PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/2029/najkrajsi_velikan_alebo_najdi_najkrajsi_strom_v_presove.html

Najkrajší velikán alebo Nájdi najkrajší strom v Prešove

Komunitná nadácia Prešov má v tomto roku 10 rokov. Počas svojho desaťročného pôsobenia sa nadácia stala jednou z najznámejších neziskových organizácií v meste Prešov.

Celý rok 2006 sa nesie v znamení osláv tohto významného výročia. Pri príležitosti svojich narodenín KNP daruje všetkým Prešovčanom desať akcií a projektov - 10 príležitostí, ako sa niečo naučiť, niečo sa dozvedieť, spoznať nových ľudí ...a najmä oživiť náš spoločný Prešov. Akcie organizujeme v spolupráci s miestnymi neziskovými organizáciami a s podporou našich darcov.
Na jesenné obdobie pripravila Komunitná nadácia Prešov v spolupráci so Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny sériu environmentálnych aktivít. Prvou z aktivít bude realizácia kampane Clean Up The World - Vyčisťme svet, ktorá je zameraná na skrášlenie a vyčistenie životného prostredia. Do tejto kampane sa môže zapojiť každý, komu nie je ľahostajný stav životného prostredia. Pre Prešovčanov je pripravená spoločná akcia „Zelené mesto“, zameraná na skrášlenie sídliska Sekčov, ktorá sa uskutoční dňa 23. septembra (sobota). Zraz účastníkov je o 10.00 hod. na parkovisku pred OD BILLA. Pre školy je pripravený Zelený týždeň v čase od 9. – 13. októbra, kde žiaci predvedú svoje umelecké zručnosti pri práci s odpadovým materiálom, získajú nové vedomosti na prednáškach a pre učiteľov je pripravený vzdelávací seminár. Vyvrcholením projektu bude „Deň stromu“ venovaný verejnej prezentácii „zelených“ projektov, ktoré KNP v tomto roku podporila a vysadíme aj Strom Komunitnej nadácie Prešov pri príležitosti jej 10. narodenín.
Pre všetkých Prešovčanov je určená aj súťaž Najkrajší velikán alebo Nájdi najkrajší strom v Prešove.
Cieľom súťaže je upriamiť pozornosť obyvateľov mesta na dreviny, ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Do tejto súťaže sa môže zapojiť každý, kto zašle nomináciu akéhokoľvek stromu s krátkou úvahou, prečo je práve ten jeho strom najkrajší. Nominácie čakáme do 14. októbra 2006 v kancelárii KNP na Požiarnickej ul. 17. Víťaz bude odmenený zaujímavou prírodopisnou publikáciou na prezentácii počas osláv Dňa stromu, ktoré sa uskutočnia 20. októbra.
Viac informácií poskytne kancelária KNP na tel. č. 051/7721 857 alebo knp@knpresov.sk.

 
20.9.2006 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 1771 krát