Pondelok, 11. december 2023
Meniny má Hilda | zajtra Otília

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

Primátor mesta Prešov podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční
25. októbra 2023 (streda) so začiatkom o 9.00 hod.
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Priamy prenos z rokovania môžete sledovať tu:

dopoludnia - https://youtu.be/_z5CSHcuy98

popoludní - https://youtu.be/pmfecfV6eKc

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov uznesení a zápisnice, schválenie návrhu programu.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. František Oľha, primátor mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o miestnom poplatku za rozvoj. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o pravidlách participácie v meste Prešov. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

5. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4/Z/2023. Predkladá: Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií MsÚ

6. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2023. Predkladá: Ing. Alexander Ernst, PhD. , hlavný kontrolór mesta

7. Návrh na schválenie zmien stanov obchodných spoločností mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

7.01 Schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

7.02 Schválenie zmeny Stanov obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.

8. Návrh na založenie Rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov, n.o. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

9. Návrh na schválenie investícií obchodných spoločností mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

9.01 Schválenie investície obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť

9.02 Schválenie investície obchodnej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a.s.

10. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

10.01. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. Pod Vinicami

10.02. Návrh na schválenie MP – odkúpenie – ul. Pionierska

10.03. Návrh na schválenie MP – predaj NP – OVS – ul. Švábska

10.04. Návrh na schválenie MP – právo prechodu a prejazdu – ul. Moyzesova

10.05. Návrh na schválenie MP – ukončenie nájmu – jazdecký areál – 4SPORT, s. r. o.

11. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

11.01 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – mestské byty

11.02 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Jazdecká

11.03 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Levočská

11.04 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Strážnická

11.05 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Záhradnícka

11.06 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Tatranská

11.07 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Pod Kalváriou

11.08 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – Cemjata

11.09 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – predaj – ul. Medvedia

11.10 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zámena – ul. Magurská

11.11 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – ul. Bernolákova

11.12 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom – ul. Mukačevská

11.13 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – dlhodobý prenájom NP – ul. Nám. Kráľovnej pokoja

11.14 Návrh na schválenie MP ako PHOZ – zmena uznesenia MsZ č. 124/2023 zo dňa 3. 5. 2023 – zámer predaja – ul. Jahodová

12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

12.01. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov

12.02. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov

12.03. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ mesta Prešov č. 305/2016 zo dňa 14. 3. 2016, ktorým boli schválené Nehnuteľnosti vyňaté mestom Prešov z procesu predaja

13. Návrh rokovacích poriadkov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru vnútornej správy MsÚ

13.01. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

13.02. Návrh Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Prešove.

13.03. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. ... /2023 o podmienkach umiestňovania herní a podmienkach prevádzkovania hazardných hier v kasínach na území mesta Prešov − poslanecký návrh PhDr. Rudolfa Dupkalu, PhD. Predkladá: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. , MBA, DBA, poslanec mestského zastupiteľstva

15. Návrh na zmenu zástupcov mesta v orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

15.01 Vymenovanie zástupcov v dozornej rade obchodnej spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s.

15.02 Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.

16. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 154/2023 zo dňa 28.6.2023 k poslaneckému návrhu Mgr. Ľuboša Michel'a k návrhu na zmenu stanov obchodnej spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s. Predkladá: JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku MsÚ

17. Návrh na schválenie Operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií v meste Prešov. Predkladá: Ing. Viliam Hrubovčák, vedúci odboru dopravy MsÚ

18. Návrh na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Predkladá: Ing. Janka Nemcová, PhD. , poverená riadením oddelenia riadenia projektov MsÚ

19. Návrh na delegovanie zástupcov mesta Prešov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

20. Návrh na zápis do evidencie pamätihodností mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ

21. Rôzne.

22. 14.00 hod. Interpelácie.

23. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.

24. Záver.

Mohlo by Vás zaujímať
PREŠOVSKÉ VIANOČNÉ TRHY 2023 AKO ICH (NE)POZNÁTE
Atmosféru najkrajších sviatkov roka budú v Prešove dotvárať vianočné trhy, ktoré tento rok prinesú tri hlavné novinky. Trvať budú od 25. 11. – 22. 12. 2023 a 26. 12. – 31. 12. 2023.
Prešov sa zahalí do purpurovej farby na podporu najmenších
17. novembra si pripomíname Svetový deň predčasne narodených detí. Pri tejto príležitosti sa prešovské dominanty - budova historickej radnice a Caraffova väznica zahalia do purpurovej farby.
Slávnostná kolaudácia verejných priestranstiev na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí
Projekt revitalizácie verejných priestranstiev na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí bol úspešne ukončený a zavŕšený slávnostnou kolaudáciu stavby. Realizácia trvala 14 mesiacov.
Mesto Prešov navštívil veľvyslanec Írska
Mesto Prešov poctil svojou návštevou veľvyslanec Írska na Slovensku J. E. Dermot McGauran s delegáciou.
OZNAM: Skúška sirén 8.12.2023
Ministerstvo vnútra SR oznamuje občanom, že dňa 8.12.2023 o 12.00 hod. bude preskúšaná schopnosť prevádzky sirén na území SR.
Anjelská kapustnica bude v Prešove pomáhať dvakrát
V Prešove sa aj tento rok uskutoční charitatívny projekt pod názvom Anjelská kapustnica. Chutná a teplá kapustnica zasýti telo a zahreje dušu, pretože vďaka nej pomôžeme tým, ktorí to najviac potrebujú.
Prešovskí školáci vyzdobili alej vianočných stromčekov
Aleja vianočných stromčekov v Južnom parku sa tieto dni začína pýšiť v plnej kráse svojou výzdobou. Postarali sa o ňu prešovskí školáci, ktorí si svoje stromčeky vyzdobili vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami z recyklovateľného a ekologického materiálu. Zdobenie dvanástich stromčekov prešovskými školami sa už stalo pevnou súčasťou prešovskej výzdoby a milou tradíciou počas adventného obdobia.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
kancelárske priestory v Prešove UNICENTRUM

Prenajmem kancelárske priestory v širšom centre Prešova na Kúpeľnej ulici č. 6. Výhodou je parkovanie zdarma. V budove je optický internet. Bližšie informácie:http://www.kancelariepresov.sk/

0905841632 |
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK