Nedeľa, 21. júl 2024
Meniny má Daniel | zajtra Magdaléna

Slávnostná kolaudácia verejných priestranstiev na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí

Projekt revitalizácie verejných priestranstiev na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí bol úspešne ukončený a zavŕšený slávnostnou kolaudáciu stavby. Realizácia trvala 14 mesiacov.

Mesto Prešov začalo koncom leta 2022 s realizáciou projektu rozsiahlej revitalizácie verejných priestranstiev na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí. Projekt bol úspešne ukončený a v stredu 15. novembra 2023 prebehla kolaudácia a tlačový brífing za účasti vedenia mesta, zástupcov oboch zhotoviteľov, stavebného dozoru a projektanta.

Zrevitalizované plochy sú súčasťou verejného priestoru mesta Prešov. Sú ohraničené frekventovanými cestnými komunikáciami, parkoviskami, riekou Torysa a jej premostením, a rovnako aj zástavbou bytových domov okolitého sídliska. Spolu ide o tri plochy, medzi ktorými sú vzájomné väzby v oblasti funkčného využitia. Celková rozloha tohto územia je vyše 13 tis. m2.

Na každej z plôch bolo zrealizovaných niekoľko typov prác. V rámci sadových úprav boli vysadené stromy, cibuľoviny, vytvorené boli kvetinové trvalkové záhony a dažďové záhrady*.

Obnovili sa spevnené plochy a chodníky. Rovnako došlo k presmerovaniu úseku cyklistickej trasy k novému bezpečnému priechodu pre chodcov a doplneniu chodníkov z betónovej dlažby. Na tomto priestranstve pribudli aj prvky drobnej architektúry, ako lavičky, infotabule, odpadkové koše, stojany na bicykle či picia fontánka.

Doplnilo sa osvetlenie chodníkov v parku a významné objekty (pamätník, kríž a fontána) sa nasvietili reflektormi. V časti Námestie mládeže pribudol aj kamerový systém, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a majetku mesta.

V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP boli celkové schválené výdavky na realizáciu projektu v sume 808 228,58 € s DPH. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku z eurofondov bola 652 783,16 €, pričom zahŕňala predovšetkým stavebné práce v hodnote 655 834,94 €. Oprávneným výdavkom bol okrem iného aj nákup pozemkov.

Projekt je financovaný z externých finančných zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

--

*Dažďové záhrady sú umelo vytvorené priehlbiny, ktorých účelom je zachytávanie dažďovej vody z okolia. Steká do nich nadbytočná voda z okolitého terénu, ako sú strechy, chodníky a parkoviská. Voda týmto spôsobom prirodzene vsiakne do zeme a nedochádza k zbytočnému vysúšaniu prostredia mesta.

Vďaka dažďovým záhradám sa:

- zlepšuje kvalita ovzdušia a prostredia pre obyvateľov mesta,

- zvyšujú zásoby podzemných vôd,

- chráni prostredie pred vysúšaním,

- zvlhčuje prostredie počas letných horúčav.

Mesto Prešov vytváraním dažďových záhrad napĺňa ciele GreenDealu a adaptuje tak mesto na zmenu klímy. Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí. Ich základnou úlohou je v sídlach miest zabezpečiť obyvateľom kvalitné životné prostredie počas horúcich dní.

Mohlo by Vás zaujímať
Preventívne protipožiarne kontroly v Prešove
Mesto Prešov informuje občanov, že od 15. júla 2024 do 6. decembra 2024 budú podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi na území mesta Prešov vykonávané preventívne protipožiarne kontroly. Pracovníci vykonávajúci kontrolu sa preukážu osobitným poverením.
Dni dobrej správy v Prešove
Združenie Aglow Slovakia pozýva malých aj veľkých na Dni dobrej správy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. až 27. júla v Prešove.
Špeciálne umývacie vozidlo na smetné nádoby už aj v Prešove
Technické služby mesta Prešov, a.s. pravidelne obnovujú svoj vozový park, do ktorého pribudla novinka, a to špeciálne vozidlo na umývanie nádob, a to nielen nádob na kuchynský odpad, ale aj nádob na zmesový komunálny odpad. Na Slovensku je len 10 kusov takýchto vozidiel.
14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
Primátor mesta Prešov Ing. František Oľha podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva
Pán Ján Slávik oslávil 104. narodeniny
24. júna 2024 sa dožil krásneho životného jubilea výnimočný pedagóg a zanietený turista, Ján Slávik. K 104. narodeninám mu všetko najlepšie a najmä veľa zdravia prišiel osobne popriať aj viceprimátor mesta Prešov Peter Krajňák.
#PrešovUnlimited: Oslava umenia a dialógu pre nádej
Delegácia vlády Katalánska v strednej Európe a mesto Prešov vás pozývajú od 17. júla do 11. augusta na jedinečný projekt kultúrnej výmeny: #PrešovUnlimited, ktorý sa uskutoční v Mestskej galérii Caraffka. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť vzájomné porozumenie a uznanie prostredníctvom médií a dialógu, čo je metóda vyvinutá európskou umelkyňou Beate Winkler.
Prešov zdobí viac ako 10 000 letničiek a trvaliek
Prešov hrá pestrými farbami vysadených letničiek a trvaliek. Tento rok naše mesto zdobí viac ako 10 000 kusov.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK