Nedeľa, 21. apríl 2024
Meniny má Ervín | zajtra Slavomír

Prešovská strojnícka škola sa modernizuje za 3,5 mil. eur

Bude mať novú strechu, elektrinu, WC aj špičkové vybavenie

V Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove sa vďaka európskym zdrojom zlepší vzdelávacia infraštruktúra. Konkrétne strechy jej objektov, elektroinštalácia aj sociálne zariadenia. A pribudne jej tiež špičkové materiálne vybavenie pre mechatronikov a strojárov. Celkovo sa tu preinvestuje približne 3,53 mil. eur. Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ školy chce investičnú akciu ukončiť do konca aktuálneho roka.

Vzdelávacia infraštruktúra sa najnovšie cez iniciatívu dobiehajúcich regiónov Catching-up regions zlepšuje v župnej SPŠ strojníckej na Duklianskej ulici v Prešove. Aktuálne spustený projekt prinesie obnovu jej strešného plášťa, elektroinštalácie a osvetlenia a neskôr tiež sociálnych zariadení. Projekt rieši aj nové materiálno-technické dovybavenie pre dve laboratóriá a dielňu. Realizuje sa cez Integrovaný regionálny operačný program a jeho rozpočet predstavuje takmer 3,53 mil. eur. Prešovská župa, ktorá strednú školu zriaďuje, sa na ňom podieľa spolufinancovaním vo výške približne 270-tisíc eur.

„Moderné a kvalitné stredné školstvo schopné konkurovať aj tomu európskemu. Atraktívne školy zvonku aj vnútra, dobré podmienky pre praktickú výučbu, presne to je náš cieľ posledných rokov, ktorý sa nám vďaka iniciatíve Catching-up Regions darí napĺňať. Výsledkom je aj projekt spustený na prešovskej strednej škole, ktorá vychováva budúcich strojárov či mechatronikov. Jeho cieľom je odstrániť to, čo je na škole možno už zastarané, vykazuje poruchy a nevyhovuje súčasným nárokom na prevádzku. A zároveň ju dovybaviť novými technológiami a mechanizmami, aby mali jej žiaci pre svoje štúdium a prax k dispozícii naozaj moderné vybavenie, “ priblížil projekt, ktorý sa implementuje v SPŠ strojníckej v Prešove, predseda PSK Milan Majerský.

Rekonštrukcia strechy školy sa konkrétne týka odstránenia funkčných porúch strešného plášťa na jej ôsmich objektoch s celkovou rozlohou 9-tisíc metrov štvorcových. Pôvodná strešná krytina s podkladovými vrstvami, oplechovaním a doplnkami sa demontuje a vykoná sa nová hydroizolácia a položenie novej krytiny i bleskozvodov.

V rámci elektroinštalačných prác sa počíta s realizáciou nového hlavného aj núdzového osvetlenia, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov i s doplnením kamerového systému. V rámci protipožiarneho systému sa zrealizujú elektrická aj hlasová signalizácia požiaru.

V ďalšej fáze projektu sa pristúpi k s modernizácii vytypovaných sociálnych zariadení a šatní, ako aj realizácii WC pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Riešiť sa bude sanácia sociálnych zariadení v administratívnom a laboratórnom trakte a taktiež WC, šatne a umyvárne v dielňach na oboch podlažiach.

Napokon sa v škole materiálne a technicky dovybaví laboratórium elektroinštalácií a datových sietí, taktiež laboratórium elektrotechniky a elektroniky, ako aj učebňa dielenských priestorov určená na spracúvanie kovov. Budúcim strojárom, mechatronikom a technikom pribudne napr. nový 3D simulátor elektrických inštalácií, tzv. ELE stoly, trenažér zvárania či plazmové rezacie zariadenie. A vytvorí sa im tiež nové laboratórium zvárania.

Na realizáciu projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov, má škola a jej zriaďovateľ PSK deväť mesiacov. Ich zámerom je ukončiť všetky práce ešte do konca roka 2023.

Mohlo by Vás zaujímať
Máte doma budúceho škôlkara?
sto Prešov informuje rodičov o možnosti podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2024/2025.
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA SA STALA ODBORNÝM GARANTOM PROJEKTU NA BILINGVÁLNE VZDELÁVANIE DETÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Prešov, 11. 04. 2024 – Prešovská univerzita (PU) v Prešove nadviazala spoluprácu s občianskym združením BILI School na projekte zameranom na bilingválne vzdelávanie detí od prvej triedy základnej školy. Tento inovatívny program, ktorý sa zaoberá vzdelávaním detí v dvoch jazykoch súčasne – slovenskom a anglickom, sa plánuje pilotne spustiť na vybraných verejných základných školách po celom Slovensku už v nadchádzajúcom školskom roku.
ŠTÁTNY TAJOMNÍK CHOVANEC DISKUTOVAL SO ŠTUDENTMI PREŠOVSKEJ UNIVERZITY O EURÓPSKEJ ÚNII
Prešov 18. 04. 2024 – O význame a prínosoch členstva Slovenskej republiky v Európskej únii diskutoval s viac ako stovkou študentov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) Rastislav Chovanec.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK