Piatok, 19. apríl 2024
Meniny má Jela | zajtra Marcel

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA OBNOVILA TRI ÁTRIA, KTORÉ POSLÚŽIA NA ODDYCH, VZDELÁVACIE I UMELECKÉ AKTIVITY

Prešov 09. jún 2023 – Jedným z hmatateľných výsledkov napĺňania konceptu tzv. zelenej univerzity na Prešovskej univerzite (PU) v Prešove je revitalizácia troch átrií a vytvorenie zelenej terasy v areáli univerzity. Do najväčšieho z átrií bol osadený aj altánok so stoličkami s možnosťou nabíjania elektroniky s využitím solárnej energie.

Prešovská univerzita sa dlhodobo hlási k princípom zelených univerzít. V roku 2020 ako prvá na Slovensku prijala Stratégiu environmentálnej udržateľnosti, strategický dokument, ktorého cieľom je postupne upravovať aktivity univerzity tak, aby minimalizovali negatívny dopad na životné prostredie. Tým sa univerzita snaží zabezpečiť svoju dlhodobú environmentálnu udržateľnosť, a tiež profilovať ako kľúčový nadregionálny aktér nielen v oblasti inovácií, vzdelávania, vedy, ale i v realizácii procesov šetrných k životnému prostrediu.

„Naša univerzita systematicky podniká kroky smerujúce k napĺňaniu uvedených zámerov. Jednou z posledných aktivít v tejto oblasti bola revitalizácia átrií a zelenej terasy, ktorú sme realizovali v rámci komplexnejšieho rozvojového projektu s názvom Napĺňanie konceptu Zelenej univerzity na Prešovskej univerzite v Prešove, “ priblížil Peter Adamišin, prorektor pre stratégiu a rozvoj PU. Táto aktivita podľa jeho slov nadväzuje na predchádzajúce projekty univerzity, ktoré boli zamerané na podporu ekosystémových služieb a zlepšenia kvality životného prostredia v urbanizovanom prostredí.

Vonkajšie átria poslúžia na oddych aj výučbu

Existujúce átriá boli pred obnovou v zlom technickom stave, bez výrazných zelených prvkov, s nedostatočným funkčným využitím. Ich revitalizácia zahŕňala komplexnú úpravu priestoru a znížil sa zároveň rozsah nepriepustných plôch. „Existujúce betónové spevnené plochy sme nahradili vodopriepustnými z betónovej dlažby, ale tiež štrkovými a mlátovými plochami, ktoré boli doplnené zelenými trávnatými povrchmi, “ uviedla technička investičnej výstavby PU Darina Gajdárová. V priestore átrií sa vysadila nová zeleň, a to tis obyčajný a borievka. Súčasťou revitalizácie bola i inštalácia nového mobiliáru. Do najväčšieho z átrií bol osadený altánok so stoličkami s možnosťou nabíjania elektroniky s využitím solárnej energie a v jeho blízkosti je vytvorený aj malý amfiteáter. Pri vstupe do jedného z átrií sa realizovalo bezbariérové prepojenie s interiérom objektu. Priestor obnovených átrií bude možné využívať jednak na oddych, ako aj na samotnú výučbu, pričom jedno z átrií je zároveň prepojené s univerzitnou knižnicou. 

Pri univerzitnom bufete vznikla zelená terasa

Súčasťou realizovaného projektu bola taktiež prestavba existujúcej plochej strechy, v blízkosti univerzitného bufetu, na zelenú strechu s extenzívnou zeleňou a terasou.
„Odstránili sme pôvodnú dlažbu z terasy, vrátane podkladových vrstiev. Rovnako sme demontovali pôvodné schodiskové bloky a v rámci stavebných úprav terasy sme previedli novú hydroizoláciu. Rekonštrukčné práce zahŕňali i obnovu vstupného schodiska, “ doplnil Adamišin. 

Výsledné riešenie rekonštrukcie je nielen efektné, ale aj efektívne. Intenzívne využívaný priestor Budovy vysokoškolského areálu na Ul. 17 novembra č. 1 tak získal nové, krajšie priestory s výrazne vyšším potenciálom využívania nielen pre vzdelávacie aktivity, ale aj pre organizovanie rôznych spoločenských, či umeleckých podujatí. 

Rekonštrukčné práce prebiehali štyri mesiace, pričom celková výška investícia predstavuje sumu takmer 220 tis. eur, ktoré boli hradené z rozvojového projektu v rámci Výzvy na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl, vyhlásenej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Mohlo by Vás zaujímať
Máte doma budúceho škôlkara?
sto Prešov informuje rodičov o možnosti podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2024/2025.
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA SA STALA ODBORNÝM GARANTOM PROJEKTU NA BILINGVÁLNE VZDELÁVANIE DETÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Prešov, 11. 04. 2024 – Prešovská univerzita (PU) v Prešove nadviazala spoluprácu s občianskym združením BILI School na projekte zameranom na bilingválne vzdelávanie detí od prvej triedy základnej školy. Tento inovatívny program, ktorý sa zaoberá vzdelávaním detí v dvoch jazykoch súčasne – slovenskom a anglickom, sa plánuje pilotne spustiť na vybraných verejných základných školách po celom Slovensku už v nadchádzajúcom školskom roku.
ŠTÁTNY TAJOMNÍK CHOVANEC DISKUTOVAL SO ŠTUDENTMI PREŠOVSKEJ UNIVERZITY O EURÓPSKEJ ÚNII
Prešov 18. 04. 2024 – O význame a prínosoch členstva Slovenskej republiky v Európskej únii diskutoval s viac ako stovkou študentov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) Rastislav Chovanec.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK