Piatok, 19. apríl 2024
Meniny má Jela | zajtra Marcel

NA FILOZOFICKEJ FAKULTE OTVORILI LABORATÓRIUM STAROSTLIVOSTI O SEBA, PRVÉ SVOJHO DRUHU V EURÓPE

Prešov, 23. 6. 2023 – Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej Fakulty (FF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove zorganizoval v spolupráci s viacerými partnermi medzinárodné vedecké sympózium s názvom Aktuálne výzvy pre sociálnu prácu. Jeho vyvrcholením bolo slávnostné otvorenie a spustenie prevádzky partnerského Laboratória starostlivosti o seba.

Podujatia, ktoré sa konalo v spolupráci s Fakultou sociálnej práce Univerzity v Kentucky, Centrom pre edukáciu a výskum seniorov, Slovenskou sociologickou spoločnosťou a pod patronátom Európskej asociácie škôl sociálnej práce, sa zúčastnili odborníci nielen zo Slovenska, ale aj Rumunska, Cypru, USA či Bhutánu. Záštitu nad vedeckým sympóziom na pôde Filozofickej fakulty prevzala jej dekanka prof. Beáta Balogová, ktorá spolu s doc. Poklembovou už piaty rok spolupracuje s Univerzitou Kentucky a prof. Millerom, dekanom fakulty, na výskumnom riešení problematiky starostlivosti o seba (self care) s podporou kolegov z Poľska a Česka.

„Cieľom vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo s podporou vedecko-výskumných projektov, bolo reflektovať aktuálne výzvy sociálnej práce v národnom i medzinárodnom kontexte s dôrazom na oblasti starostlivosti o seba sociálnych pracovníkov a pracovníčok a ich klientov, “ uviedla docentka Poklembová z Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU. Zámerom bolo taktiež poukázať na súčasné trendy v pregraduálnom a ďalšom vzdelávaní sociálnych pracovníkov v reakcii na meniace sa podmienky výkonu sociálnej práce.

Ako hlavný hosť podujatia vystúpil dekan Fakulty sociálnej práce Univerzity v Kentucky prof. J. Jay Miller, ktorého zásluhou vzniklo prvé Self-Care Lab pri Univerzite Kentucky na svete. „Ide o laboratórium zamerané na výskum a prax starostlivosti o seba pomáhajúcich profesionálov, ako aj vzdelávanie v oblasti starostlivosti o seba pre sociálnych pracovníkov, pedagógov, zdravotné sestry, orgány činné v trestnom konaní a študentov pomáhajúcich profesií, “ doplnila Poklembová.

Výstupom vedeckého sympózia bolo, okrem pokračujúceho výskumu v rámci iniciatívy Global self-care, aj slávnostné otvorenie a spustenie prevádzky partnerského Laboratória starostlivosti o seba na FF PU, ktoré je jediné v svojho druhu v Európskej únii. „Etablovaním tohto laboratória sa potvrdila päťročná aktívna a plodná spolupráca s Univerzitou Kentucky, a zároveň „Prešovské centrum“ zastrešuje aj stredoeurópsky priestor, už vytvorenej spolupráce v rámci problematiky starostlivosti o seba s univerzitou SGGW vo Varšave a s Ostravskou univerzitou. Spolupráca priniesla významné výsledky analýzy stavu starostlivosti o seba u sociálnych pracovníkov s komparačným rozmerom v menovaných krajinách. Zároveň bude slúžiť vyučujúcim z Inštitútu edukológie a sociálnej práce a Inštitútu psychológie na výučbu sociálno-psychologických výcvikov, terapií, individuálneho poradenstva či iných disciplín. Avšak laboratórium môžu využívať aj samotní vyučujúci na relax v pohodlnom a príjemnom prostredí, s podporou príjemnej hudby a so zaujímavou knihou v ruke“, zhodnotila prínos dekanka prof. Balogová.

Na vedeckom podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia z Univerzity Bhutane, ktorí sú na Prešovskej univerzite v rámci programu ERASMUS+ KA107 – „Mobility mimo EÚ“.

***
Vedecké sympóziu Aktuálne výzvy pre sociálnu prácu sa uskutočnilo s podporou vedecko-výskumných projektov KEGA - Transfer digitálnych technológií do inovácie metodiky odbornej praxe v pregraduálnej príprave študentov sociálnej práce a VEGA - Integrácia ukrajinských migrantov a posúdenie náročnej životnej situácie spojenej s krízou vyvolanou vojnovým konfliktom optikou sociálnej práce.

Mohlo by Vás zaujímať
Máte doma budúceho škôlkara?
sto Prešov informuje rodičov o možnosti podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2024/2025.
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA SA STALA ODBORNÝM GARANTOM PROJEKTU NA BILINGVÁLNE VZDELÁVANIE DETÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Prešov, 11. 04. 2024 – Prešovská univerzita (PU) v Prešove nadviazala spoluprácu s občianskym združením BILI School na projekte zameranom na bilingválne vzdelávanie detí od prvej triedy základnej školy. Tento inovatívny program, ktorý sa zaoberá vzdelávaním detí v dvoch jazykoch súčasne – slovenskom a anglickom, sa plánuje pilotne spustiť na vybraných verejných základných školách po celom Slovensku už v nadchádzajúcom školskom roku.
ŠTÁTNY TAJOMNÍK CHOVANEC DISKUTOVAL SO ŠTUDENTMI PREŠOVSKEJ UNIVERZITY O EURÓPSKEJ ÚNII
Prešov 18. 04. 2024 – O význame a prínosoch členstva Slovenskej republiky v Európskej únii diskutoval s viac ako stovkou študentov Prešovskej univerzity (PU) v Prešove štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ) Rastislav Chovanec.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK