PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20370/mesto_presov_sa_zapojilo_do_vyzvy_o_poskytnutie_dotacie_na_obnovu_povodneho_arealu_skateparku_na_bastovej_ulici.html

Mesto Prešov sa zapojilo do výzvy o poskytnutie dotácie na obnovu pôvodného areálu skateparku na Baštovej ulici

Skatepark na Baštovej ulici v Prešove by sa mohol už čoskoro dočkať obnovy. Mesto sa zapojilo do výzvy pre regionálny rozvoj z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) na poskytnutie dotácie pre projekt „POHYBOM K SPÁJANIU KOMUNÍT“ – MULTIŠPORTOVÁ ZÓNA, PREŠOV.

Projektom „POHYBOM K SPÁJANIU KOMUNÍT" - MULTIŠPORTOVÁ ZÓNA, PREŠOV, zameraným na realizáciu aktivít v oblasti podpory regionálneho rozvoja, by mesto získalo jedinečný priestor, ktorý by bol jediný svojho druhu v Prešove a širokom okolí.

Hlavným cieľom projektu je prepájať rôzne komunity prostredníctvom pohybu revitalizáciou pôvodného areálu skateparku na Baštovej ulici. Obnovou územia a doplnením športových a oddychových funkcií pre všetky vekové kategórie obyvateľov mesta Prešov a blízkeho okolia, vznikne multišportová zóna pre komunity rôzneho veku aj záujmov.

Zámerom je oprava a prestavba jestvujúceho areálu skateparku za účelom jeho obnovy, doplnenia zelených plôch a funkcií aktívneho oddychu (wallbouldering – lezenie, parkúrové prvky či prvky ihriska), s možnosťou využitia aj zraniteľnejšími skupinami obyvateľstva (seniori, občania s telesným znevýhodnením a pod.). Urbanisticko-architektonické riešenie projektu vyplýva z celkovej urbanistickej koncepcie mesta a je v súlade s územným plánom mesta.

V časti na „neskejtové“ využitie bude vytvorená plocha pre ostatné aktivity, a to predovšetkým workout zóny, rozdelené na jednotlivé vekové kategórie. V areáli budú umiestnené aj prvky drobnej architektúry, predovšetkým lavičky, odpadkové koše a stojany na bicykle.

Pridaním smart automatov na výpožičku športového náčinia a spoločenských hier, doplnením trávnatých plôch a výsadbou vzrastlej zelene sa zabezpečí aj „nešportové“ využitie areálu.

„Som rád, že mesto Prešov je v poslednom období veľmi úspešné v projektoch, ktoré sa zameriavajú na rozvoj verejných priestranstiev so zameraním na zeleň, vodozádržné opatrenia, ale zároveň aj prispôsobovanie týchto priestranstiev potrebám mladých ľudí so zameraním na športové aktivity a na oddych. V prípade, že budeme s projektom úspešní, obnova pôvodného areálu skateparku by bola jedným z príkladov vydareného využitia priestoru, ktorý dlhodobo chátral a ktorého revitalizácia by priniesla obrovské benefity pre mládež, no takisto aj všetkým ostatným skupinám obyvateľstva, ktoré by sa mohli stretávať nielen pri športových aktivitách. Našou víziou je vytvorenie zóny, kde môže príjemné popoludnie stráviť či už celá rodina alebo partia priateľov bez ohľadu na vek, a tým zároveň sieťovať rôzne komunity, ako určitú platformu pre ďalší rozvoj mesta, “ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Realizáciou tohto projektu mesto reflektuje na dlhodobé požiadavky komunity skejterov na obnovu priestoru a zároveň aj požiadavky ostatných obyvateľov či škôl a školských zariadení na vytvorenie komunitného priestoru na nielen športové aktivity v centre mesta.

Tento projekt má slúžiť jednak pre zatraktívnenie danej lokality, no predovšetkým pre oživenie a rozvoj daného územia, s cieľom dosiahnuť jeho aktívne využívanie širokou verejnosťou. V prípade, že bude mesto Prešov vo výzve MIRRI SR úspešné, s realizáciou by sa mohlo začať koncom jesene 2023.

 
6.7.2023 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 1028 krát