PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20419/stav_miestnej_komunikacie_v_casti_kuty_v_presove_smeruje_k_rieseniu.html

Stav miestnej komunikácie v časti Kúty v Prešove smeruje k riešeniu

Mestu Prešov sa v poslednom období úspešne darí priebežne vysporiadavať pozemky pod komunikáciu v mestskej časti Kúty, ktorá dlhodobo trápi jej užívateľov. Väčšina vlastníkov už podpísala kúpne zmluvy a výrazný posun prinieslo aj posledné rokovanie mestskej rady.

V súvislosti so stavom miestnej komunikácie v časti Kúty v Prešove mesto dlhodobo vyvíja iniciatívy k zlepšeniu situácie v dotknutom území. V minulosti bola spracovaná projektová dokumentácia (PD) k návrhu odvodnenia, no nenašla sa spoločná reč s vlastníkmi pozemkov pod dotknutou komunikáciou. V súčasnosti však dohody s vlastníkmi napredujú. Mesto Prešov priebežne vysporiadava pozemky, ktoré sú v súkromnom vlastníctve aj osôb žijúcich v zahraničí, aby bolo možné v čo najkratšej dobe pristúpiť k realizácii potrebných prác.

Aj z rokovania mestskej rady (MsR) dňa 6. 9. 2023 vyplynulo odporúčanie poslancov Mestskému zastupiteľstvu v Prešove na najbližšom zasadnutí schváliť bod programu „Návrh MP – vysporiadanie – SPF – Rekonštrukcia a odvodnenie miestnej komunikácie Kúty“.

Miestna komunikácia Kúty v Prešove má v súčasnosti 53 vlastníkov, pričom tridsiati deviati z nich už podpísali kúpne zmluvy a šiestim boli odoslané. Podpisy zmlúv s dvoma vlastníkmi sú v štádiu, ktoré smeruje k riešeniu. Bod, o ktorom rokovali poslanci počas zasadnutia MsR, sa týkal šiestich vlastníkov pozemkov, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond (SPF).

Táto rekonštrukcia skvalitní dopravnú obslužnosť územia pre automobilovú dopravu, ale aj chodcov a cyklistov, pričom všetky tieto aktivity sú zaradené v programe rozvoja mesta.

„Cieľom mesta Prešov je riešiť nielen lokálny problém zaplavovania časti ulice v podobe odvodnenia daného úseku, ale nazerať na to aj koncepčne a zamerať sa na rekonštrukciu dotknutej oblasti ako celku, “ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Mesto Prešov v súčasnosti pracuje na aktualizácii rozpočtu k PD a okamžite po majetkovoprávnom vyrovnaní pozemkov sa pristúpi k prácam. Aktuálne by sa cena diela pohybovala na úrovni okolo 450 tis. €.

 
13.9.2023 | Autor: Mesto Prešov | Mesto Prešov | čítané: 488 krát