Piatok, 14. jún 2024
Meniny má Vasil | zajtra Vít

Finančná pripravenosť MSP budovať odolnosť a udržateľnosť

Podpora vzťahov spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a korporátnymi subjektmi na zdieľanie rizík a odmien má niekoľko foriem vrátane spoločných podnikov, strategických partnerstiev, rozvoja dodávateľov alebo programov financovania. Takáto spolupráca môže uľahčiť prenos znalostí, zvýšiť efektivitu a zlepšiť finančnú stabilitu budovaním dôvery a udržateľnosti v celom hodnotovom reťazci. Ak k tomu pridáme rastúcu silu Environmental, Social, and Governance (ESG), často riadená preferenciami spotrebiteľov, vyžaduje, aby MSP rozumeli detailom týchto finančných požiadaviek.

ESG (Environmental, Social and Governance – životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie) je pojem, ktorý sa často používa ako synonymum udržateľného a spoločensky zodpovedného podnikania. Z prieskumu vyplýva, že až 81 percent oslovených podnikov reálne dbá na zvyšovanie udržateľnosti v oblasti riadenia firmy a znižovanie vplyvu svojho podnikania na životné prostredie či sociálnu oblasť.
Faktory ESG nadobudli značnú dôležitosť, keďže podniky a finančné trhy uznávajú širší vplyv svojich operácií, ktorý presahuje finančnú výkonnosť.
Úvahy ESG ovplyvňujú strategické a operačné zameranie pre všetky strany vrátane:
• Povesť a hodnota značky
• Prístup ku kapitálu
• Inovácia a efektívnosť
• Tvorba hodnoty v dlhodobom horizonte
• Súlad s predpismi
• Riadenie rizík
• Pritiahnutie a udržanie talentu
• Riadenie dodávateľského reťazca
Popri úvahách ESG je pre ich dlhodobý úspech a rast rozhodujúce budovanie odolnosti a finančnej udržateľnosti podporované finančnou „gramotnosťou“. Finanční hráči vrátane podnikov môžu zohrávať významnú úlohu pri hodnotení a podpore MSP pri dosahovaní týchto ambícií.
Existuje niekoľko prístupov k dosiahnutiu týchto cieľov pre MSP, ktoré zahŕňajú rôzne kroky, ale finančná pripravenosť je nevyhnutná a za normálnych okolností by okrem iného zahŕňala:
• hodnotenie
• budovanie kapacít
• prevádzkovú efektívnosť
• spoluprácu a vytváranie sietí
Úvahy ESG pretvárajú strategické zameranie MSP a korporácií ovplyvňovaním ich prístupu k riadeniu rizík, inováciám, budovaniu značky, zapájaniu zainteresovaných strán a vytváraniu dlhodobej hodnoty. Keďže povedomie medzi obchodným úspechom a spoločenským blahobytom neustále rastie, ESG zostane faktorom pri formovaní obchodných stratégií a operácií. Vybudovanie dôveryhodných sietí a partnerov v ekosystéme (ekosystémoch), ktorí sú pre oboch podstatní, môže pomôcť vybudovať dôveryhodnosť a mohlo by viesť k vrúcnym úvodom k správnym kontaktom a ovplyvňovateľom, ale zároveň k lepšiemu porozumeniu pre MSP.
ESG má teraz finančné dôsledky pre spoločnosti, a preto pri príprave na investičnú pripravenosť kladie zvýšený dôraz na peňažný tok a súvahu. Finančné stratégie si budú vyžadovať lepšie pochopenie jazyka a slovnej zásoby. Tu je niekoľko výhod a nevýhod, ktoré je potrebné zvážiť pri vytváraní tejto stratégie. Hlavným problémom, ktorý zastrešuje ekosystém ESG, je povesť a hodnota značky s dôsledkami na zlepšenie reputácie a budovanie dobrého mena zainteresovaných strán, spotrebiteľov a investorov.

Mohlo by Vás zaujímať
Do kampane „superhrdinov“, Týždňa dobrovoľníctva 2024, sa zapojilo takmer 5600 ľudí. Prešovský kraj s najvyšším podielom!
Heslo „Staň sa hrdinom/hrdinkou malých veľkých skutkov“ prilákalo zapojiť sa do obľúbenej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa konala 20. - 26. mája, spolu 5578 ľudí. Tí v pripravených aktivitách venovali 16 646 hodín svojho času dobrovoľníctvu, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje vyše 93 000€.
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK