedú žiakov do danej problematiky rozličnými prístupmi. Podobné aktivity môžu značne prispieť k celkovému zlepšeniu komunikačných a sociálnych zručností žiakov, a teda k upevňovaniu medziľudských vzťahov, “ uviedla riaditeľka ZŠ Važeckej Jana Pruchnerovičová.

 
16.3.2023 | Autor: Mesto Prešov | Vzdelávanie a školstvo | čítané: 921 krát