Sobota, 24. február 2024
Meniny má Matej | zajtra Frederik, Frederika

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

AKTUALIZÁCIA 2.5.2023: Dňa 3. mája 2023 (streda) od 14.00 hod. sa uskutoční pokračovanie 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Priamy prenos z rokovania môžete sledovať tu: https://www.youtube.com/watch?v=dxxzdzNmd5I​

Primátor mesta Prešov podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční
26. apríla 2023 (streda) so začiatkom o 8.30 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta Prešov

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov. Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov. Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov. Predkladá: PhDr. Jana Zakarovská, poverená riadením odboru sociálnych služieb MsÚ

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o určení názvov nových ulíc v meste Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ

6. Prevzatie technického zhodnotenia (vodovodná prípojka) na ul. Košická 18. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

7. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti Mestský podnik služieb, s. r. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

8. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

9. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/Z/2023. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

10. Návrh na udelenie ocenení mesta Prešov za rok 2022. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

11. Návrh zámeru vízie a cieľov obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s. r. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

12. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

13. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

14. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

15. Návrh na schválenie súhlasu s realizáciou technického zhodnotenia predmetu nájmu do majetku mesta – wave prešov s. r. o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, poverená riadením odboru majetku MsÚ

16. Návrh hamonogramu zavedenia množstvového zberu komunálneho odpadu pre rok 2024. Predkladá: Ing. Marián Ličák, poverený riadením odboru životného prostredia MsÚ

17. Voľba členov komisií MsZ mesta Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ

18. Návrh na zmenu zloženia redakčnej rady Kultúrno-spoločenského mesačníka Prešovský magazín. Predkladá: Mgr. Nika Antolová, vedúca Kancelárie primátora mesta

19. Prerokovanie petície za dočasné zastavenie vydávania ďalších stavebných povolení mestom Prešov na výstavbu v lokalite nad Rúrkami I a Sídliskami III a Mladosť, v zóne Prešov - Kráľova hora, Rúrky II a Hnevlivá dolina, do doby vypracovania Územno-plánovacej dokumentácie pre danú lokalitu (zónu) a úpravy trasy a technických parametrov účelovej komunikácie NDS k tunelu Bikoš s jej možným presmerovaním. Predkladá: Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik, poverený riadením odboru hlavného architekta mesta

20. Rôzne.

21. 14.00 hod. - Interpelácie.

22. 16.00 až 16.30 hod. - Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

27. Záver.

Mohlo by Vás zaujímať
Zberateľské unikáty nájdete v centre Prešova aj v tomto roku
Prvá Burza starožitností a kuriozít v roku 2024 sa uskutoční 26. januára od 8.00 hod. na Hlavnej ulici.
Fašiangové slávnosti sa vracajú do centra Prešova
Mesto Prešov a PKO Prešov chystajú fašiangové slávnosti, ktoré si tento rok môžete užiť naplno. Centrum mesta ožije už 9. februára 2024 (piatok) folklórnym fašiangovým sprievodom, ktorý vyvrcholí fašiangovou veselicou, inšpirovanou ľudovými tradíciami.
Do pešej zóny je vjazd autom bez povolenia zakázaný
Mesto Prešov upozorňuje vodičov motorových vozidiel na neoprávnené vjazdy do peších zón a do priestoru zóny s dopravným obmedzením.
Dôraz na prevenciu v prešovských školách
Na prešovských školách sa už dlhodobo pracuje na preventívnych opatreniach, ktorých cieľom je predchádzať nežiaducemu správaniu medzi žiakmi i v školských kolektívoch všeobecne. K tomu má napomôcť úzka spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v regióne a odborníkmi a odborníčkami z praxe na spracovaní a uvedení „do života“ metodického usmernenia. Jeho účelom je na školách pokryť oblasť prevencie a riešenia problémov ako šikanovanie a kyberšikanovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
Mesto Prešov upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov
Mesto Prešov žiada fyzické a právnické osoby, ktoré bez povolenia umiestňujú rôzne typy reklamných pútačov na území mesta Prešov, aby ich bezodkladne odstránili. Za nelegálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov na území mesta Prešov môže byť zodpovednej osobe uložená pokuta.
Mesto pozýva na verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu
Prešovská radnica rozbieha participatívny rozpočet. Verejnosť pozýva na prvé pracovné stretnutie, na ktorom odznejú najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o podporu projektu.
Do lesa a jeho okrajových častí odpad nepatrí, láka diviaky
Odbor životného prostredia MsÚ Prešov upozorňuje vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov, občanov aj návštevníkov mesta, aby neumiestňovali biologicky rozložiteľný odpad v okrajových častiach lesa alebo v lese. Takýto odpad je zdrojom obživy divej zveri, ktorá sa následne približuje k ľudským obydliam.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK