PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20423/nechajte_auto_doma-_startuje_europsky_tyzden_mobility_2023.html

Nechajte auto doma, štartuje Európsky týždeň mobility 2023

Mesto Prešov sa aj v roku 2023 zapája do kampane Európsky týždeň mobility, ktorá sa uskutoční od 16. do 22. septembra.

Európsky týždeň mobility (ETM) je hlavná informačná kampaň Európskej komisie o udržateľnej mestskej mobilite. Kampaň prebieha každý rok od 16. do 22. septembra. V tomto termíne takmer 3 000 miest a obcí podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a ďalších čistých, inteligentných dopravných riešení prostredníctvom organizovania osvetových aktivít a podujatí so zapojením miestnych zainteresovaných strán.

Do Európskeho týždňa mobility sa opäť zapája aj mesto Prešov. Na vybraných základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov (ZŠ Kúpeľná, ZŠ Čsl. armády, ZŠ Lesnícka, ZŠ M. Nešpora a ZŠ Námestie Kráľovnej pokoja) sa počas ETM 2023 od pondelka 18.9.2023 do piatku 22.9.2023 uskutočnia zaujímavé prednášky, počas ktorých sa deti veľa naučia o bezpečnosti chodcov a cyklistov v cestnej premávke.

Vo štvrtok 21. septembra 2023 od 13.00 do 17.00 hod. si na Hlavnej ulici môžu nechať Prešovčania skontrolovať a nastaviť svoje bicykle.

Počas Európskeho týždňa mobility sú vo veľkej miere využívané aj zdieľané formy dopravy. Pre všetkých záujemcov je preto pripravený špeciálny kód pre aktiváciu kupónu na 5 hodín denne jazdy zadarmo na zdieľaných bicykloch. Kód pre aktiváciu kupónu v aplikácii je: 5MNHL8

Európsky týždeň mobility vrcholí 22. septembra „Dňom bez áut“, v rámci ktorého bude preprava na linkách MHD bezplatná v I. aj v II. tarifnom pásme pre všetkých vodičov po preukázaní sa vodičským preukazom.

Témou ETM 2023 je "ŠETRI ENERGIU". Zameriava sa na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy, s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu. Doprava je totiž jedným z hlavných odvetví, ktoré spotrebúva veľké množstvo energie a prispieva k emisiám skleníkových plynov a znečisteniu ovzdušia. Úspora energie v doprave je preto kľúčovým faktorom v boji proti klimatickým zmenám a zlepšovaniu kvality životného prostredia.

Téma ŠETRI ENERGIU vyzýva jednotlivcov, miestne samosprávy, organizácie a podniky, aby prijali opatrenia a podporili iniciatívy, ktoré umožnia účinnejšie využívanie energie v oblasti dopravy. To môže zahŕňať znižovanie spotreby paliva a emisií, podporu nízkoemisných a elektrických vozidiel, zlepšovanie verejnej dopravy, propagáciu cyklistiky a chôdze.

 
18.9.2023 | Autor: Mesto Prešov | Doprava | čítané: 920 krát