Sobota, 24. február 2024
Meniny má Matej | zajtra Frederik, Frederika

Mesto Prešov od nového roka navrhuje zvýšiť sadzby miestnych daní a poplatku za komunálne odpady

Povinnosťou mestského úradu a primátora, ktorou ho zaviazali poslanci všeobecne záväznými nariadeniami, je každoročne predložiť návrhy na úpravu daní a poplatkov, ktoré vychádzajú z reálnych dát a z priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2024 by priniesol do rozpočtu mesta Prešov navýšenie o približne 830 000 € a návrh na zvýšenie poplatkov za odpady navýšenie o približne 1 185 000 €.

Mesto Prešov predkladá návrh na zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2024 o 7,7 % v súvislosti so zvýšením priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok. Predkladaný návrh zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľností na rok 2024 by priniesol do rozpočtu mesta navýšenie o približne 830 000 €.

Pokiaľ by návrh schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov, vlastník jednopodlažného domu (120 m2) by v roku 2024 zaplatil sumu 82,44 €, čo mesačne predstavuje čiastku 6,87 €. Oproti roku 2023 by tak išlo o navýšenie sadzby o 0,049 €. Vlastník bytu (68 m2) by zaplatil daň za byt v sume 46,72 €, čo mesačne predstavuje čiastku približne 3,89 €. Oproti roku 2023 by tak išlo o navýšenie sadzby dane za byt 0,049 €. Daňová povinnosť vlastníka garáže (19 m2) by bola 38,05 €, čo mesačne predstavuje približne 3,17 €. Oproti roku 2023 by tak išlo o navýšenie sadzby za garáž o 0,14 €. Vlastník záhrady (382 m2) by zaplatil 31,24 €, čo mesačne predstavuje približne 2,60 €. Oproti roku 2023 by išlo o navýšenie sadzby dane zo záhrad o 0,11 €.

Mesto Prešov zvyšovalo sadzby dane z nehnuteľnosti naposledy pre zdaňovacie obdobie r. 2023, a to približne o 50% v porovnaní s rokom 2022.

Mesto Prešov predkladá aj návrh na zvýšenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na skutočné náklady spojené s nakladaním s odpadmi a priemernú ročnú mieru inflácie, t. j. o 11,58 %. Za osobu a kalendárny deň je to sadzba určená paušálne v sume 0,1506 €. V doposiaľ platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Prešov o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady pre rok 2023 je stanovená sadzba 0,1350 € za osobu na jeden kalendárny deň. Pôvodná suma 49,27 € za osobu na jeden kalendárny rok by sa po schválení návrhu zvýšila na 54,96 € za osobu na jeden kalendárny rok. Pre nevážený množstvový zber právnických osôb je navrhnutá sadzba 0,0361 € za jeden liter komunálnych odpadov. Táto sadzba je vyššia v porovnaní s rokom 2023 o 0,0037 €.

Pri takto nastavených sadzbách mesto Prešov navýši rozpočet na odpady o približne 1 185 000 €. Pôjde o účelové financie, ktoré bude možné využiť len v súvislosti s odpadmi. Táto suma je potrebná na vykrytie výdavkov na zber, prepravu a likvidáciu odpadov v roku 2024.

Mohlo by Vás zaujímať
Zberateľské unikáty nájdete v centre Prešova aj v tomto roku
Prvá Burza starožitností a kuriozít v roku 2024 sa uskutoční 26. januára od 8.00 hod. na Hlavnej ulici.
Fašiangové slávnosti sa vracajú do centra Prešova
Mesto Prešov a PKO Prešov chystajú fašiangové slávnosti, ktoré si tento rok môžete užiť naplno. Centrum mesta ožije už 9. februára 2024 (piatok) folklórnym fašiangovým sprievodom, ktorý vyvrcholí fašiangovou veselicou, inšpirovanou ľudovými tradíciami.
Do pešej zóny je vjazd autom bez povolenia zakázaný
Mesto Prešov upozorňuje vodičov motorových vozidiel na neoprávnené vjazdy do peších zón a do priestoru zóny s dopravným obmedzením.
Dôraz na prevenciu v prešovských školách
Na prešovských školách sa už dlhodobo pracuje na preventívnych opatreniach, ktorých cieľom je predchádzať nežiaducemu správaniu medzi žiakmi i v školských kolektívoch všeobecne. K tomu má napomôcť úzka spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v regióne a odborníkmi a odborníčkami z praxe na spracovaní a uvedení „do života“ metodického usmernenia. Jeho účelom je na školách pokryť oblasť prevencie a riešenia problémov ako šikanovanie a kyberšikanovanie detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.
Mesto Prešov upozorňuje na zákaz umiestňovania nelegálnych reklamných bannerov a plagátov
Mesto Prešov žiada fyzické a právnické osoby, ktoré bez povolenia umiestňujú rôzne typy reklamných pútačov na území mesta Prešov, aby ich bezodkladne odstránili. Za nelegálne umiestňovanie reklamných bannerov a plagátov na území mesta Prešov môže byť zodpovednej osobe uložená pokuta.
Mesto pozýva na verejné stretnutie k participatívnemu rozpočtu
Prešovská radnica rozbieha participatívny rozpočet. Verejnosť pozýva na prvé pracovné stretnutie, na ktorom odznejú najdôležitejšie informácie pre žiadateľov o podporu projektu.
Do lesa a jeho okrajových častí odpad nepatrí, láka diviaky
Odbor životného prostredia MsÚ Prešov upozorňuje vlastníkov, správcov, užívateľov pozemkov, občanov aj návštevníkov mesta, aby neumiestňovali biologicky rozložiteľný odpad v okrajových častiach lesa alebo v lese. Takýto odpad je zdrojom obživy divej zveri, ktorá sa následne približuje k ľudským obydliam.
Inzercia
Reality: Dám do prenájmu
Reality: Dám do prenájmu
Kancelárske priestory

Prenajmeme kancelárske priestory na Plzenskej ulici č. 2 v Prešove. Výhodný nájom a internet v cene.

0905324336 | | cena: dohodou
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti.
OK