Streda, 22. máj 2024
Meniny má Júlia, Juliana | zajtra Želmíra

Mesto Prešov odporúča občanom aktivovať si svoju elektronickú schránku na doručovanie

Mesto Prešov v tomto roku spustí doručovanie vybraných rozhodnutí prostredníctvom Centrálneho Úradného doručovania (CÚD). Ide o rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Predpokladaný termín vydávania a expedície rozhodnutí je druhá polovica apríla a mesiac máj.

V praxi sa pre občana oproti minulým rokom takmer nič nezmení. Jediným rozdielom je, že daňovník dostane každé rozhodnutie v samostatnej obálke.

Ak si však občan do času vydávania rozhodnutí aktivuje svoju elektronickú schránku na doručovanie, uľahčí si tak proces doručenia a mesto Prešov bude od tejto chvíle doručovať rozhodnutia do jeho aktivovanej schránky (podmienkou je vlastniť občiansky preukaz s čipom). Rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch sú totiž doručované do vlastných rúk a ak adresát nie je v čase doručovania zastihnuteľný, je nútený navštíviť pobočku pošty.

Platí však, že ak si osoba nevyzdvihne písomnosť do 15 dní od jej uloženia na pošte, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa osoba o uložení nedozvedela. Ak písomnosť nemožno doručiť, považuje sa za doručenú v deň vrátenia nedoručenej písomnosti správcovi dane, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

V prípade aktivácie elektronickej schránky na doručovanie nie je potrebné mestu Prešov čokoľvek oznamovať. Pred samotným doručovaním totiž služba CÚD automaticky skontroluje, či občan má svoju elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie. Ak áno, rozhodnutie sa doručí priamo do elektronickej schránky.

Keďže ide o viac ako 70 tis. rozhodnutí týkajúcich sa daní a poplatkov, v neposlednom rade tak samospráva môže ušetriť finančné prostriedky za tlač a poštové služby doručovania listinných rovnopisov elektronických rozhodnutí.

Po zaslaní žiadosti o aktiváciu elektronickej schránky bude schránka aktivovaná na doručovanie bezodplatne ku dňu, ktorý občan uvedie v žiadosti, najskôr na tretí pracovný deň po doručení žiadosti.

Viac k aktivácii schránky na doručovanie nájdete na www.slovensko.sk.

V prípade, že občan nemá v čase vydania rozhodnutia aktivovanú schránku na doručovanie, bude vytvorený listinný rovnopis a doručovaný v tlačenej podobe. Obálka (s červeným pruhom) obsahuje samotné rozhodnutie a tiež doložku o autorizácii elektronického úradného dokumentu. Ak sa rozhodnutie vyhotovuje v elektronickej podobe, neobsahuje vlastnoručný podpis a odtlačok úradnej pečiatky.

Listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako elektronický úradný dokument, z ktorého bol vyhotovený. Doručenie listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického úradného dokumentu.

Viac o červenej obálke a jej obsahu nájdete na stránke www.novaobalka.sk.

Mohlo by Vás zaujímať
Prešovský trojičný jarmok opäť prinesie týždeň plný remesiel, folklóru a chutného jedla
Park kultúry a oddychu a mesto Prešov aj tento rok spoločne pripravili tradičný Prešovský trojičný jarmok v centre mesta, ktorý prenesie návštevníkov k svojim koreňom, ľudovej kultúre a remeslám.
Mesto Prešov odporúča občanom aktivovať si elektronickú schránku na doručovanie
Mesto Prešov bude aj v tomto roku doručovať niektoré rozhodnutia prostredníctvom Centrálneho Úradného doručovania (CÚD). Ide o rozhodnutia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Predpokladaný termín vydávania a expedície rozhodnutí je koniec mesiaca apríl a mesiac máj.
Okresné hasičstvo oslavuje storočnicu
Hasiči v prešovskom regióne pomáhajú ľuďom už celé jedno storočie. Toto významné výročie si pripomenú už 5. mája 2024 od 11.00 hod. na Hlavnej ulici v Prešove.
13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
Primátor mesta Prešov Ing. František Oľha podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva
Tour de Prešov po prestávke opäť štartuje
Aj Prešov má svoju Tour. Po prestávke sa 1. mája 2024 obľúbené cyklistické podujatie vracia do ulíc nášho mesta. Pripravené je množstvo noviniek.
Zmena prevádzky verejných toaliet v Prešove
Mesto Prešov informuje občanov o zmene prevádzky verejných toaliet od 1. mája 2024. Pre občanov budú k dispozícii verejné toalety na Floriánovej ulici.
Európske mesto športu: na Prešov sa pozrela zahraničná delegácia
Na tri dni do Prešova zavítala delegácia, ktorá bude posudzovať kandidatúru Prešova na titul Európske mesto športu. Jej úlohou bolo zmapovať sieť prešovských športovísk a vypočuť si obhajobu mesta ku kandidatúre. Zaujímali sa aj o možnosti športovania pre najmenších i dôchodcov.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK