PIS: aktuálne informácie o meste, radnici a spoločenských, kultúrnych a športových akciach v regióne

https://pis.sk/clanok/2051/poslanci_pozemky_na_sekcove_opat_priklepli_euromaxu.html

Poslanci pozemky na Sekčove opäť priklepli EuroMaxu

Vskutku bohatý program a vyše osemhodinové trvanie malo včerajšie 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Prešove.
Poslanci okrem iného opäť schválili predaj pozemkov pre Euromax Trnava.

Poslanci najprv bez väčších pripomienok odsúhlasili správu o plnení rozpočtu mesta a investičnej výstavbe za 1. polrok, prijali zadanie pre Územný plán východného sídleného pásu Prešova a schválili transformáciu Mestskej správy služieb z mestskej príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť MSS Prešov, s.r.o., pričom za konateľku ustanovili doterajšiu riaditeľku mestskej organizácie Ivanu Pronerovú. Poslanci tesne, jediným hlasom, schválili aj všeobecnozáväzné nariadenie, ktoré umožňuje odmeniť ľudí, ktorí pomôžu ochrániť mestský majetok, finančnou odmenou až do výšky 10 tisíc korún.

Prvý zádrhel v dovtedy hladkom priebehu zastupiteľstva nastal pri riešení problému materskej školy v Nižnej Šebastovej. Návrh, o ktorom rokovalo zastupiteľstvo, hovoril o umiestnení danej škôlky s kapacitou pre 40 detí do priestorov objektu spoločnosti Coop Jednota. Po dlhej diskusii, ktorá priniesla niekoľko iných variantov, prišlo neúspešné hlasovanie. To dostalo dlhotrvajúci problém do patovej situácie, keď deti (aspoň nateraz) ostávajú v starých, nevyhovujúcich priestoroch, v ktorých ale môžu byť iba do 30. júna 2007.

Poslanci si ďalej vypočuli informáciu o stave prípravy priemyselných parkov, výsledkoch kontrol na úseku hlavného kontrolóra mesta, či návrh na prerozdelenie finančných prostriedkov z fondu podpory a rozvoja športu. Zároveň schválili nákup štyroch kusov nízkopodlažných trolejbusov pre potreby Dopravného podniku mesta Prešov za celkovú sumu vyše 54 miliónov. Schválené boli aj odmeny zástupcom primátora a hlavného kontrolóra za 1. polrok. Rokovať sa pôvodne malo aj o odmenách pre primátora mesta, ten však tento bod na rokovanie napokon nezaradil.

Ďalším problémovým bodom bolo schvaľovanie nákupu štyroch bicyklov pre potreby Mestskej polície v roku 2007. Diskusia, ktorá sa naťahuje už od mája, nenašla svoje riešenie ani dnes, keď poslanci kúpu neschválili. Zaujímavým bodom bol aj bod rôzne, kde poslanci zaradili rozpravu o primátorom pozastavenom uznesení MsZ týkajúcom sa odpredaja pozemkov na Sekčove medzi Billou a Hypernovou o celkovej výmere vyše 10 500 metrov štvorcových. Po búrlivej diskusii, v ktorej nechýbali ani osobné invektívy, poslanci opätovne schválili odpredaj pozemkov spoločnosti EuroMax Trnava za cenu 2 000 Sk za meter štvorcový.
(ik)

 
26.9.2006 | Pridal: Redakcia PIS | Mesto Prešov | čítané: 2675 krát