Nedeľa, 23. jún 2024
Meniny má Sidónia | zajtra Ján

Duálne vzdelávanie na Mestskom úrade v Prešove

Mesto Prešov rozbehlo spoluprácu v oblasti duálneho vzdelávania s Obchodnou akadémiou. Dvom študentkám bude poskytované odborné vzdelávanie v oblasti ekonomických a administratívnych činností na mestskom úrade.

September 2023 nie je pre naše mesto len mesiacom, v ktorom začal nový školský rok, ale aj mesiacom rozbiehania spolupráce v oblasti duálneho vzdelávania na Mestskom úrade v Prešove.

Na základe prípravných stretnutí a následnej zmluvy o spolupráci mesta Prešov s Obchodnou akadémiou, ako organizačnou zložkou Spojenej školy, Masarykova 24, 080 01 Prešov, sa rozbehol projekt duálneho vzdelávania v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia.

Predmetom tejto spolupráce je záväzok mesta Prešov poskytovať žiakovi praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v súlade so zákonom a pripraviť ho na výkon povolania zodpovedajúceho vzdelávaciemu štandardu odboru vzdelávania, v ktorom mu bude poskytované odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania.

„Tento projekt nám má do budúcna pripraviť kvalifikovaných zamestnancov pre verejnú správu v oblasti ekonomiky, najmä čo sa týka financií a správy majetku. Som rád, že po príchode na úrad sa mi podarilo kolegov presvedčiť, aby tento projekt, ktorého som bol v minulosti súčasťou ako podnikateľ, bol realizovaný aj na mestskom úrade s cieľom vyškoliť nových kvalitných pracovníkov aj v oblasti verejnej správy. Veľmi sa teším, že študentky, ktoré k nám nastúpili, si vybrali práve Mestský úrad v Prešove, ako svoj priestor na vzdelávanie. Verím, že o štyri roky tu budú dievčatá ako prvé realizovať maturitné skúšky z odboru ekonomika a majetok a budú dobre pripravené na ďalšie vysokoškolské vzdelávanie alebo priamo na prácu vo verejnej správe, “ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

 

PREČO duálne vzdelávanie?

 • duálne vzdelávanie zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania v škole s odbornou praxou u zamestnávateľa
 • žiaci pred vstupom na trh práce získavajú praktické zručnosti, zvyšuje sa ich šanca na uplatnenie sa v praxi
 • žiaci získajú od zamestnávateľa hmotné a finančné zabezpečenie uvedené v podpísanej učebnej zmluve

 

Prvé študentky, ktoré nastúpili na Mestský úrad v Prešove do systému duálneho vzdelávania, nám prezradili, čo ich k tomu viedlo a aké sú ich prvé dojmy:

„Začala som študovať na Spojenej škole, Masarykova 24 v Prešove a na duálne vzdelávanie som si vybrala Mestský úrad v Prešove, pretože ma zaujíma verejná sféra. Som tu prvý deň a mám z toho dobrý pocit, preto verím, že sa tu toho naučím veľa a všetko čo sa naučím budem ľahšie uplatňovať v práci po skončení školy.“ - študentka Anna

„Začala som študovať odbor Obchodná akadémia na Spojenej škole v Prešove. Na duálne vzdelávanie som si vybrala Mestský úrad v Prešove. Myslím, že na mestskom úrade sa toho naučím najviac ohľadom ekonomiky, daní a financií. Verím, že tieto praktické skúsenosti mi pomôžu nájsť si rýchlejšie zamestnanie po skončení školy.“ - študentka Tamara

 

PRACOVNÉ ČINNOSTI, ktoré si študentky v duálnom vzdelávaní osvoja:

 • výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností
 • vedenie podvojného účtovníctva, fakturácia, správa daní, mesačné výkazy, ročná závierka
 • zostavovanie finančného plánu a rozpočtu
 • administratívna podpora jednotlivých zložiek manažmentu
 • vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie s internými aj externými partnermi
 • organizovanie pracovných porád, mítingov, školení, obchodných a služobných ciest, rezervácia hotelov, leteniek
 • vypracovanie zápisníc z pracovných porád a rokovaní
 • platobný a obchodný styk klientov, evidencia a archivácia dokumentov

Mohlo by Vás zaujímať
Hviezdy Prešova zažiarili na pódiu
Veľkolepý Deň detí plný zábavy si mohli najmenší Prešovčania naplno užiť v Záhrade umenia vo štvrtok 30. mája 2024. Odmenení boli aj najlepší žiaci prešovských základných škôl v projekte Hviezdy Prešova.
Prešovská MHD vás odvezie na Posádkový deň detí
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. informuje cestujúcich, že v piatok 31. mája mimoriadne posilní spoje k letisku v Nižnej Šebastovej. Pre všetky deti a ich rodičov je pripravený Posádkový Deň detí.
Mesto Prešov má 777. narodeniny, oslávme to spolu!
Mesto Prešov si v roku 2024 pripomína 777. výročie prvej písomnej zmienky. Toto výnimočné trojčíslie oslávime v rámci Dní mesta Prešov od 20. do 23. júna 2024.
Poznáme laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2023
Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Prešove sa opäť nieslo v noblesnej atmosfére oceňovania výnimočných osobností, ktoré si prevzali verejné ocenenia mesta Prešov. Po siedmykrát v histórii mesta boli odovzdané všetky verejné ocenenia - Cena mesta Prešov, Cena primátora mesta, Opálové zrnko a Čestné občianstvo mesta Prešov.
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) v spojení s § 12 ods. 1 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátor mesta Prešov František Oľha
Prešov sa pripravuje na množstvový zber komunálneho odpadu
V meste Prešov sa vôbec prvýkrát v histórii zavedie množstvový nevážený zber komunálneho odpadu. Týkať sa bude obyvateľov mesta vlastniacich rodinné domy. Títo Prešovčania si tak budú môcť zvoliť z viacerých druhov objemov smetných nádob a frekvencie, ako často im prídu smeti zbierať. Nový systém mestu prinesie väčšiu efektivitu nakladania s odpadmi a predpokladá sa aj pozitívny dopad na ekológiu.
Na Mukačevskej ulici došlo k poruche potrubia
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK