PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20403/mesto_presov_zacina_s_rekonstrukciou_zastavok_mhd_na_sidlisku_iii.html

Mesto Prešov začína s rekonštrukciou zastávok MHD na Sídlisku III

Štyri zastávky MHD na Sídlisku III prejdú vďaka nenávratnému finančnému príspevku z európskych zdrojov výraznými zmenami. S rekonštrukciou začne zhotoviteľ už budúci týždeň.

Štyri zastávky MHD na Sídlisku III prejdú výraznými zmenami. S rekonštrukciou za účelom ich modernizácie začne zhotoviteľ v najbližších dňoch.

Zastávky MHD Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja budú zrekonštruované v oboch smeroch. Trolejbusy a autobusy už nebudú stáť na ceste, ale cestujúcich vyzdvihnú po zájdení do zastávkových ník. V pozitívnom smere sa to dotkne aj vodičov, ktorí už nebudú musieť čakať za odchodom vozidiel MHD zo zastávok Volgogradská a Námestie Kráľovnej pokoja, ale plynulo prejdú okolo nich.

V rámci rekonštrukcie dôjde k vytvoreniu samostatného zastávkového pruhu, čím sa zamedzí stretu nastupujúcich/vystupujúcich s ostatnými účastníkmi cestnej premávky a zvýši sa bezpečnosť. Pohyb na zastávkach bude jednoduchší a cestovanie MHD komfortnejšie.

Stavebné práce budú zahŕňať vybudovanie samostatného zastávkového pruhu, osadenie označníkov, stavebné úpravy nástupných plôch zastávok a zastávkových pruhov s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy.

Predmetom projektu je rovnako aj úprava polohy trolejovej stopy na týchto zastávkach. Na každej zastávke dôjde k prekládke trakčných stožiarov na nové pozície.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 343 548,33 €, z čoho nenávratný finančný príspevok predstavuje sumu 326 370,91 €. Zvyšné náklady na realizáciu dofinancuje mesto z vlastných zdrojov. Zhotoviteľ stavby je spoločnosť Eurovia, s. r. o.

„Toto opatrenie je veľmi dôležité pre bezpečnosť chodcov, cestujúcich MHD či cyklistov, a rovnako aj z hľadiska zvýšenia plynulosti premávky v tejto lokalite, keďže ide o posledné zastávky, kde stáli autobusy a trolejbusy na ceste a blokovali a spomaľovali dopravu. Aj takýmto spôsobom sa snažíme zvyšovať kvalitu služieb pre našich občanov, “ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Z dôvodu rekonštrukcie bude od pondelka 4. septembra 2023 od 10:00 hod. zastávka MHD Námestie Kráľovnej pokoja dočasne presunutá. Pre cestujúcich budú k dispozícii náhradné nástupiská – v smere od centra mesta bude nástupisko posunuté o približne 120 m v smere jazdy, v smere na konečnú Sídlisko III bude nástupisko posunuté o približne 60 m proti smeru jazdy. K stavebným prácam by sa malo pristúpiť v priebehu budúceho týždňa, pričom predpokladaná doba výstavby sú 4 mesiace.

Za nepríjemnosti a obmedzenia spôsobené výstavbou sa ospravedlňujeme.

Projekt bol schválený z prostriedkov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

 
1.9.2023 | Autor: Mesto Prešov | Doprava | čítané: 1219 krát