PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/20470/tovar_skoncil_v_spalovni_odpadov.html

Tovar skončil v spaľovni odpadov

PREŠOV - 30.10.2023: Colný úrad Prešov v mesiaci október 2023 zlikvidoval tovar, ktorý prepadol v prospech štátu v celkovej hodnote viac ako 491 500 eur. Tovar putoval do spaľovne v Košiciach.

Počas dvoch októbrových dní tohto roka (24.10. - 25.10.) príslušníci finančnej správy Colného úradu Prešov likvidovali odevy, obuv, hračky, parfumy, hodinky, kabelky, peňaženky a slnečné okuliare. Celkovo zlikvidovali 5 567 kusov tovaru v celkovej hodnote 36 078,71 eura. Tento tovar príslušníci finančnej správy zaistili a v súvislosti s podozrením porušovania práv duševného vlastníctva sa obrátili na majiteľov ochranných známok, ktorí súhlasili s jeho zničením. 

Ďalší likvidovaný tovar Colný úrad Prešov zabezpečil v rámci výkonu daňového dozoru počas viacerých kontrolných akcií, ktoré sa uskutočnili v prevádzkach alebo pri iných bežných kontrolách vykonávaných príslušníkmi finančnej správy. Dôvodom zabezpečenia vo väčšine prípadov bola skutočnosť, že dotknutá osoba nevedela v súlade so zákonom preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia tovaru. Ďalším porušením zákona, ktorý viedol k zabezpečeniu tovaru, bol predaj tabakových výrobkov, ktoré boli označené neplatnou kontrolnou známkou alebo neboli označené kontrolnou známkou v súlade so zákonom. Celkovo bolo zlikvidovaných 102 146 kusov spotrebiteľských balení cigariet, 208 kusov bezdymových tabakových výrobkov, 0,699 kg tabaku do vodných fajok a 2 kusy spotrebiteľských balení tabaku. Celková hodnota likvidovaných tabakových výrobkov predstavuje 455 481,51 eur. 

Fyzická likvidácia tovaru bola uskutočnená pod dohľadom colného úradu spálením v spaľovni odpadov. 

Colný úrad Prešov pri tovare, ktorý sa stal majetkom štátu a pochádza či už z výkonu daňového dozoru, colného dohľadu alebo z presadzovania práv duševného vlastníctva, zohľadňuje všetky zákonné možnosti, ktoré sa naň vzťahujú a zároveň má na zreteli prísne hygienické, bezpečnostné a ostatné ochranné opatrenia viažuce sa na tovar, ktorý sa má umiestniť na vnútorný trh. Napriek tomu, že ide o administratívne náročné konania, colný úrad individuálne zvažuje všetky možné formy realizácie tovaru pred tým, ako pristúpi k jeho likvidácii. Spôsob likvidácie je vykonávaný s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia.

 
30.10.2023 | Autor: kpt. Mgr. Katarína Bebčáková / Colný úrad Prešov | Polícia a záchranné zložky | čítané: 820 krát